Vì sao Vista không sẵn sàng cho những người sử dụng Linux và Mac (Phần 1)

Thứ bảy - 16/08/2008 07:02
Why Vista is not ready for Linux and Mac users

Theo: http://izanbardprince.wordpress.com/2008/08/09/why-vista-is-not-ready-for-lin...

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/08/2008

Lời người dịch: “Windows Vista về cơ bản tất cả là cái chuông đeo ở cổ con bò và không thực chất... Ubuntu là nhanh hơn, ổn định hơn, miễn phí, và có thể dễ dàng làm những gì tôi cần nó làm mà không có những thứ nhặng xị”. Bạn có bị thần kinh khi sử dụng Windows Vista không?

(Nếu bạn là một khách hàng doanh nghiệp, xin cũng xem việc cung cấp hỗ trợ cho Vista theo đường liên kết bên dưới).

(If you’re a business customer, please also see providing support for Vista)

I’ve started my simulated migration f-rom Linux to Vista already, starting my dog food challenge two days early, I will go over my findings so far, sometimes making the assumptions a new Windows user would, and mostly f-rom the perspective of a Linux “switcher”, with a dose of sarcasm.

Tôi đã bắt đầu mô phỏng sự chuyển đổi từ Linux sang Vista, bắt đầu thách thức của mình từ 2 ngày trước, tôi sẽ đi qua những phát hiện của mình cho tới giờ, đôi khi giả thiết là một người mới sử dụng Windows, và hầu hết từ viễn cảnh của một người “chuyển” khỏi Linux, bằng một chút mỉa mai.

Phần 1: Làm thế nào để có được Vista

Cách thông thường để có được Vista là trả tiền để có nó, tôi đã rất sốc như bất kỳ người sử dụng nào quen với Linux, tôi hầu hết tải về một ISO, nhưng Microsoft đã nói với tôi rằng Windows ISO là con quỷ và rằng tôi phải trả tiền hoặc tôi là một kẻ phạm tội.

Tôi hy vọng Linux không làm việc theo cách đó hoặc tôi cam đoan hàng tá trường hợp vi phạm trong vài năm.

Vista đi cùng với nhiều phiên bản gây lúng túng, từ một phiên bản “cơ bản (Basic)” mà không thể làm được nhiều, tới một phiên bản “chủ yếu (Ultimate)” đắt tiền hơn mà nó có nhiều phần mềm hơn nhưng không thể làm được nhiều hơn phiên bản cơ bản trên, bắt đầu từ 100 USD tới 259 USD, một cái giá nặng nề và mệt mỏi cho một mẩu phần mềm mà nó không có giá trị thực chất nào cả.

May mắn thay tôi có một đĩa Home ban đầu mà tôi đã đề xuất tại website của HP như một nâng cấp nhanh từ XP, tôi không bao giờ dự định thực sự sử dụng Vista cả, vì nó đã không lấy của tôi gì cả và vì tôi đã trả tiền rồi, vì sao không thử nhỉ?

Người thắng cuộc về giá và tính sẵn sàng: Linux

Section 1: How to obtain Vista

A typical way to get Vista is to pay for it, I was just as shocked as any user that is familiar with Linux, I almost downloaded an ISO, but Microsoft told me that Windows ISO’s are evil and that I have to pay or else I’ve committed a crime.

I hope Linux doesn’t work that way or I’ve committed several dozen cases of infringement over the years. ;)

Vista comes in many confusing editions, f-rom a “Basic” version that can’t do much, to an expensive “Ultimate” that has a lot more software but can’t do much more than Basic, ranging f-rom $100-$259, a hefty and burdensome price for a piece of software that has no intrinsic value whatsoever.

Luckily I have a Home premium disc that I applied for at HP’s website as an express upgrade over XP, I never intended to actually use Vista, but it didn’t cost anything I hadn’t already paid, so why not?

Winner on price and availability: Linux

Phần 2: Cài đặt

Việc cài đặt Vista là việc làm nản lòng, không giống như Linux, Vista chỉ có một hệ thống tệp bạn có thể chọn, nó gọi là NTFS và nó là cổ lỗ lỗi thời một cách rộng lớn so với các hệ thống tệp của UNIX, những người sử dụng Windows sẽ thường trực phải làm một quá trình được biết tới như là “việc dồn mảng” để không phải chịu sự phân mảng sự thực thi [trường hợp bị phân mảng, tốc độ truy cập các tệp sẽ chậm].

Trình cài đặt sao chép qua một bức tranh được xây dựng sẵn từ trước trên đĩa cứng, dạng như một đĩa LiveCD của Linux, chỉ thay vì việc cài đặt từ một môi trường đang làm việc, tất cả điều bạn có thể làm là chơi với bản thân mình cho 1 giờ đồng hồ tiếp sau, trong thời gian Vista cài đặt.

Người chiến thắng về cài đặt và các lựa chọn cài đặt: Linux

Section 2: Installation

Vista’s installation was unnerving, unlike Linux, Vista only has one file system you can choose, it’s called NTFS and it is massively obsolete compared to UNIX file systems, Windows users will constantly have to do a process known as “defragmenting” to not suffer performance degradations.

The installer copies over a pre-built image onto the hard disk, kind of like a Linux LiveCD, only instead of installing f-rom a working environment, all you can do is play with yourself for the next hour, while Vista installs.

Winner on installation and install options: Linux

Phần 3: Lần khởi tạo đầu tiên và ấn tượng ban đầu

Lần đầu khởi động của Vista trên máy xách tay của tôi chậm một cách hết sức đau khổ, tới 4 phút 52 giây bao gồm cả thời gian làm việc với các lựa chọn tài khoản người sử dụng (Ubuntu làm việc này trong 2 màn hình bạn có thể rít qua ít hơn 20 giây trong khi cài đặt), khởi động lần đầu của Ubuntu và thời gian khởi động thông thường là 30-35 giây, tôi đo giờ Vista trong sự buồn thảm 1 phút 37 giây từ khi bật điện cho một máy tính để bàn đang sử dụng được.

Sự buồn cười không dừng ở đó, với không có gì được tải mà chỉ có Vista, thì nó đã ngốn 1 gigabyte RAM máy tính xách tay của tôi và xé hết “tệp” trao đổi (swap file), Ubuntu sử dụng cỡ 180MB RAM khi khởi tạo với máy tính để bàn GNOME.

Tôi biết Vista làm cái thứ như phân siêu bẫy đó, mà nó là dầu rắn với ít hơn 2-3 GB RAM, nhưng tôi đã muốn cả 2 thứ đó trên thiết lập ngầm định của chúng.

Vista Premium cần 13,5 GB ổ cứng, Ubuntu cần 2,5 GB.

Người chiến thắng về tốc độ khởi động và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả: Linux.

Section 3: First boot and initial impressions

Vista’s first boot on my laptop was excruciatingly slow, coming in at 4m 52s including the time to dick with the user account options (Ubuntu does this in two screens you can whiz past in less than 20 seconds during install), Ubuntu’s first boot and normal boot time are both 30-35 seconds, I clocked Vista at a dismal 1m 37s f-rom power on to a usable desktop.

The fun doesn’t stop there though, with nothing loaded but Vista, it was already past my laptop’s gigabyte of RAM and tearing up the swap “file”, Ubuntu uses roughly 180 megs of RAM on start up with GNOME desktop.

I know Vista does that Superfetch crap, which is largely snake oil with less than 2-3 gigs of RAM, but I wanted both sides on their default settings.

Vista Premium took 13.5 GB of hard disk space, Ubuntu took 2.5 GB.

Winner for boot speed and resource usage efficiency: Linux

Phần 4: Nằm ngoài kinh nghiệm hộp phần cứng:

Vista một lần nữa lại thua, nó có thể không chỉ không dò ra một cách thích hợp và thiết lập cấu hình cho Radeon 200m của tôi, mà tôi đã thôi không sử dụng các trình điều khiển hiển thị màn hình XP từ HP, mặc dù Microsoft đã nói dối và nói máy tính xách tay này là tương thích với Vista, kể cả các thiết bị ngoại vi, Vista không thể đồng bộ chiệc iPod của bạn mà không có các phần mềm của bên thứ 3, mà nó còn không thể dò ra máy in hoặc webcam của tôi và đưa cho tôi một thông điệp kêu ca nói chúng là không được Vista hỗ trợ (HP Deskjet 3740 + Creative Webcam Instant), dù tôi đã có chiếc webcam đó làm việc với các trình điều khiển của XP, tôi đã chọc vào một thiết bị tất cả trong 1 của Dell gồm máy in/máy quét/máy sao chụp/máy fax, Vista cũng không có trình điều khiển Ở BẤT CỨ ĐÂU cho điều này.

Ubuntu chỉ thiết lập cấu hình cho nó với một vài cái nháy chuột.

Tôi cũng thậm chí không làm nhiều nữa và Vista là thực sự chậm hơn nhiều so với Ubuntu, ngay cả đối với những tác vụ đơn giản như mở Windows Explorer.

Ubuntu đã dò ra và cấu hình mọi thứ, các trình điều khiển tăng tốc 3D đã được lôi ra với một vài nháy chuột, và mọi thứ đều làm việc, nó có thể đồng bộ ngay cả chiếc iPod của bạn với Rhythmbox hoặc Banshee.

Trên máy tính để bàn của tôi, Vista có thể thực sự dò ra Nvidia Geforce của tôi, nhưng nó tải các trình điều khiển mà chúng là cổ lỗ lỗi thời và không hỗ trợ đúng mức cho OpenGL, làm cho tôi phải chọn ô tròn 50+ MB Nvidia, mà nó phải chạy trong không gian của người sử dụng để đảm bảo tôi không sao chép một đĩa Blu Ray, vì thế làm cho trình điều khiển này chậm một cách đau đớn.

Linux chạy tất cả các trình điều khiển màn hình trong không gian của nhân (kernel), như [Windows] 2000 và XP đã làm trước khi Microsoft hoàn toàn đánh mất tất cả sự đụng chạm với thực tế này.

Thật không may, Vista cũng không đạt yêu cầu về chơi âm thanh trên thiết bị âm thanh HD của Intel, một tính năng của bộ chipset của hầu hết mọi bo mạch chủ của Intel, việc cài đặt SP1 hoặc trình điều khiển mới nhất từ Intel giải quyết vấn đề này, y như câu chuyện với một thiết bị AC97 của Realtek trên máy tính xách tay này.

Linux hỗ trợ chúng cả 2 trong bản thân nhân của nó.

Trên máy tính để bàn, Windows Vista thất bại trong việc dò ra hoặc thiết lập cấu hình cho bộ điều khiển trò chơi Logitech của tôi mà không có các trình điều khiển từ website của Logitech...

Linux là sẵn sàng, thiết lập cấu hình được nó như /dev/input/js0, và chỉ đơn thuần cần jscal để định cỡ cho nó cho sự ưa thích của tôi.

Thật buồn, Vista cũng sẽ không bao giờ hỗ trợ cab chuyển trên máy quay số Easyshare CX7300 của Kodak của tôi, may mà Vista có thể dò ra đầu đọc thẻ phương tiện của tôi, ngay khi tôi chộp được trình điều khiển thiết bị này từ Windows Up-date... Linux hỗ trợ cả 2 thứ này mà không cần phải thiết lập cấu hình gì cả.

Ubuntu đã thiết lập cấu hình một bàn phím Microsoft Comfort Curve 2000 mà tôi mua 10 USD hạ giá và hỗ trợ tất cả các phím mở rộng và như thế, Vista cần các phần mềm đặc biệt vì một vài lý do vớ vẩn.

Người chiến thắng về hỗ trợ phần cứng bên ngoài chiếc hộp: Linux

Section 4: Out of Box Hardware Experience:

Vista again fails, not only could it not properly detect and configure my Radeon 200m, I ended up having to use XP display drivers f-rom HP, even though Microsoft lied and said the laptop was Vista compatible, as for peripherals, Vista cannot sync your iPod without 3rd party software, it also was unable to detect my printer or webcam and gave me a complain message saying they were not Vista supported. (HP Deskjet 3740 + Creative Webcam Instant), though I did get the cam working with hacked XP drivers, I hooked up a Dell all in one printer/scanner/copier/fax, Vista also has no drivers ANYWHE-RE for this.

Ubuntu just configures it with a few clicks.

I also haven’t even done much yet and Vista is already much slower than Ubuntu, even for simple tasks like opening Windows Explorer.

Ubuntu detected and configured everything, 3d accelerated drivers were pulled in with a couple clicks, and everything just worked, it can even sync your iPod with Rhythmbox or Banshee.

On my desktop, Vista can actually detect my Nvidia Geforce, but it loads drivers that are outdated and don’t properly support OpenGL, leaving me to grab the 50+ MB Nvidia blob, which has to run in user space to make sure I am not copying a Blu Ray disc, therefore making the driver painfully slow.

Linux runs all display drivers in kernel space, like 2000 and XP did before Microsoft totally lost all touch with reality.

Unfortunately, Vista is also not up to the task of playing audio on the Intel HD audio device, a chipset feature of most every Intel motherboard, installing SP1 or the latest driver f-rom Intel solves the problem, same story with a Realtek AC97 device on the laptop.

Linux supports both of them in the kernel itself.

In the desktop, Windows Vista fails to detect or configure my Logitech gamepad without the drivers f-rom Logitech’s website…

Linux is ready, having configured it as /dev/input/js0, and merely needs jscal to calibrate it to my liking.

Sadly, Vista will also never support the transfer cable on my Kodak Easyshare CX7300 digital camera, fortunately Vista can detect my media card reader, as soon as I grab the device driver f-rom Windows Up-date…Linux supports either with no configuration required.

Ubuntu configured a Microsoft Comfort Curve 2000 keyboard I got for $10 in the clearance bin and supports all the extra buttons and such, Vista needs special software for some odd reason.

Winner for out of box hardware support: Linux

Phần 5: Hỗ trợ đa phương tiện

Vista đi với Windows Media Player, nó hỗ trợ một số định dạng sở hữu độc quyền củ Microsoft, và tham chiếu codec MP3 của Fruenhofer đã lỗi thời 10 năm, mà nó không hỗ trợ bất kỳ cải tiến nào của LameMP3.

Vista cũng thua không hỗ trợ một số các công nghệ video được sử dụng rộng rãi như DiVX, cũng như Ogg Theora và Vorbis, để cho người sử dụng phải săn lùng các codecs từng thứ một.

Ngay cả sau khi bạn có những codecs tốt, Vista sẽ không giải mã bất kỳ thứ gì cho bạn mà không có các phần mềm của bên thứ 3 như Bonkenc.

Windows Vista Premium có phần mềm giả mạo DVR gọi là Windows Media Center, nó về cơ bản cho phép bạn đặt lịch để ghi chương trình phát của NBC dương cờ hoãn, điều thực sự là rất điên rồ, đây chỉ là phần toàn cảnh của Phần mềm độc hại về Hạn chế Số (Digital Restrictions Malware) được đưa vào cùng với Vista.

Đối với các hình đồ hoạ, Vista xuất xưởng với MS Paint, mà nó hầu như đã từng được cập nhật từ thời Windows 95, và không có nhiều tính năng, bạn phải đi tìm và tự mình cài đặt vài thứ hữu dụng như Gimp.

Với bộ phần mềm văn phòng, Microsoft muốn bán cho bạn một phần mềm vô dụng khác được đưa vào với hơn 150 USD khác nữa, được gọi là Microsoft Office, nó chỉ giống như là OpenOffice, chỉ khác là OpenOffice là tự do.

Ubuntu hỗ trợ gần như mọi thứ bên ngoài cái hộp, và những thứ còn lại với gói Extras hạn chế và MythTV.

Người chiến thắng về các phần mềm cả gói: Ubuntu bằng một thắng lợi long trời lở đất

Section 5: Multimedia Support

Vista comes with Windows Media Player, it supports a number of proprietary Microsoft formats, and the 10 years outdated Fruenhofer MP3 reference codec, which doesn’t support any of the LameMP3 improvements.

Vista also fails to support a number of widely used video technologies such as DiVX, as well as Ogg Theora and Vorbis, leaving the user hunting for codecs one by one.

Even after you have good codecs, Vista still won’t encode to any of them without third party software like Bonkenc.

Windows Vista Premium includes fake DVR software called Windows Media Center, it basically lets you schedule recordings for NBC’s broadcast flag to cancel, it really is quite maddening, this is just an overall part of the Digital Restrictions Malware included with Vista.

For graphics, Vista ships with MS Paint, which has hardly ever been up-dated since Windows 95, and doesn’t have many features, you have to go find and install something useful like The Gimp by yourself.

For office suites, Microsoft wants to sell you another useless software bundle for another $150+, called Microsoft Office, it’s just like OpenOffice, only OpenOffice is free.

Ubuntu supports pretty much everything out of the box, and the rest with the restricted Extras package and MythTV.

Winner for bundled software: Ubuntu by a landslide

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay1,752
  • Tháng hiện tại170,425
  • Tổng lượt truy cập17,755,755
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây