Viễn cảnh: Bill Gates và những người cộng sản khác

Thứ hai - 24/11/2008 07:06
Perspective: Bill Gates and other communists

Khi CNET News.com hỏi Bill Gates về các bằng sáng chế phần mềm, ông ta đã chuyển sang chủ đề về “sở hữu trí tuệ”, mập mờ vấn đề này với một loạt các luật khác.

When CNET News.com asked Bill Gates about software patents, he shifted the subject to "intellectual property," blurring the issue with various other laws.

February 15, 2005 3:55 AM PST

Theo: http://news.cnet.com/Bill-Gates-and-other-communists/2010-1071_3-5576230.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/02/2005

Lời người dịch: Câu nổi tiếng của Ric-hard Stallman: “Nhờ có ngài Gates, chúng tôi bây giờ biết rằng Internet mở với các giao thức mà bất kỳ ai cũng có thể triển khai là cộng sản; nó được thiết lập bởi cơ quan cộng sản nổi tiếng, Bộ Quốc phòng Mỹ”.

Khi ông ta nói rằng bất kỳ ai mà sẽ không ủng hộ nhiệt tình cho tất cả các luật đó thì là một người cộng sản. Dù tôi không là một người cộng sản nhưng tôi chỉ trích các bằng sáng chế phần mềm, nên tôi nghĩ điều này có thể là hướng vào tôi.

Khi ai đó sử dụng khái niệm “sở hữu trí tuệ”, thì người ấy hoặc tự mình mơ hồ với chính mình, hoặc cố là cho bạn bối rối. Khái niệm này được sử dụng để đánh đồng cùng với luật bản quyền, luật về bằng sáng chế và một loạt luật khác, mà những yêu cầu và những tác động của chúng là hoàn toàn khác nhau. Vì sao ngài Gates đánh đồng các vấn đề này cùng với nhau? Hãy nghiên cứu những khác biệt mà ông ta đã chọn để tung hoả mù.

Các nhà lập trình phát triển phần mềm không sẵn sàng chống lại luật bản quyền, vì người lập trình phát triển một chương trình giữ bản quyền về chương trình đó; vì các nhà lập trình đã tự họ viết ra mã nguồn, nên không ai khác có bản quyền về mã nguồn của họ. Sẽ không có sự nguy hiểm mà những người lạ có thể có một vụ kiện có hiệu lực về vi phạm bản quyền chống lại họ được.

Then he said anyone who won't give blanket support to all these laws is a communist. Since I'm not a communist but I have criticized software patents, I got to thinking this might be aimed at me.

When someone uses the term "intellectual property," typically he's either confused himself, or trying to confuse you. The term is used to lump together copyright law, patent law and various other laws, whose requirements and effects are entirely different. Why is Mr. Gates lumping these issues together? Let's study the differences he has chosen to obscure.

Software developers are not up in arms against copyright law, because the developer of a program holds the copyright on the program; as long as the programmers wrote the code themselves, no one else has a copyright on their code. There is no danger that strangers could have a valid case of copyright infringement against them.

Các bằng sáng chế là một câu chuyện khác. Các bằng sáng chế phần mềm không bao trùm các chương trình và mã nguồn; chúng bao trùm các ý tưởng (các phương pháp, kỹ thuật, tính năng, thuật toán, vân vân). Việc phát triển một chương trình lớn đòi hỏi tới việc tập hợp hàng ngàn ý tưởng, và ngay cả nếu một ít trong số đó là mới, thì những nhu cầu còn lại phải tới từ các phần mềm khác mà người lập trình phát triển đã từng thấy. Nếu từng ý tưởng trong số đó có thể làm thành bằng sáng chế bởi ai đó, thì mỗi chương trình lớn có lẽ sẽ vi phạm hàng trăm bằng sáng chế. Việc phát triển một chương trình lớn có nghĩa là việc bạn tự mở tới hàng trăm các vụ kiện tiềm năng. Các bằng sáng chế phần mềm là các mối đe doạ cho các nhà lập trình phát triển, và cho người sử dụng, những người có thể cũng bị kiện.

Một ít các nhà lập trình phát triển phần mềm may mắn tránh được hầu hết sự nguy hiểm. Họ là những công ty khổng lồ, mà chúng thường có hàng ngàn bằng sáng chế, và giấy phép chéo với nhau. Điều này cho họ một ưu thế hơn các đối thủ cạnh tranh nhỏ không có được vị thế như vậy. Đó là vì sao thường là các hãng lớn vận động hành lang cho các bằng sáng chế phần mềm.

Patents are a different story. Software patents don't cover programs or code; they cover ideas (methods, techniques, features, algorithms, etc.). Developing a large program entails combining thousands of ideas, and even if a few of them are new, the rest needs must have come f-rom other software the developer has seen. If each of these ideas could be patented by someone, every large program would likely infringe hundreds of patents. Developing a large program means laying oneself open to hundreds of potential lawsuits. Software patents are menaces to software developers, and to the users, who can also be sued.

A few fortunate software developers avoid most of the danger. These are the megacorporations, which typically have thousands of patents each, and cross-license with each other. This gives them an advantage over smaller rivals not in a position to do likewise. That's why it is generally the megacorporations that lobby for software patents.

Microsoft ngày nay là một hãng khổng lồ với hàng ngàn bằng sáng chế. Microsoft nói tại toà rằng sự cạnh tranh chủ yếu đối với MS Windows là “Linux”, nghĩa là hệ điều hành GNU/Linux phần mềm tự do. Thất thoát những tài liệu nội bộ nói rằng Microsoft hướng việc sử dụng các bằng sáng chế phần mềm để làm dừng sự phát triển của GNU/Linux.

Khi ngài Gates bắt đầu thổi phồng giải pháp của ông ta về vấn đề spam, tôi đã đồ rằng đây là một kế hoạch để sử dụng các bằng sáng chế để chộp lấy sự kiểm soát của mạng. Đủ chắc chắn, trong năm 2004 Microsoft đã yêu cầu đội đặc nhiệm kỹ thuật Internet IETF để chấp thuận một giao thức thư mà Microsoft đã cố biến thành bằng sáng chế. Chính sách về giấy phép cho giao thức này đã được thiết kế để ngăn cấm hoàn toàn phần mềm tự do. Không chương trình nào mà hỗ trợ giao thức thư này có thể được tung ra như các phần mềm tự do – không theo giấy phép GNU GPL, hoặc MPL (Mozilla Public License), hoặc giấy phép Apache, hoặc các giấy phép BSD, hoặc bất kỳ giấy phép nào khác.

Today's Microsoft is a megacorporation with thousands of patents. Microsoft said in court that the main competition for MS Windows is "Linux," meaning the free software GNU/Linux operating system. Leaked internal documents say that Microsoft aims to use software patents to stop the development of GNU/Linux.

When Mr. Gates started hyping his solution to the problem of spam, I suspected this was a plan to use patents to grab control of the Net. Sure enough, in 2004 Microsoft asked the IETF (Internet Engineering Task Force) to approve a mail protocol that Microsoft was trying to patent. The license policy for the protocol was designed to forbid free software entirely. No program supporting this mail protocol could be released as free software--not under the GNU GPL (General Public License), or the MPL (Mozilla Public License), or the Apache license, or either of the BSD licenses, or any other.

IETF đã từ chối giao thức của Microsoft, nhưng Microsoft đã nói hãng có thể cố thuyết phục các nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP chính để sử dụng nó bằng mọi cách. Nhờ có ngài Gates, chúng tôi bây giờ biết rằng Internet mở với các giao thức mà bất kỳ ai cũng có thể triển khai là cộng sản; nó được thiết lập bởi cơ quan cộng sản nổi tiếng, Bộ Quốc phòng Mỹ.

Với sức mạnh thị trường của Microsoft, hãng có thể áp đặt sự lựa chọn của hãng về hệ thống lập trình như một tiêu chuẩn de facto. Microsoft đã biến một vài phương pháp triển khai .NET thành bằng sáng chế, làm dây lên những lo ngại rằng hàng triệu người sử dụng bị chuyển sang một vấn đề của chính phủ về sự độc quyền của Microsoft.

Nhưng chủ nghĩa tư bản có nghĩa là độc quyền; ít nhất, chủ nghĩa tư bản kiểu Gates là như vậy. Mọi người mà nghĩ rằng từng người phải được tự do đối với chương trình [phần mềm], tự do để viết các phần mềm phức tạp, thì họ là cộng sản, ngài Gates nói. Nhưng những người cộng sản này đã xâm nhập vào ngay cả ban giám đốc của Microsoft. Đây là những gì mà ngài Bill Gates đã nói với các nhân viên của Microsoft năm 1999:

The IETF rejected Microsoft's protocol, but Microsoft said it would try to convince major ISPs to use it anyway. Thanks to Mr. Gates, we now know that an open Internet with protocols anyone can implement is communism; it was set up by that famous communist agent, the U.S. Department of Defense.

With Microsoft's market clout, it can impose its choice of programming system as a de-facto standard. Microsoft has already patented some .Net implementation methods, raising the concern that millions of users have been shifted to a government-issue Microsoft monopoly.

But capitalism means monopoly; at least, Gates-style capitalism does. People who think that everyone should be free to program, free to write complex software, they are communists, says Mr. Gates. But these communists have infiltrated even the Microsoft boardroom. Here's what Bill Gates told Microsoft employees in 1991:

“Nếu mọi người đã hiểu làm cách nào mà các bằng sáng chế có thể được cho là như vậy khi hầu hết các ý tưởng ngày nay đã được sáng tạo và được đưa ra thành các bằng sáng chế, thì nền công nghiệp có thể ở một tình trạng bế tắc hoàn toàn ngày nay... Một tương lai bắt đầu mà không có các bằng sáng chế đối với bản thân nó sẽ bị ép phải bất kỳ giá nào mà những người khổng lồ chọn để ép buộc”.

Bí mật của ngài Gates được mở ra bây giờ – ông ta cũng là một “người cộng sản”; ông ta, cũng đã nhận thức được rằng các bằng sáng chế phần mềm là có hại – cho tới khi Microsoft đã trở thành một trong những người khổng lồ đó. Bây giờ Microsoft hướng tới sự dụng các bằng sáng chế phần mềm để ép buộc bất kỳ giá nào hãng chọn đặt lên bạn và tôi. Và nếu chúng ta phản đổi, thì ngài Gates sẽ gọi chúng ta là “những người cộng sản”.

Nếu bạn không sợ việc gọi tên, hãy thăm ffii.org (tổ chức vì một hạ tầng thông tin tự do), và tham gia đấu tranh chống lại các bằng sáng chế tại châu Âu. Chúng tôi đã thuyết phục nghị viện châu Âu một lần – ngay cả các nghị sĩ quốc hội MEP thuộc cánh hữu là “cộng sản”, dường như – và với sự trợ giúp của bạn thì chúng tôi sẽ thực hiện nó một lần nữa.

"If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today...A future start-up with no patents of its own will be forced to pay whatever price the giants choose to impose."

Mr. Gates' secret is out now--he too was a "communist;" he, too, recognized that software patents were harmful--until Microsoft became one of these giants. Now Microsoft aims to use software patents to impose whatever price it chooses on you and me. And if we object, Mr. Gates will call us "communists."

If you're not afraid of name-calling, visit ffii.org (the Foundation for a Free Information Infrastructure), and join the fight against software patents in Europe. We persuaded the European Parliament once--even right-wing MEPs are "communists," it seems--and with your help we will do it again.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay3,949
  • Tháng hiện tại61,639
  • Tổng lượt truy cập17,123,959
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây