Cập nhật ACTA IV

Thứ năm - 16/02/2012 06:10
ACTAUp-date IV

Published 14:30, 09February 12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/02/acta-up-date-iv/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 09/02/2012

Lờingười dịch: Đây là những gì tác giả phân tích và kếtluận về ACTA: “ACTA tìm kiếmđể sử dụng cùng sự gian trá để xuất khẩu sự quágiới hạn tồi tệ nhất về ép tuân thủ bản quyềntrước hết đối với tất cả các bên ký kết,và sau đó là khắp thế giới thông qua những hiệp địnhtiếp sau phù hợp với các con đường Đốitác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.Không rõ, ViệtNam khi thương thảo về hiệp định Đối tác Xuyên TháiBình Dương thì thế nào nhỉ??? Xemthêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dươngvà: [01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08].

Đây là sự tiếp tụccủa bài viết trước của tôi xem xét ý định của Ủyban châu Âu để xua đi những gì nó gọi là 10 “chuyệnthần thoại” về ACTA [.pdf].Tôi chỉ bình luận về những ý định quá xá nhất củaỦy ban để bàn ra những vấn đề - có thể quá tẻ ngắtđể đi qua từng điểm một cách chi tiết.

6. ACTA ưu tiên nhữngngười nắm giữ quyền IP. ACTA hạn chế sự bảo vệ vànhững ngoại lệ đang tồn tại theo luật quốc tế.

Hoàn toàn ngược lại,ACTA được phác thảo theo những điều rất mềm dẻo vàchứa đựng những sự bảo vệ cần thiết để cho phépcác quốc gia tham gia đánh vào sự cân bằng phù hợp giữatất cả các quyền và lợi ích có liên quan, phù hợp vớicác mục đích kinh tế, chính trị và xã hội của họ,cũng như với các truyền thống pháp lý. Tất cả nhữngbảo vệ và ngoại lệ theo luật của EU hoặc theo Hiệpđịnh TRIPS vẫn được giữ lại đầy đủ.

Lưu ý cách mà “chuyệnthần thoại” này có 2 thành phần, nhưng Ủy ban châu Âu(EC) chỉ trả lời một trong số chúng. Toàn bộ hiệpđịnh đó được dựa vào giả thiết rằng sự ép tuânthủ nhiều hơn là tốt: không có sự cân nhắc về thiệthại phụ thêm mà nó có thể gây ra, ví dụ về nhữngthành viên của công chúng. Tất nhiên, đó là vì côngchúng đã không bao giờ được cho phép thể hiện quanđiểm của mình; một cách không thể tránh khỏi, tàiliệu kết quả không thể tránh khỏi là nghiêng về mộtbên và nghiêng theo sự ưu tiên có lợi cho các nền côngnghiệp bản quyền.

Điều này có thểđược thấy rõ ràng nhất trong Điều 9, nó nói lên nhữngthiệt hại cho việc vi phạm (nhấn mạnh của tôi đượcđưa vào):

Thisis a continuation of my previous post examining the EuropeanCommission's attempt to dispel what it calls ten "myths"about ACTA [.pdf].I'm commenting only on the most egregious attempts by the Commissionto talk away the issues - it would be too tedious to go through everypoint in detail.

6.ACTA favours IP right-holders. ACTA eliminates safeguards andexceptions existing under international law.

Quiteto the contrary, ACTA is drafted in very flexible terms and containsthe necessary safeguards to allow the participating countries tostrike an appropriate balance between all rights and interestsinvolved, in line with their economic, political and socialobjectives, as well as with their legal traditions. All safeguardsand exceptions under EU law or under the TRIPs Agreement remain fullypreserved.

Noticehow the "myth" has two components, but that the EuropeanCommission only answers one of them. The whole treaty is predicatedon the assumption that more enforcement is good: there is noconsideration of the collateral damage it might inflict, for exampleon members of the public. That, of course, is because the public wasnever allowed to present its views; inevitably, the resultingdocument is incredibly one sided and biased in favour of thecopyright industries.

Thiscan be most clearly seen in Article 9, which spells out the damagesfor infringement (my emphasis added):

1. Trong việc xác địnhlượng thiệt hại vì vi phạm các quyền sở hữu trítuệ, các nhà chức trách quyền tài phán của một Bên sẽcó quyền xem xét, trong đó có việc, bất kỳ biện pháphợp pháp có giá trị nào của người nắm giữ quyền đệtrình lên, mà có thể bao gồm mất lợi nhuận, giá trịcác hàng hóa hoặc các dịch vụ bị vi phạm đo đếmđược bằng giá thị trường, hoặc gợi ý được bằnggiá bán lẻ.

2. Ít nhất trong cáctrường hợp bản quyền hoặc có liên quan tới các quyềnvà thương hiệu bị làm giả, thì mỗi Bên sẽ đưa rarằng, theo các xử lý pháp luật dân sự, các nhà chứctrách pháp luật của mình có quyền ra lệnh cho người viphạm phải trả cho người nắm giữ quyền lợi nhuậncủa người vi phạm mà được qui cho sự vi phạm. MộtBên có thể giả thiết những lợi ích đó sẽ là sốthiệt hại được tham chiếu tới như trong đoạn 1.

3. Ít nhất với sựtôn trọng đối với sự vi phạm bản quyền hoặc cácquyền có liên quan đối với việc bảo vệ các tác phẩm,các ảnh ghi âm, và các cuộc biểu diễn, và trong cáctrường hợp giả mạo thương hiệu, mỗi Bên cũng sẽthiết lập hoặc duy trì một hệ thống mà sẽ đưa racho một hoặc nhiều hơn những điều sau:

(a) Những thiệthại được thiết lập trước

(b) Những giả thiếtcho việc xác định lượng thiệt hại đủ để bù đắpcho người nắm giữ quyền đối với thiệt hại gâyra của sự vi phạm; hoặc

(c) ít nhất cho bảnquyền, những thiệt hại bổ sung

Cân nhắc, bây giờ,cách mà điều này có thể áp dụng cho việc chia sẻ vàitệp MP3s trực tuyến. Theo ACTA, những người nắm giữbản quyền có thẻ yêu cầu những thiệt hại ngang bằngvới “mất lợi nhuận” từ những tệp MP3 đó. Và nếubạn muốn biết làm thế nào nền công nghiệp ghi âm tínhđiều đó, hãy hỏi Jammie Thomas - Rasset, người đã bịphạt 1.920.000 USD vì chia sẻ 24 bài hát tại Mỹ. Khi điềuđó sau này được giảm xuống còn 54.000 USD, các nềncông nghiệp ghi âm đã yêu cầu xử lại vì họ cảm thấynó là quá thấp.

1.In determining the amount of damages for infringement of intellectualproperty rights, a Party’s judicial authorities shall have theauthority to consider, inter alia, any legitimate measure of valuethe right holder submits, which may include lost profits, thevalue of the infringed goods or services measured by the marketprice, or the suggested retail price.

2.At least in cases of copyright or related rights infringement andtrademark counterfeiting, each Party shall provide that, in civiljudicial proceedings, its judicial authorities have the authority toorder the infringer to pay the right holder the infringer’s profitsthat are attributable to the infringement. A Party may presumethose profits to
be the amount of damages referred to in paragraph1
.

3.At least with respect to infringement of copyright or related rightsprotecting works, phonograms, and performances, and in cases oftrademark counterfeiting, each Party shall also establish or maintaina system that provides for one or more of the following:

(a)pre-established damages

(b)presumptions for determining the amount of damages sufficient tocompensate the right holder for the harm caused by theinfringement; or

(c) at least for copyright, additional damages

Consider,now, how this might apply to sharing a few mp3s online. According toACTA, the copyright holders can demand damages equal to the "lostprofits" f-rom those mp3s. And if you want to know how therecording industry calculates those, ask Jammie Thomas-Rasset, whowas fined $1,920,000 for sharing 24 songs in the US. When that waslater reduced to $54,000, the recording industries demanded a retrialbecause they felt it was far too low.

ACTA về cơ bản làmcho có hiệu lực đối với dạng tính toán loạn trí này,và cho phép các công ty bản quyền yêu cầu những thiệthại khổng lồ “để bù đắp cho người nắm giữ quyềnvì thiệt hại mà sự vi phạm gây ra”, thậm chí dùkhông có khả năng định lượng được sự thiệt hạidó theo bất kỳ cách thức nào có thể cảm nhận đượckhi bạn đang làm việc với việc chia sẻ số. Quả thực,còn gây tranh cãi không có thiệt hại gì, vì việc chia sẻtệp thực sự có thể thúc đẩy bán hàng - hãy hỏiPaul Coelho; nhưng tầm nhìn dưới đường hầm của ACTA vềbản chất tự nhiên không thể bù đắp được cho mộtkhả năng như vậy.

Đưa ra những thiệthại không tương xứng một cách hoàn toàn mà có thể đòiyêu sách nhờ vào mấy cụm từ của ACTA, thì đây làđiều đặc biệt lạ thường cách mà các thành viên củaỦy ban châu Âu có thể yêu sách vói bất kỳ sự nghiêmtúc nào rằng ACTA không “ưu tiên” cho những người nắmgiữ các quyền. Có lẽ họ tưởng tượng mọi sự kiếmđược là y hệt nhau như họ làm - 240.000 euro một năm -và có thể dễ dàng thấy một ít triệu euro rơi xuốnglưng ghế sofa nếu họ cần phải …

8. ACTA dẫn tới “sựhài hòa thông qua cửa hậu”. Một nghiên cứu do Ủy banvề Thương mại Quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âuđặt hàng cho giới hàn lâm nói rằng ACTA sẽ yêu cầunhững thay đổi đối với sự làm luật ép tuân thủ củaEU và/hoặc các luật quốc gia.

Những điều khoảncủa ACTA là tương thích với luật EU hiện hành. ACTA sẽkhông đòi hỏi bất kỳ sự rà soát lại hay thích nghinào của luật EU và sẽ không đòi hỏi bất kỳ Quốcgia Thành viên nào phải rà soát lại các biện pháp hoặccông cụ theo đó chúng triển khai phù hợp với luật củaEU. ACTA cũng là phù hợp với luật quốc tế, đặc biệtvới Hiệp định về các Khía cạnh Có liên quan tớiThương mại của các Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS) củaWTO. Nghiên cứu của INTA không chỉ ra bằng chứng về bấtkỳ tình huống cụ thể nào nơi mà ACTA có thể xung đột,bãi bỏ hoặc đòi hỏi sửa đổi của một điều khoảnduy nhất nào đang tồn tại trong pháp luật của EU. Điềunày đã được khẳng định trong những điều khoản rấtrõ ràng của 2 ý kiến được nhắc ở trên về Dịch vụPháp lý của Nghị viện châu Âu.

ACTAessentially validates this kind of deranged calculus, and enablescopyright companies to demand huge damages "to compensate theright holder for the harm caused by the infringement", eventhough it is impossible to quantify that harm in any sensible waywhen you're dealing with digital file sharing. Indeed, arguably thereis no harm, since file sharing can actually boostsales - just ask PaulCoelho; but ACTA's tunnel vision naturally cannot contemplatesuch a possibility.

Giventhe utterly disproportionate damages that can be claimed thanks toACTA's wording, it is extraordinary how the members of the EuropeanCommission can claim with any seriousness that ACTA does not "favour"rights-holders. Perhaps they imagine everyone earns the same as theydo - 240,000Euros a year - and can easily find a few million Euros down theback of the sofa if they need to....

8.ACTA leads to "harmonisation through the backdoor". A studyordered by theEuropean Parliament's committee for International Trade(INTA) to academics says that ACTA will require changes to EUenforcement legislation and/or to national laws.

ACTAprovisions are compatible with existing EU law. ACTA will not requireany revision or adaptation of EU law and will not require any MemberStates to review the measures or instruments by which they implementrelevant EU law. ACTA is also in line with international law, inparticular with the WTO's Agreement on Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPS). The INTA study does not showevidence of any concrete situation whe-re ACTA would contradict,repeal or require the modification of a single provision existing inEU legislation. This has been confirmed in very clear terms by thetwo above mentioned Opinions of the Legal Service of the EuropeanParliament.

Thậm chí nếu ACTAtương thích với luật hiện hành của EU - và rằng vẫncòn chưa rõ, bất chấp những sự đòi quyền lợi củaỦy ban theo chiều ngược lại - thì đó chỉ là vì toànbộ hiệp định là được nói lên quá lỏng lẻo. Đó làtoàn bộ những lựa chọn - những câu chữ mà các bên kýkết “có thể” triển khai thoe các cách thức nhấtđịnh.

Nhữngđây là trò bịp bợm chính của ACTA: không phải là bảnthân hiệp định áp đặt những luật mới lên nhữngngười tham gia bây giờ - tính mập mờ không rõràng được nghiên cứu làm cho điều đó là không nhấtthiết. Những gì ACTA làm là để tạo ra một khung côngviệc mà những giả thiết của nó là các luật sẽ đượcthông qua trong tương lai để phù hợp với sự lựa chọn,những phần nghiêm ngặt chặt chẽ hơn. Nói một cáchkhác, ACTA không nhiều về bức tranh pháp lý ngày hôm nay,mà về ngày mai. Nó sẽ cho phép các chính trị gia nói:“Vâng, chúng ta thực sự phải triển khai các luật éptuân thủ thô bỉ đó vì đó là trong ACTA, và tất cảcác đối tác của chúng ta đã làm thế, và có thể bịxem là xấu nếu chúng ta không tuân theo nó”.

Trongthực tế, các ủy viên hội đồng châu Âu thậm chí sẽkhông chờ cho ACTA được phê chuẩn trước khi chuyểnxuống theo đường này: với “Đề xuất Rà soát lạiChỉ thị các Quyền Sở hữu Trí tuệ” (.pdf)họ đã lên kế hoạch mang sự ép tuân thủ bản quyềnthô bỉ chính xác dạng mà ACTA định thiết lập như mộtsự kiểm chuẩn.

Nóicách khác, đây là sự lắp bánh cóc bản quyền thôngthường, nơi mà một chủ nghĩa tối đa về bản quyềncủa một quôc gia trong một lĩnh vực được sử dụngnhư một lời xin lỗi để “hài hòa hóa” của nhữngngười khác. Đó chính xác là những gì đã xảy ra vớikhái niệm bản quyền, ví dụ, nơi mà một loạt các kháiniệm cho các dạng khác nhau của sự tạo ra - văn bản,âm nhạc, ghi âm - dần dần được mở rộng khắp thếgiới để mang “sự hài hò” (nó sẽ không lạ lẫmrằng sẽ không bao giờ có sự đi trở xuống hàihòa, và rằng nó luôn có lợi đối với các nền côngnghiệp bản quyền và gây thiệt hại cho công chúng?) ACTAtìm kiếm để sử dụng cùng sự gian trá để xuất khẩusự quá giới hạn tồi tệ nhất về ép tuân thủ bảnquyền trước hết đối với tất cả các bên ký kết,và sau đó là khắp thế giới thông qua những hiệp địnhtiếp sau phù hợp với các con đường Đối tác XuyênThái Bình Dương.

Evenif ACTA is compatible with existing EU law - and that remainsunclear, despite the Commission's assertions to the contrary - that'sonly because the whole treaty is so loosely worded. It is full ofoptions - clauses that signatories "may" implement incertain ways.

Butthis is the central trick of ACTA: it is not that the treaty itselfimposes new laws on participants now- the studied vagueness makes that unnecessary. What ACTA does is tocre-ate a framework whose assumptions are that laws will be passed inthe future to comply with the optional, more stringent parts. Inother words, ACTA is not so much about today's legal landscape, butabout tomorrow's. It will allow politicians to say: "well, wereally have to implement these harsher enforcement laws because it'sin ACTA, and all of our partners have done so, and it would look badif we didn't follow suit."

Infact, European commissioners aren't even waiting for ACTA to beratified before moving down this path: with the “Proposal for aRevision of the Directive of Intellectual Property Rights” (.pdf)they are already planning to bring in harshercopyright enforcement of precisely the kind that ACTA tries toestablish as a benchmark.

Inother words, it's the usual copyright ratchet, whe-reby a country'scopyright maximalism in one area is used as an excuse to "harmonise"everyone else's. That's precisely what has happened with copyrightterm, for example, whe-re the varying terms for different kinds ofcreation - text, music, sound recordings - have gradually beenextended around the world in order to bring about "harmonisation"(isn't it strange that there's never harmonisation downwards,and that it's always in favour of the copyright industries and to thedetriment of the public?) ACTA seeks to use the same trick to exportthe worst excesses of copyright enforcement first to all signatories,and later around the world through further treaties along the linesof the Trans-PacificPartnership.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay12,362
  • Tháng hiện tại222,034
  • Tổng lượt truy cập18,017,799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây