Sống một cuộc đời không Windows: Giới thiệu về Linux

Thứ sáu - 17/04/2009 06:51
Living Life Without Windows: An Introduction to Linux

Written by Adam McDougall

04.10.2009 at 09:07am

Section: Editorials

Printer Friendly Version

Theo: http://www.raiden.net/?cat=2&aid=549

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/04/2009

Lời người dịch: “Linux có thể làm gì được CHO TÔI? Vâng câu trả lời cho câu hỏi đó là quá đơn giản. Nó sẽ giải phóng tôi và máy tính của tôi. Bạn có thể nói chào tạm biệt với việc quản lý các quyền số DRM và bạn có thể cảm thấy an toàn vì biết rằng các dữ liệu của bạn là an toàn và miễn nhiễm đối với các virus và phần mềm gián điệp”. Không biết có ai không thích các dữ liệu của mình an toàn và miễn nhiễm với các loại virus và phần mềm gián điệp không nhỉ? Chắc chỉ có những người cực đoan Windows thích thế chăng???

Không ai thích được nói những gì phải làm … hoặc ngay cả làm thế nào. Tuy nhiên khi bạn khi bạn đang bị tẩy não trong việc tin tưởng rằng thứ gì đó chỉ có thể được thực hiện một cách mà nó rất kho thay đổi khi bạn được nói rằng có những phương pháp còn tốt hơn. Thay đổi có thể là cực kỳ khó khăn để thực hiện.

Hãy chỉ ra tôi đang đi đâu vậy? Tôi đang nói về cái thứ rằng bạn PHẢI có Microsoft Windows được cài đặt trên máy tính cá nhân PC để làm MỌI THỨ. Không có gì đi xa hơn khỏi sự thực này.

Hãy để tôi giới thiệu bạn với Linux. Một hệ điều hành tự do màm có thể thay thế Windows với một mức phí rất tốt. TỰ DO. Vâng bạn đã nghe tôi rồi đấy... TỰ DO, FREE, NADA, ZIP, ZERO, ZILCH! Món bở gì thế vậy? Vâng bạn có thể phải vứt bỏ vài thứ như trò chơi những ngay cả khi đó là một nhược điểm nhỏ.

Hãy thảo luận về điều này hơn nữa.

Linux là một hệ điều hành được mở nguồn. Nó có sức đề kháng chống virus rất tốt và tiếp theo là không có phần mềm gián điệp nào mà sẽ làm việc được trên Linux. Bạn sẽ tiết kiệm tiền bằng cách không cần một chương trình chống virus nào và điều này đúng luôn cả với các chương trình phần mềm gián điệp. Nó rất dễ dàng để sử dụng và bạn có thể chỉnh sửa nó theo nhu cầu CỦA BẠN chứ không phải theo nhu cầu của những người khác. Hãy xem các cửa sổ làm điều đó:

Hình 1: http://www.raiden.net/images/articles/LifeWithoutWindows/mintkde4.jpg

sang Hình 2: http://www.raiden.net/images/articles/LifeWithoutWindows/gnomemint.jpg

Ví dụ. Với một vài nháy chuột tôi có thể đi từ cái này:

Và nếu bạn thực sự muốn đánh lừa bạn bè và gia đình của bạn thì bạn có thể đặt cả trong một màn hình nhìn giống như một máy Mac:

Hình 3: http://www.raiden.net/images/articles/LifeWithoutWindows/mac.jpg

Hoặc ngay cả Windows như Hình 4:

http://www.raiden.net/images/articles/LifeWithoutWindows/vixta_screen1.jpg

No one likes being told what to do.....or even how to do it. However when you are pretty much brainwashed into believing that something can only be done one way it is very hard to change when you are told that there are better methods. Change can be extremely hard to do.

Figure out whe-re I am going here? I am talking about the mindset that you MUST have Microsoft Windows installed on your PC to do ANYTHING. There is nothing farther f-rom the truth.

Let me introduce you to Linux. A free Operating System that can replace Windows for a very good fee. FREE. Yes you heard me...FREE, NADA, ZIP, ZERO, ZILCH! What is the catch? Well you may have to give up a few things like native gaming but even that is a minor point.

Lets discuss this some more.

Linux is an Open Sourced OS. It is very resistant to virus' and there is next to no spyware that will work on Linux. You will save money by not needing an Anti Virus Program and the same holds true for Spyware Programs. It is very easy to use and you can tailor it to YOUR needs and not to the needs of others. Let see Windows do that.

For example. With a few mouse clicks I can go f-rom this:

And if you really want to fool your friends and family you can even put in a desktop to look like a Mac:

Có nhiều phiên bản của Linux. Mỗi phiên bản được gọi là Distro mà nó là ngắn gọn của Distribution (phát tán). Phổ biến nhất là PCLinuxOS, Ubuntu và Arch Linux. Mỗi thứ là độc nhất và có nhiều cách thức và mỗi distro này sẽ cho phép bạn chạy từ một đĩa CD hoặc DVD mà không phải cài đặt gì. Điều này được gọi là một LiveCD hoặc LiveDVD. Hãy nghĩ về nó khi Thử Trước Khi Bạn Mua... nhưng trong trường hợp này nó là tự do. Thế nên các câu hỏi là... Linux có thể làm gì được CHO TÔI? Vâng câu trả lời cho câu hỏi đó là quá đơn giản. Nó sẽ giải phóng tôi và máy tính của tôi. Bạn có thể nói chào tạm biệt với việc quản lý các quyền số DRM và bạn có thể cảm thấy an toàn vì biết rằng các dữ liệu của bạn là an toàn và miễn nhiễm đối với các virus và phần mềm gián điệp.

Câu hỏi thông thường nhất trong kinh nghiệm của tôi là thế này: Thế còn Microsoft Office và Microsoft Word thì sao?

Cũng không cần lo về điều đó. Hầu hết các phát tán những ngày này đi cùng với một bộ phần mềm văn phòng được gọi là OpenOffice (www.openoffice.org) và nó tương thích ngược với các định dạng của MS Office. Nếu phát tán của bạn không có OpenOffice thì bạn có thể tải nó về miễn phí [bản quyền] từ Internet... ô tôi quên chưa nhắc tới. OpenOffice là TỰ DO trong khi MS Office là khoảng 300 USD tới 700 USD. Sự khác biệt hoàn toàn. OpenOffice cũng sẵn sàng cho Windows nếu bạn muốn. Một lần nữa nó là miễn phí [bản quyền].

Thế còn các trò chơi? Vâng dây là một chút chỗ mềm đối với Linux nhưng nó đang được cải thiện rất và rất nhanh khi ngày càng nhiều trò chơi đang ra đời cho Linux. Một phương pháp là để sử dụng một chương trình được gọi là Wine (www.winehq.com). Wine là một tầng của người lập trình mà sẽ cho phép các trò chơi chạy được trên Linux. Hãy nhớ là có một số trò chơi mà đơn giản sẽ không chạy được trên Wine. Tuy nhiên có những cải tiến và trò chơi mới đã và đang được bổ sung thêm vào cơ sở dữ liệu của Wine mọi thời gian.

There are multiple versions of Linux. Each one is called a Distro which is short for Distribution. The most favoured are PCLinuxOS, Ubuntu, and Arch Linux. Each is unique is multiple ways and each distro will allow you to run f-rom a CD or DVD without having to install. This is called a LiveCD or LiveDVD. Think of it as Try Before You Buy.....but in this case it is free.
So the questions are.....what can Linux do FOR me? Well the answer to that is quite simple. It will free you and your computer. You can say goodbye to DRM ( Digital Rights Management ) and you can feel secure knowing that your data is safe and immune to viruses and spyware.

The most common question in my experience is this: What about Microsoft Office and Microsoft Word?
No need to worry about that either. Most distros these days come with a Office Suite called Openoffice ( www.openoffice.org ) and it backwards compatable with MS Office formats. If your distro does not have Openoffice then you can download it free of c-harge f-rom the internet....oh I forgot to mention. Openoffice is FREE while MS Office is around $300 to $700. Quite a difference. OpenOffice is also available for Windows as well if you wish. Again it is free of c-harge.
What about games? Well this is a bit of a soft spot for Linux but it is improving very very fast as more and more games are coming out for Linux. One method is to use a program called Wine. ( www.winehq.com ) Wine is a programmer layer that will allow games to be run in Linux. Mind you there is a number for games that simply will not work in Wine. However there are improvements and new games are being added to the Wine Database all of the time.

Thế còn về tốc độ? Hãy định dạng lại và cài đặt Windows. Thoải mái và lanh lẹ. Tuy nhiên qua một thời gian ngắn bạn sẽ thấy rằng bạn đang dán mắt vào thanh di động đó ngày một lâu hơn là lâu hơn và lâu hơn. Windows chậm dần với các chương trình nền không cần thiết mà chúng đang chạy và bạn càng bổ sung nhiều cho nó thì nó càng sẽ chậm hơn. Linux không có vấn đề này. Nó luôn là nhanh hơn và lanh lẹ bất kể bạn bổ sung vào thứ gì.

Thế còn về Internet? Tôi có thể nói rằng khoảng 90% các phát tán Linux sử dụng trình duyệt web tuyệt vời Firefox. Trình duyệt này là nhanh, an toàn và luôn được cập nhật để ngăn ngừa những mối đe doạ mới mà có thể xuất hiện. Một lần nữa thứ này cũng lại có sẵn cho Windows và là tự do.

Thế còn các trình điều khiển? Ngày càng nhiều các công ty đang bắt đầu mở rộng trong cơ sở dữ liệu các trình điều khiển Linux. Bây giờ có các trình điều khiển cho các sản phẩm ngay cả TRƯỚC KHI chúng xuống được dưới các đường phố. Ví dụ một tuần trước gì đó ATI đã tung ra các trình điều khiển cho Redeon 4890 của nó … còn TRƯỚC KHI nó được tung ra. Thế dịch vụ thì thế nào?

Bây giờ tôi để lại phần này cuối cùng vì nó là phần tốt nhất. Linux là đa dụng. Có một máy tính cũ Pentium 2 nằm trong nhà vệ sinh gom bụi ư? Liệu đứa trẻ của bản có luôn ngồi trên máy tính của bạn và bạn lo về việc nó làm hỏng máy với những virus và phần mềm gián điệp ư? Đơn giản. Hãy dựng máy tính đó lên và chạy với Linux. Bạn sẽ không chỉ tái sản xuất lại cái máy tính cũ mà trước đó không sử dựng được mà bạn sẽ còn bảo vệ được các dữ liệu của bạn cùng một lúc. Linux không cần một hệ thống mạnh để chạy được.

Tôi hy vọng rằng bạn tưởng thưởng sự giới thiệu nhỏ này của tôi về Linux và tôi hy vọng rằng bạn sẽ tự giải phóng mình khỏi suy nghĩ rằng bạn phải có Windows. Một lần nữa bạn hoàn toàn không cần Windows. Nó RẤT khó để thay đổi cách mà bạn được giáo dục để tin tưởng về Windows... hãy tin tôi... tôi vẫn đang thử thay đổi. Tuy nhiên tôi thành thật rằng bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn.

What about Speed? Do a reformat and install Windows. It is nice and snappy. However over a short amount of time you will notice that you are staring at that moving bar for longer and longer and longer. Windows slows down with unnecessary background programs that are running and the more that you add to it the slower it will get. Linux does not have this problem. It is always fast and snappy no matter WHAT you add.

What about Internet? I would say that about 90% of Linux distros use the excellent Firefox Web Browser. This browser is fast, secure and is always being up-dated to prevent new threats that may appear. Again this is also available for Windows and is free.

What about Drivers? More and more companies are starting to expand on the Linux driver database. There are now drivers for products even BEFORE they hit the streets. For example a week or so ago ATI released drivers for its Radeon 4890.....BEFORE it was even released. How is that for service?

Now I left this part for last because it is the best part. Linux is universal. Got a old Pentium 2 computer sitting in the closet gathering dust? Is your child always on your computer and you are worried about him/her damaging it with viruses and spyware? Simple. Get that computer up and running with Linux. Not only will you be recycling a old computer that previously had no use but you will be protecting your data at the same time. Linux does not need a powerful system to run.

I hope that you enjoyed my little introduction to Linux and I hope that you will free yourself f-rom the mindset that you must have Windows. Again You do not need Windows at all. It is VERY hard to change the way that you are brought up to believe about Windows....trust me....I am still trying to change. However I am confident that you will make the right choice.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay12,501
  • Tháng hiện tại222,173
  • Tổng lượt truy cập18,017,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây