Trôi nổi một vài FUD mới về Linux và Oracle

Thứ bảy - 25/04/2009 07:26
Some new FUD about Linux and Oracle is floated

Thursday, April 23 2009 @ 03:53 PM EDT

Theo: http://www.groklaw.net/article.php?story=2009042314142049

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/04/2009

Lời người dịch: Khi Oracle mua Sun, nhiều người cho rằng nhiều sản phẩm nguồn mở mà Sun hỗ trợ sẽ bị Oracle kiểm soát và Oracle có toàn quyền muốn làm gì thì làm. Liệu điều này có đúng hay không? Câu trả lời là: Không. “Với GNU/Linux: bạn không thể kiểm soát nó theo cách mà bạn có thể làm với các phần mềm sở hữu độc quyền, vì bạn đã không viết nó tất cả, ngay cả nếu bạn đã đóng góp, và nếu bạn gây rối cho đám người mà thực sự đã viết ra nó – hoặc những người sử dụng của họ, giống như tôi, ví dụ – thì bạn sẽ không làm tốt và tên của bạn sẽ bị bẩn trong thị trường. Bạn biết thị trường là gì chứ. Là đám người mà bạn cần phải mua những gì bạn đang bán.

Aha, không phải để cho tôi, nhưng FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ) vẫn cứ tới. Bây giờ cũng y như vậy, được rêu rao không phải ai khác mà chính là Rob Enderle, rằng nhiều mã nguồn của Linux thuộc về Sun, và vì thế sẽ sớm bị sở hữu bởi Oracle, hãng được cho là sẽ sử dụng “sức mạnh” đó để vượt qua Linux:

Cuối cùng điều được tin rằng một số lượng đáng kể các mã nguồn trong Linux thực sự có thể thuộc về Sun và, với việc mua này, có thể thuộc về Oracle. Trong khi tôi không mong đợi một thời điểm của SCO, tôi có thể mong đợi Oracle sẽ sử dụng nó như một việc mặc cả chip để dẫn Linux theo cong đường mà cảm thấy có lợi cho hãng.

“Có tin được không”?? Ai tin? Không phải là tôi, và tôi biết chắc chắn nhiều điều về chủ đề này. Tôi nghĩ tôi muốn được nghe. “Thuộc về” theo nghĩa nào? Lời kêu này sẽ gợi ra những tiếng cười hô hố mạnh mẽ từ những chàng trai mà thực sự viết cho Linux, nhưng đối với bất kỳ ai có thể muốn tin được trí tưởng tượng như thế này, hãy để tôi giải thích cho vài điều, 6 lý do vì sao kịch bản này còn lâu mới là cái bẫy và hầu hết có lẽ không thể ngay cả nếu nó là sự thật.

Trước tiên, liệu ông ta có ngụ ý những bằng sáng chế hoặc bản quyền hoặc gì nữa? Nếu là bằng sáng chế, thì Jonathan Schwartz của Sun đã có một lời hứa công khai sẽ sử dụng các hồ sơ bằng sáng chế của hãng để che chở và bảo vệ cả Red Hat và Ubuntu Linux chống lại *bất kỳ* mối đe doạn nào về bằng sáng chế. Cộng đồng Linux đã dựa vào lời hứa này, và nó có thể, tôi nghĩ, sẽ là một cuộc chiến khó khăn để kiện Linux với bất kỳ ai trong số họ bây giờ.

GPL cung cấp sự bảo vệ về bằng sáng chế. Vâng, GPLv2 cũng vậy. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, đây là một tài liệu mà bạn có thể thấy có ích, Sự bảo vệ tiềm tàng của giấy phép bằng sáng chế ám chỉ GPL (theo đường liên kết bên dưới). Cái đó được viết bởi 2 luật sư, Laura A. Majerus và Adam Pugh, và tài liệu này nói về sự bảo vệ theo GPLv2, giấy phép mà Linux đi theo. Theo GPLv3, giấy phép này là dứt khoát, không chỉ ngụ ý, mà có sự bảo vệ theo cả 2 giấy phép. Vì thế Oracle bị gói trong hộp bởi GPL, khi mà Sun hoặc bất kỳ ai đóng góp cho nhân theo GPL hoặc phân phối Linux.

Ah, no rest for me, as the FUD keeps on coming. Now there is a meme, echoed by none other than Rob Enderle, that much of the code in Linux belongs to Sun, and hence will soon be owned by Oracle, who will allegedly use that "power" to take over Linux:

Finally, it is believed that a substantial amount of code in Linux actually may belong to Sun and, with this acquisition, could belong to Oracle. While I don't expect a SCO moment, I would expect Oracle to use it as a bargaining chip to drive Linux in a direction it felt benefitted the firm.

"It is believed"?? By whom? Not by me, and I surely know quite a lot about the subject. I think I'd have heard. "Belong" in what sense? This claim will elicit strong guffaws f-rom the guys who actually write Linux, but for any who might be tempted to believe such imaginings, let me explain some things, six reasons why this scenario is far-fetched and most likely impossible even if it were true.
First, does he means patents or copyrights or what? If patents, Sun's Jonathan Schwartz already made a public promise to use its patent portfolio to defend and protect both Red Hat and Ubuntu Linux against *any* patent threats. The Linux community relied upon that promise, and it would, I think, be an uphill battle to sue Linux over any of them now.

The GPL provides patent protection. Yes, GPLv2 also. If you doubt that, here's a paper you might find helpful, Potential Defenses of Implied Patent License Under the GPL[PDF]. That's written by two attorneys, Laura A. Majerus and Adam Pugh, and the paper talks about defenses under GPLv2, the license that Linux is provided under. Under GPLv3, the license is explicit, not just implied, but there is protection under both of the licenses. So Oracle is boxed in by the GPL, as is Sun or anyone who contributes to the kernel under the GPL or distributes Linux.

Cũng xem xét rằng thế giới bằng sáng chế đã lộn nhào, đầu tiên bởi quyết định của KSR về sự hiển nhiieen và sau đó còn nhiều hơn sau vụ Bilski, và không ai muốn biết bất kỳ thứ gì nữa nếu các bằng sáng chế phần mềm sẽ còn giả thiết có được sự bảo vệ bằng sáng chế và nếu thế thì sẽ ở mức độ nào. Chúng ta sẽ thấy.

Thứ hai, liệu ông ta có đang nói về bản quyền hay không? Tôi đồ là bạn tìm bản quyền trong Linux, nhân, và tìm những bản quyền của Sun. Rồi tìm Oracle. Bạn nhìn thấy giấy phép nào? GPL. Vì sao điều đó là đáng kể?

Oracle đã và đang phân phối Linux đôi khi, theo GPL. Ở đây có sự chú ý về Linux trên trang đó:

Cam kết về Linux của Oracle đã bắt đầu từ 1998 với cơ sở dữ liệu thương mại đầu tiên trên Linux. Ngày nay, cơ sở dữ liệu của Oracle là số 1 trên Linux với hơn 82% thị phần. Các ứng dụng của Oracle và phần mềm trung gian Fusion của Oracle cũng tiếp tục xây dựng được sự thúc đẩy đáng kể trên Linux.

Những thứ đó là quan trọng, vì GPL hạn chế những gì họ có thể từng làm cho bất kỳ ai mà mã nguồn của những người đó Oracle đã phân phối theo GPL. Một ví dụ từ danh sách này, một mô tả của GOLD:

Gold là một cầu nối mới của GNU, và cuối cùng thì nó sẽ trở thành một cầu nối bổ sung thêm. Gold chỉ hỗ trợ định dạng tệp ELF. Oracle đã và đang đóng góp các tính năng và sửa lỗi để đảm bảo rằng Gold xây dựng đúng đắn nhân Linux và cơ sở dữ liệu của Oracle.

Oracle từng tham gia vào Linux đã lâu, và họ có những luật sư tài giỏi, như tôi đã thấy trong vụ SCO, nên họ biết trách nhiệm và cơ hội của họ theo GPL. Bạn không thể vừa kiện Linux và vừa phân phối nó được. Ngay cả nếu Oracle muốn làm những gì Enderle gợi ý, và không có bằng chứng nào hãng làm, hãng có thể, trừ phi hãng muốn chui vào một cái lỗ chuột trong thiên hà của vụ SCO.

Also consider that the patent world has been turning upside down, first by the KSR decision on obviousness and then even more so after In Re Bilski, and no one even knows any more if software patents are even supposed to have patent protection and if so to what degree. We'll see.

Second, is he talking about copyrights? I suggest you hunt for copyrights in Linux, the kernel, and look for Sun copyrights. Next look for Oracle. What license do you see? The GPL. Why is that significant?

Oracle has been distributing Linux for some time, under the GPL. Here's just one mention of Linux on that page:

Oracle's Linux commitment began in 1998 with the first commercial database on Linux. Today, Oracle Database is #1 on Linux with more than 82% market share. Oracle Applications and Oracle Fusion Middleware continue to build significant momentum on Linux as well.

That date is important, because the GPL limits what they can ever do to anyone whose code Oracle distributed under the GPL, I'd opine, in a copyright context f-rom that date, at least, forward.

Oracle is a contributor to Linux, as you can see by the list on that page. That means it contributes knowingly under the GPL. One example f-rom the list, a description of GOLD:

Gold is a new GNU linker, and is released under the GPL as a part of binutils. Gold is much faster than the existing GNU linker, and eventually it will become an incremental linker. Gold supports the ELF file format only. Oracle has been contributing features and bugfixes in order to assure that Gold correctly builds the Linux kernel and the Oracle Database.

Oracle has been involved in Linux for a long time, and they have excellent lawyers, as we saw in the SCO case, so they know their responsibilities and opportunities under the GPL. You can't sue Linux and also distribute it. Even if Oracle wanted to do what Enderle suggests, and there's no evidence it does, it can't, unless it wishes to fall down a rabbit hole into SCO's al-ternate universe.

Thứ ba, Oracle đã học được một bài học quan trọng về Linux và cố gắng “vượt qua nó” từ cố gắng trước đó của hãng xô đẩy Red Hat theo chiếc xe buýt, như tôi đã thấy, với “Linux không thể bị phá vỡ” của hãng, trừ phi tôi biết theo kiểu “Ồ không, anh ta không phải là Linux”. Red Hat ngay lập tức đã trả lời bằng việc gọi Linux của hãng là Linux không thể bị phá vỡ, và chúa phù hộ cho điều đó.

Thứ tư, nếu hầu hết các mã nguồn trong Linux là thuộc về Sun, thì vì sao hãng cảm thấy một nhu cầu phải nhảy lên đối với con lừa nhỏ xấu xí SCO và cố cưỡi trong chốc lát? Nó đã không cần SCO, từ sự tính toán của Rob.

Thứ năm, ngay cả việc anh ta gợi ý rằng các hãng mà chọn việc kiện tụng là cam kết tự vẫn, nên ngay cả nếu nó là đúng rằng mã nguồn thuộc về Sun, thì bạn có thể sử dụng nó thế nào để tăng cường cơ bắp cho mọi người mà không có các vụ kiện tụng?

Thứ sáu, Oracle là một thành viên của Linux Foundation. Và hãng cũng là một thành viên của OIN, mà cung cấp những lợi ích nhất định trong sự trao đổi vì sự đảm bảo không kiện Linux. Đây là thoả thuận giấy phép đó. Nó khó có thể tồi được, dù không không thể, sau khi tham gia vào các tổ chức này, và ngày cả nếu bạn muốn trở thành tồi, thì những tường rào pháp lý mà bạn phải nhảy qua có thể là rất nhiều và được thiết lập rất cao. Jim Zemlin của Linux Foundation đảm bảo cho Oracle, hãng là một thành viên, như Sun.

Vấn đề ở đây là bất kỳ nhà cung cấp nào có với GNU/Linux: bạn không thể kiểm soát nó theo cách mà bạn có thể làm với các phần mềm sở hữu độc quyền, vì bạn đã không viết nó tất cả, ngay cả nếu bạn đã đóng góp, và nếu bạn gây rối cho đám người mà thực sự đã viết ra nó – hoặc những người sử dụng của họ, giống như tôi, ví dụ – thì bạn sẽ không làm tốt vì tên của bạn sẽ bị bẩn trong thị trường. Bạn biết thị trường là gì chứ. Là đám người mà bạn cần phải mua những gì bạn đang bán.

Và GPL hạn chế cách mà bạn có thể trở thành tồi tệ, ngay cả nếu điều đó là mục tiêu của bạn. GPL như viên thuốc phòng ngừa, và bạn không phải trở thành một thành viên của tổ chức phần mềm tự do FSF để thấy thiên tài pháp lý đằng sau nó. Nó làm chính xác những gì nó định làm, để đảm bảo không ai có thể lên gân với bất kỳ ai bất kỳ khi nào trở thành “hàng đầu giữa những người như nhau” và kiểm soát số phận của Linux. IBM hiểu điều đó. Red Hat hiểu điều đó. Và họ đang làm ra tiền. Có thể đã tới lúc các dạng SCO phải chấm dứt mơ mộng tiền tệ hoá Linux theo cách sở hữu độc quyền cũ kỹ, nơi mà mục tiêu là phá hoại sự cạnh tranh của bạn, và thay vào đó làm việc với mô hình phát triển mà khuyến khích sự cạnh tranh bằng sự tuyệt hảo. Đây là một mô hình hiệu suất hơn. Tất nhiên, với một người phải thực sự đổi mới cho nó để làm việc, chứ không chỉ xé toạc công việc của những người khác.

Nói ngắn gọn, đây chỉ là FUD, hoặc có thể là giấc mơ hy vọng một phần của Enderle ,và như được viết, tôi muốn nói rằng nó tuyệt đối không đi tới đâu cả.

Third, Oracle already learned an important lesson about Linux and trying to "take it over" f-rom its earlier attempt to shove Red Hat under the bus, as I saw it, with its "Unbreakable Linux", otherwise known by me as the "Oh no, He Din't! Linux". Red Hat immediately responded by calling its Linux Unfakable Linux, and amen to that.

Fourth, if most of the code in Linux belongs to Sun, why did it feel a need to hop on to SCO's ugly little donkey and try to ride a while? It didn't need SCO, f-rom Rob's account.

Fifth, Even he suggests that companies that choose litigation are committing suicide, so even if it were true that the code belongs to Sun, how would you use it to muscle anyone, without litigation?

Sixth, Oracle is a member of the Linux Foundation. And it also is a member of OIN, which provides certain benefits in exchange for pledges not to sue Linux. Here's the License Agreement. It'd be hard to be bad, although not impossible, after joining those organizations, and even if you wanted to be bad, the legal hurdles you'd have to jump over would be many and set very high. Anyway, Jim Zemlin of the Linux Foundation vouches for Oracle, who is a member, as is Sun, by the way.

Here's the problem any vendor has with GNU/Linux: you can't control it the way you can proprietary software, because you didn't write it all even if you contributed, and if you annoy the folks who actually did write it -- or their users, like me, for instance -- you won't do well because your name will be mud in the marketplace. You know the marketplace. The folks you need to buy what you are selling.

And the GPL limits how bad you can be, even if that is your goal. The GPL is like preventive medicine, and you don't have to be a member of the FSF to see the legal genius behind it. It does exactly what it intends, to make sure no one can muscle anyone or ever become "first among equals" and control Linux's destiny. IBM understands that. Red Hat understands that. And they are making money. Maybe it's time for the SCO types to stop dreaming of monetizing Linux in the old-fashioned proprietary way, whe-re the goal is destruction of your competition, and instead work with the development model that encourages competition by excellence. It's a more productive model. Of course, one has to actually innovate for it to work, not just rip off other people's work.

In short, this is just FUD, or maybe hopeful dreaming on Enderle's part, and as written, I'd say it's going absolutely nowhe-re.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay1,987
  • Tháng hiện tại170,660
  • Tổng lượt truy cập17,755,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây