Khi các thế giới va vào nhau: Microsoft tài trợ cho Apache

Thứ hai - 28/07/2008 06:55
When worlds collide: Microsoft funds Apache

Posted by Stephen Shankland 4 comments

Theo: http://news.cnet.com/8301-10805_3-9999824-75.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/07/2008

Lời người dịch: Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia công nghệ thông tin lớn tiếng cười ngạo mạn mà cho rằng sử dụng mã nguồn (mở) phần mềm của người khác mà kinh doanh thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Xin trả lời rằng, điều đó nghe thì có vẻ có lý, nhưng tiếc rằng đôi khi lại không đúng, vì thế mà cả IBM cũng sử dụng phần mềm và mã nguồn của máy chủ web Apache trong sản phẩm thương mại cổng điện tử WebSphere nổi tiếng của mình, còn Microsoft thì bây giờ cũng muốn sử dụng một vài sản phẩm phần mềm tự do nguồn mở của tổ chức Apache Software Foundation để đưa vào các sản phẩm sở hữu độc quyền của hãng đấy. Thế mới biết những người khổng lồ như IBM, Microsoft còn không có cái khí khái ngạo mạn bằng mấy chuyên gia của chúng ta đâu. Lý do vì sao thì bạn có thể tự trả lời được rồi!

Còn cái sự việc một ông chống kịch liệt nguồn mở, trong quá khứ từng cho nó là cái đồ “ung thư” (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=287), nay bỗng nhiên chuyển sang tài trợ cho một ông siêu chuyên trị nguồn mở thì đủ nói lên một chân lý mà người Việt Nam ta các cụ xưa thường nói:” Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời” vậy. Công việc còn lại của bạn là phân biệt đâu là trời, và đâu là đất!

Một vấn đề nữa dành cho những người vẫn cho là các phần mềm nguồn mở không ra gì. Theo bài viết này thì phải hiểu ngược lại rằng: nhiều phần mềm sở hữu độc quyền của người khổng lồ phần mềm Microsoft mới là không ra gì: “Đây là một số [phần mềm] mà Microsoft, đưa ra những nỗ lực không thành công cho tới nay của hãng để đuổi kịp Google trong phần mềm tìm kiếm, có thể thụ hưởng: Hadoop, một phiên bản nguồn mở của thuật toán MapReduce của Google mà nó là công cụ để xử lý các tập hợp dữ liệu khổng lồ. Yahoo đóng góp cho Hadoop và sử dụng nó trong các hoạt động của riêng mình”. Và để khắc phục cái “không ra gì” đó của mình, Microsoft phải cầu viện tới cái đồ “ung thư” đấy, còn ngạo mạn được nữa không?

Nội dung bài:

Microsoft, một trong những đối thủ lớn nhất của lập trình nguồn mở, đã bắt đầu tài trợ cho tổ thức phần mềm Apache – Apache Software Foundation (ASF), một trong những người ủng hộ lớn nhất của các phần mềm nguồn mở.

“Microsoft đang trở thành một nhà tài trợ của Apache Software Foundation. Sự tài trợ này sẽ cho phép ASF trả tiền cho những người quản trị và các nhân viên hỗ trợ khác sao cho những lập trình viên của ASF có thể tập trung vào việc viết các phần mềm tuyệt vời”, Sam Ramji, một giám đốc cao cấp về chiến lược nền tảng tại Microsoft, nói. Ông ta đã thông báo về động thái này vào ngày thứ sáu trong một bài nói chuyện tại Hội nghị Nguồn Mở – OSCON, và đã lưu ý sự hỗ trợ cũng của Microsoft đối với Apache về Cổng 25 blog của công ty phần mềm này.

Ảnh: http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20080725/Web_server_market_share_7.25.2008_3... : Apache vẫn còn dẫn trước Microsoft đối về thị phần phần mềm máy chủ web. Nhưng tổ chức Apache Software Foundation có nhiều dự án nữa hơn là chỉ dự án dẫn đầu sớm đó. Apache still leads Microsoft for Web server software market share. But the Apache Software Foundation has many more projects than just that early leader. (Credit: NetCraft)

Microsoft, one of the biggest rivals to open-source programming, has begun funding the Apache Software Foundation, one of open-source software's biggest supporters.

"Microsoft is becoming a sponsor of the Apache Software Foundation. This sponsorship will enable the ASF to pay administrators and other support staff so that ASF developers can focus on writing great software," said Sam Ramji, a senior director of platform strategy at Microsoft. He announced the move Friday in a speech at the Open Source Convention, and noted Microsoft's support of Apache on the software company's Port 25 blog as well.

Rõ ràng bạn có thể nghĩ đây là một thời điểm mang tính chất cơ hội để đưa ra dấu hiệu những kênh âm thanh của những chiếc kim máy đĩa hát rít lên và những chiếc ô tô đâm vào lẫn nhau. Mà hãy giữ vững cương ngựa của bạn nhé.

Đối với một thứ, một số người bên trong Microsoft đã nhiều năm từng tạo ra những ngôn từ cổ động khác nhau về các phần mềm nguồn mở, ngay cả những người khác đã từng giao chiến trong những cuộc nói chuyện vô giá trị một cách nghiêm trọng. Hãng này không có sự mong muốn một cách rõ ràng để cho thế giới lập trình có được con đường của mình với Windows, như nó có thể với Linux, mà Microsoft cho tới nay cố gắng làm cho dễ chịu trong một vài nhóm giới.

Obviously you might think this an opportune moment to cue up the soundtracks of record needles screeching and cars crashing into each other. But hold your horses.

For one thing, some within Microsoft have for years been making various encouraging words about open-source software, even though others have engaged in serious trash-talking. The company has no apparent desire to let the programming world have its way with Windows, as is possible with Linux, but Microsoft has been trying to make nice in some circles.

Playing nice with open source

Chơi dễ chịu với nguồn mở

Ví dụ, Microsoft đã xuất bản các giấy phép nguồn mở của riêng mình và đã đặt một vài công nghệ theo Lời hứa đặc tả kỹ thuật mở của hãng, mà nó cho phép các nhà lập trình nguồn mở sử dụng nó. Cũng vào ngày thứ sáu, Ramji đã nói rằng chính sách đó làm cho nó rõ ràng lời hứa này cũng áp dụng cho việc sử dụng thương mại của công nghệ này.

Ví dụ khác: Microsoft đã và đang làm việc một cách gần gũi với Zend về sự hỗ trợ của PHP cho Windows, một dự án nguồn mở mà nó cho phép các máy chủ tạo ra các trang web trong thời gian thực.

PHP thường được sử dụng trong mối liên kết với các thành phần nguồn mở khác: Linux, phần mềm máy chủ web Apache mà nó được sử dụng để tạo ra các trang web, và cơ sở dữ liệu MySQL mà nó được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu được sử dụng để xây dựng các thành phần trang web như các trang catalog trực tuyến hạơc các bài viết của các diễn đàn trực tuyến. Trên thực tế, cả 4 thứ này thường được sử dụng đủ để có một từ viết tắt cho nó: LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Nhưng cũng có ý tưởng về WISP, mà nó có nhiều thành phần của riêng Microsoft: Windows, Internet Information Service cho một máy chủ Web, và SQL Server cho cơ sở dữ liệu. Vào hôm thứ sáu, Microsoft đã tung ra một bản vá lỗi cho ADOdb, một gói PHP sử dụng để truy cập các cơ sở dữ liệu. Gói này cho phép PHP sử dụng SQL Server.

Nói cách khác, một vài phần của Microsoft đang học cách làm thế nào để chơi dễ chịu với một vài phần của thế giới nguồn mở.

For example, Microsoft has released its own open-source licenses and has put some technology under its Open Specification Promise, which lets open-source programmers use it. Also on Friday, Ramji said that policy makes it clear the promise applies to commercial uses of the technology, too.

Another example: Microsoft has been working closely with Zend for Windows support of PHP, an open-source project that lets servers cre-ate Web pages on the fly.

PHP is often used in conjunction with other open-source components: Linux, the Apache Web server software that's used to dish up Web pages, and the MySQL database that's used to store the data used to build Web pages elements such as online catalog pages or online forum postings. In fact, the four are used often enough that there's an acronym for it: LAMP.

But there's also the idea of WISP, which substitutes many of Microsoft's own components: Windows, Internet Information Services for a Web server, and SQL Server for the database. On Friday, Microsoft released a patch to ADOdb, a package PHP uses to access databases. The patch lets PHP use SQL Server.

In other words, some parts of Microsoft are learning how to play nice with some parts of the open-source world.

Apache's liberal license

Giấy phép tự do của Apache

Điều thứ 2 là giấy phép của Apache mà nó cai trị các dự án của tổ chức này. Nhiều cuộc tấn công của Microsoft lên các phần mềm nguồn mở đã hướng mục tiêu vào giấy phép công cộng chung GPL (General Public License), mà nó có một điều khoản có đi có lại: Nếu bạn tiến hành một thay đổi đối với một dự án GPL, thì sau đó khi phân phối phần mềm sử dụng thay đổi đó, bạn phải chia sẻ thay đổi đó theo GPL.

Dù giấy phép Apache License cho phép những người lập trình lấy các phần mềm và kết hợp nó với các phần mềm sở hữu độc quyền theo bất kỳ cách nào, mà không có bắt buộc phải chia sẻ. Điều đó giải thích bằng cách nào mà IBM, ví dụ, sử dụng phần mềm máy chủ web Apache trong sản phẩm WebSphere sở hữu độc quyền của mình.

Đối với Microsoft, điều đó có nghĩa là các dự án của Apache có thể được sử dụng bên trong Microsoft. Và sẽ có một số mà chúng có thể là được quan tâm.

Second is the Apache License that governs the foundation's projects. Many of Microsoft's attacks on open-source software were aimed at the General Public License, which has a reciprocity provision: If you make a change to a GPL project, then distribute software employing that change, you must share the change under the GPL.

The Apache License, though, lets programmers take software and combine it with proprietary software in any way, with no obligation to share. That's how IBM, for example, uses the Apache Web server software in its proprietary WebSphere product.

For Microsoft, that means Apache's projects can be used within Microsoft. And there are some that could be of interest.

Apache: Useful projects

Apache: Các dự án hữu dụng

Điều thứ ba là những gì liên quan tới Apache Software Foundation.

Khi bắt đầu, Apache đã không có quá nhiều dự án dưới cái ô của nó ngoài máy chủ web HTTP mà nó đã vượt qua các sản phẩm cạnh tranh của Microsoft trong thị phần kể từ ít nhất là năm 1995, theo khảo sát về máy chủ web của Netcraft (xem đường liên kết bên dưới).

Giờ thì Apache có một số các dự án.

Đây là một số [phần mềm] mà Microsoft, đưa ra những nỗ lực không thành công cho tới nay của hãng để đuổi kịp Google trong phần mềm tìm kiếm, có thể thụ hưởng: Hadoop, một phiên bản nguồn mở của thuật toán MapReduce của Google mà nó là công cụ để xử lý các tập hợp dữ liệu khổng lồ. Yahoo đóng góp cho Hadoop và sử dụng nó trong các hoạt động của riêng mình.

Không có gì ngăn cản Microsoft sử dụng Hadoop hoặc bất kỳ dự án Apache khác nào mà không cần phải tài trợ cho Apache, nhưng việc tài trợ có một vài ý nghĩa về các lý do chính trị và thực tiễn.

Third is what the Apache Software Foundation is up to.

When it began, Apache didn't have too many projects under its umbrella besides the HTTP Web server that has surpassed Microsoft's competing products in market share since at least 1995, according to Netcraft's Web server survey.

Now Apache has dozens of projects.

Here's one that Microsoft, given its so-far fruitless efforts to catch up to Google in search, might enjoy: Hadoop, an open-source version of Google's MapReduce algorithm that's instrumental to processing huge data sets. Yahoo contributes to Hadoop and uses it in its own operations.

There's nothing stopping Microsoft f-rom using Hadoop or any other Apache project without funding Apache, but sponsorship makes some sense for political and practical reasons.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay7,876
  • Tháng hiện tại105,431
  • Tổng lượt truy cập17,381,418
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây