Tham vọng về tìm kiếm của Microsoft là Việt Nam của hãng.

Chủ nhật - 27/07/2008 07:59
Microsoft's search ambitions are its Vietnam

Posted by Larry Dignan @ 7:28 am

Theo: http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=9375&tag=nl.e539

Bài được đưa lên Internet ngày: 18/07/2008

Lời người dịch: Cuộc chiến về các dịch vụ tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến là một cuộc chiến không cân sức hiện nay, mà kẻ thua trận dài dài là Microsoft. Điều này giải thích vì sao Microsoft lại nóng lòng mua Yahoo, hay chí ít là AOL đến như vậy.

Liệu việc chiến đấu của Microsoft với một cuộc chiến tranh không thể thắng được với việc kinh doanh trực tuyến của hãng và sự ám ảnh về tìm kiếm hay không?

Ảnh về cuộc chiến Việt Nam: http://blogs.zdnet.com/BTL/images/vietnam.png

Đây là một câu hỏi có ý nghĩa và cần được trả lời. Đôi lúc bạn phải nghi ngờ liệu sự đố kỵ Google của Microsoft có là một Việt Nam của hãng không. Như Mary Jo Foley (Phóng viên chuyên viết về các vấn đề có liên quan tới Microsoft của ZDNet.com) đã lưu ý câu trả lời của Microsoft đối với sự phiền muộn về trực tuyến của hãng là chi, chi và chi tiền. Bạn phải nghi ngờ về sự hoàn vốn. Một số nhà phân tích đã bỏ qua những lo lắng về đầu tư trực tuyến này vì việc kinh doanh rộng lớn hơn của Microsoft đang tiến triển tốt. Nhưng nếu những kết quả trực tuyến này trở thành sự ngáng trở đúng khi Microsoft phải là ở đỉnh sản phẩm của hãng và kiếm được chu kỳ mà nó là một vấn đề.

Nó không giống như việc Microsoft đã phát hiện ra Web. Hãng đã ở đó một thời gian dài. Hãng đã có được sự hiện diện ra để chèn ép Netscape hơn một thập kỷ trước. Các tài sản của hãng sẽ không phải một nửa là tồi. Và Microsoft là nằm trong 5 tay chơi hàng đầu trên Web về vấn đề thông lượng. Dù sự may mắn biến thành lợi nhuận. Microsoft là một người nghĩ sau trong việc tìm kiếm. Việc quảng cáo hiển thị đang làm tổn thương tới doanh số trực tuyến của người khổng lồ phần mềm này. Và Microsoft là có xu hướng chinh phục một thị trường mà nó biết rất ít về quảng cáo. Tất nhiên, Microsoft muốn biết nhiều hơn về việc quảng cáo và mua sắm một cách phù hợp, nhưng đâu là sự hoàn vốn đây?

Is Microsoft fighting an unwinnable war with its online business and search obsession?

It’s a valid question and one that needs to be asked. At some point you have to wonder if Microsoft’s Google envy is its Vietnam. As Mary Jo Foley noted Microsoft’s answer to its online woes is to spend, spend, spend. You have to wonder at the returns. Some analysts have dismissed these online investment worries because the Microsoft’s broader business is doing fine. But if these online results become a drag just when Microsoft should be at its peak product and earnings cycle it’s an issue.

It’s not like Microsoft just discovered the Web. It has been there all along. It had its epiphany to squash Netscape more than a decade ago. Its properties aren’t half bad. And Microsoft is a top 5 player on the Web in terms of traffic. Good luck turning a profit though. Microsoft is an afterthought in search. Display advertising is hurting the software giant’s online revenue. And Microsoft is hell-bent on conquering a market it knows little about–advertising. Of course, Microsoft wants to know more about advertising and has been acquiring accordingly, but whe-re are those returns?

Sau khi Microsoft tung ra các kết quả [kinh doanh] quý IV của hãng thì bộ phận trực tuyến nổi bật đối với tất cả những lý do sai lầm. Việc kinh doanh các dịch vụ trực tuyến thua lỗ 1,23 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06. Tôi đã châm biếm rằng không nghi ngờ là Microsoft quá nóng trong việc mua Yahoo. Thứ gì đó phải cứu đuợc việc kinh doanh trực tuyến này.

Và những gì đang làm hoảng hốt về con số đó là Microsoft chỉ thua lỗ 732 triệu USD trong năm 2007. Công việc kinh doanh các dịch vụ trực tuyến của Microsoft thực sự đã có lãi trong năm 2005.

Bây giờ bạn có thể tranh luận rằng sự suy sụp của dịch vụ dial-up băng thông nhỏ của Microsoft đã là vấn đề, nhưng ngay cả như vậy thì thu nhập kinh doanh đã hướng về một hướng sai. Giải thích sao đây? Microsoft đang đầu tư vào tương lai. Microsoft sẽ tiếp tục tung nặng tiền cho việc tìm kiếm. Các lãnh đạo đã nói với các nhà đầu tư là hãng sẽ cạnh tranh trong công việc tìm kiếm – ngay cả nếu hãng phải bán cho mọi người vì những thắc mắc của họ.

Nhưng tất cả những thứ chi tiêu đó có thể không bổ sung vào được nhiều. Trừ phi Microsoft mua được AOL hoặc Yahoo thì công việc kinh doanh trực tuyến của hãng mới không giống như biến một lợi nhuận trong năm tài chính hiện hành. Vì sao vậy? Công việc kinh doanh trực tuyến mà nó đã không có lãi ngay cả trong những giai đoạn tốt lành chăng?

After Microsoft released its fourth quarter results the online unit stood out for all the wrong reasons. The online services business lost $1.23 billion for the fiscal year ending June 30. I quipped that it’s no wonder that Microsoft is so hot for Yahoo. Something has to save this online business.

And what’s startling about that figure is that Microsoft only lost $732 million in 2007. Microsoft’s online services business was actually profitable in 2005.

Now you can argue that the collapse of Microsoft’s narrowband dial-up service was the issue, but even so operating income is headed in the wrong direction. What’s the explanation? Microsoft is investing in the future. Microsoft will continue to spend heavily on search. Execs told investors it will compete in search–even if it has to pay people for their queries.

But all that spending may not add up to much. Unless Microsoft buys AOL or Yahoo its online business isn’t likely to turn a profit in the current fiscal year. Why? The online business is headed for a dry spell. What does that mean for Microsoft, which has an online business that wasn’t profitable even during good times?

Quả thực, Microsoft đã nhìn thấy sự đi xuống. Hãng đã lưu ý rằng “sự lưu hành tiền bị chậm lại” vì “việc thắt chặt các ngân sách quảng cáo tổng hợp với một môi trường giá hiển thị cạnh tranh hơn”. Chắc chắn Microsoft đang đầu tư vào nội dung trực tuyến ban đầu nhiều hơn, nhưng đó cũng chỉ là đắt giá hơn mà thôi.

Giám đốc tài chính Chris Liddell đã làm sáng tỏ công việc kinh doanh các dịch vụ trực tuyến là theo phương thức đầu tư. Trong một cuộc gọi hội nghị ông đã nói:

Công việc kinh doanh các dịch vụ trực tuyến có một động lực khác hoàn toàn và và là trong một giai đoạn đầu tư đáng kể. Chúng tôi không làm cho những đầu tư này sáng tỏ, khi mà sự thua lỗ trong bộ phận này sẽ là một trở ngại trong một chế độ thực thi tốt một cách cá biệt. Dịch: Công việc kinh doanh trực tuyến của Microsoft sẽ làm mất tiền cả trong năm tài chính 2009 nữa.

Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng các đầu tư bổ sung của hàng trăm triệu đô la là đáng giá trong một thời gian ngắn trước mắt, đưa ra cơ hội để tham gia vào một thị trường nơi mà cơ hội được đo đếm trong hàng chục tỷ đô la.

Liddell cũng nói về việc cải thiện bất động sản mạng xã hội đối với tất cả các phương tiện giao thông – máy tính cá nhân PC, điện thoại và Web. Microsoft cũng lên kế hoạch để “tăng cường năng lực cho kinh nghiệm cổng MSN của chúng ta” và bỏ vào 2/3 số tiền đầu tư trực tuyến vào việc cải thiện [công cụ] tìm kiếm.

Indeed, Microsoft is already seeing a slowdown. It noted that “monetization lagged” because of “tightening advertising budgets combined with a more competitive display pricing environment.” Sure Microsoft is investing in more premium online content, but that’s also more expensive.

CFO Chris Liddell made it clear the online services business is in investment mode. On a conference call he said:

The online services business has a totally different dynamic and is in a period of significant investment. We do not make these investments lightly, as the loss in this division will be a drag on an otherwise exceptionally good performance. Translation: Microsoft’s online business will lose money in fiscal 2009 too.

However, we believe that the additional investments of several hundreds of millions of dollars is worth the short-term cost, given the opportunity to participate in a market whe-re the opportunity is measured in the tens of billions of dollars.

Liddell also talked about improving social networking assets across all delivery vehicles–PC, phone and Web. Microsoft also plans to “invigorate our MSN portal experience” and blow two-thirds of its online investing dollars on improving search.

Khi được hỏi làm thế nào Microsoft sẽ cạnh tranh với Google về tìm kiếm hoặc với Yahoo, Liddell đã nói: Trong lĩnh vực tìm kiếm, rõ ràng là một người ở nơi mà, nói một cách tương đối, chúng tôi đứng sau cùng và đó là vì sao chúng tôi đang nắm lấy một tiếp cận khác, mà nó một lần nữa tôi nói tới trong những lưu ý được chuẩn bị khi chúng ta tập trung một cách đặc biệt vào những lĩnh vực tìm kiếm nơi mà sẽ có ý nghĩa thương mại mạnh mẽ, thì những điểm thuận lợi của chúng tôi như việc bán lẻ, du lịch, bất động sản và mang tính cục bộ địa phương. Chúng tôi xem xét các tiếp cận khác nhau nơi mà chúng ta có thể nắm lấy một mô hình kinh doanh sáng tạo và đột phá, ví dụ, Cashback, và rồi thì xem xét việc chiến thắng các vụ làm ăn về phân phối.

Bây giờ trong ngắn hạn, điều đó sẽ không làm cho bộ phận này có được lợi nhuận và tôi nghĩ một cách rõ ràng từ hướng dẫn của chúng tôi, đó không là vấn đề gì. Vì thế khi tôi nói trong những lưu ý, nếu bạn nhìn vào cấu trúc khoản lợi nhuận của công ty, bạn thực sự phải nhìn vào 3 công việc kinh doanh đặc biệt. Chúng tôi cảm thấy tốt về cấu trúc sinh lãi đối với các công việc kinh doanh cơ bản của chúng tôi đặc biệt việc tăng trưởng doanh số với 2 con số. Giải trí và cá thiết bị sẽ mỏng nhưng trực tuyến sẽ là tiêu cực.

Nói một cách khác, công việc kinh doanh trực tuyến là thứ phụ thuộc mà nó sẽ làm loãng những thứ thu được trong các công việc kinh doanh cơ bản của hãng trong năm tài chính 2009. Microsoft có thể sẽ không tập trung các năm tài chính 2010 hoặc 2011 hoặc tạo ra bất kỳ sự phóng nhanh nào khi mà công việc kinh doanh trực tuyến có thể sinh lãi.

Mục đích ban đầu: Cuộc chiến trực tuyến của Microsoft sẽ tiếp tục mà không có dấu hiệu chấm dứt.

When asked how Microsoft will compete with Google on search with or without Yahoo, Liddell said:

In the search area, clearly that’s the one whe-re, relatively speaking, we are the most behind and that’s why we’re taking a different approach, which again I mentioned in the prepared remarks whe-re we are focusing in particular on the areas of search whe-re there’s a strong commercial intent, our verticals like retail, travel, real estate, local. We’re looking at different approaches whe-re we might potentially take a disruptive and innovative business model, for example, Cashback, and then looking at winning distribution deals.

Now in the short-term, that isn’t going to make the division profitable and I think clearly f-rom our guidance, that’s not the case. So as I said in the remarks, if you look at the operating margin structure of the company, you really have to look at the three distinct businesses. We feel good about the margin structure for our core businesses in particular growing double-digit revenue on. Entertainment and devices will be broadly flat but online is going to be negative

In other words, Microsoft’s online business is the appendage that’s going to dilute good gains in its core businesses in fiscal 2009. Microsoft wouldn’t address fiscal 2010 or 2011 or make any projections about when the online business would be profitable.

Bottom line: Microsoft’s online war will continue with no end in sight.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay4,181
  • Tháng hiện tại16,379
  • Tổng lượt truy cập16,762,430
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây