Trở lại với ACTA

Thứ hai - 13/02/2012 06:16

ACTA'sBack

Cácvấn đề công nghệ bây giờ là một vấn đề đối vớicác công dân của Internet chứ không phải là chỉ củacác tập đoàn lớn.

Technologyissues are now a matter for citizens of the internet and not just bigcorporations.

BySimonPhipps, Published 09:18, 01 February 12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/simon-says/2012/02/actas-back/index.htm

Bàiđược đưa lên Internet ngày: 01/02/2012

Lờingười dịch: Đây là trích đoạn mà Simon Phipps, chủtịch của OSI nói về Chỉthị Bằng sáng chế Phần mềmở châu Âu năm 2005 và ACTAhiện nay: “Tôi được nhắc về cuộc chiến củaInternet chống lại Chỉ thị Bằng sáng chế Phần mềmvào năm 2005. Đó cũng từng là một hướng pháp lý dạikhờ mà có thể đã tác động nghiêm trọng lên doanhnghiệp châu Âu bằng việc cho phép các tập đoàn quốctế độc quyền khổng lồ bóp nghẹt sự cạnh tranh, thậmchí cho phần mềm tương hợp được được phép vớiluật bản quyền. Các MEP đã được nói Chỉ thị từnglà một mẩu không gây tranh cãi của luật công nghiệp mànên chỉ được phẩy tay cho qua. Ủy ban châu Âu đã phẩytay cho nó qua trên cơ sở đó. Và họ đã bị ngạc nhiên,đó từng là một sự phản xung khổng lồ từ một sốlượng lớn các công dân im lặng về chính trị trướcđó ở khắp châu Âu, lên tới cực điểm trong một sựphản kháng khổng lồ tại Nghị viện châu Âu. Các MEP đãđối mặt với một sự phản xung của công chúng. Trongkhi cơ chế thực sự cho sự thất bại của nó từng mùmờ và phức tạp để giải thích, thì lýdo cơ bản mà Chỉ thị Bằng sáng chế Phần mềm đã bịthua từng là các MEP đã phát hiện họ đã bị lừa dốivà rằng chủ đề đó trên thực tế đã từng là gâytranh cãi cao độ và nhằm vào các công dân. Chúngta cần thể hiện y hệt đối với ACTA. Đây không phảilà một vấn đề chỉ là thương mại hay kinh doanh thôngthường. Đây là một hiệp định mà nó bóp nghẹt tâmhồn của xã hội kết nối mạng vì những lợi ích củanhững kẻ chiến thắng trong các thị trường công nghệcủa thế kỷ 20. Trong những tháng tới chúng ta tất cảcần nói ra”. Xemthêm [01],[02],[03],[04].

Bâygiờ các dự luật SOPA và PIPA của Mỹ đã được đặtlên băng, sự chú ý đã trở lại với bố của chúng,một hiệp định quốc tế gọi là ACTA. Tôi đã viếtrộng khắp về ACTA trước đó, nhưng trong phần kết luậnthì đây là một hiệp định quốc tế mà đã đượcthương thảo trong bí mật để đảm bảo có ít đầu vàonhất có thể từ các công dân của bất kỳ quốc gianào.

Trongkhi đặc biệt về việc nhồi nhét dòng các hàng hóa vậtlý làm giả (ACTA có nghĩa là Hiệp định Thương mạiChống Hàng giả - "Anti-Counterfeit Trade Agreement"),thì các nền công nghiệp bản quyền và bằng sáng chế(âm nhạc, điện ảnh, phần mềm, thuốc y dược, ...) đãtràn một cách thành công vào trong đó và kết quả làmột hiệp định thương mại mà tiềm tàng làm giảm điphạm vi tự do suy xét đối với các tiếp cận mới đểkinh doanh trên Internet.

Trongkhi chúng ta được nói ACTA “sẽ không yêu cầu nhữngthay đổi đối với các luật của châu Âu”, thì nó tạora một môi trường nơi mà chúng ta có thể mong đợi tấtcả việc kiểm soát và những phần xâm lược nhất củatừng luật quốc gia sẽ được nhấn mạnh và tất cảcác phần mềm dẻo nhất - như sử dụng công bằng, thểhiện văn hóa chung của công chúng - sẽ là tối thiểu.Đây là một hiệp định mà sẽ được trích dẫn mỗilần Mỹ muốn trục xuất một công dân Anh về bảnquyền, ví dụ thế - thậm chí khi không luật nào tạichâu Âu bị vi phạm. Giống như DRM, ACTA định lượngtheo ý mình và làm giảm các quyền tự do của tất cảchúng ta.

Bấtchấp thực tế đây là điều rõ ràng trái ngược - thậmchí nghị sĩ quốc hội châu Âu (MEP) được giao tráchnhiệm làm việc về nó cho Nghị viện châu Âu đã bỏ đi- Ủy ban châu Âu thấy phù hợp để phối hợp việc kýkết của nó với hầu hết các chính quyền châu Âu vàotuần trước. Họ bây giờ ở vị thế nhạo báng nhữnghành động của họ và miêu tả sai tác động của ACTA.Một cử chỉ rõ ràng của sự coi thường ý chí củanhân dân đã thể hiện chống lại SOPA/PIPA, đây là sựngạo mạn phi dân chủ tồi tệ nhất và là một món quàcho những người hay hoài nghi của châu Âu về nước Anh.

Nowthat the US bills SOPA and PIPA have been put on ice, attention hasreturned to their parent, an international treaty called ACTA. I'vewritten extensively about ACTAbefore, but in summary it is an international treaty that hasbeen secretly negotiated to ensure as little input as possible f-romthe citizens of any country.

Whilesuperficially about stemming the flow of counterfeit physical goods(ACTA stands for "Anti-Counterfeit Trade Agreement"), thecopyright and patent industries (music, movies, software,pharmaceuticals and more) have successfully infested it and theresult is a trade agreement that substantially reduces the scope fordiscretion over new approaches to business on the internet.

Whilewe are told ACTA "will not require changes to Europe's laws",it cre-ates an environment whe-re we can expect all the mostcontrolling and invasive parts of every country's laws to beemphasised and all the most flexible parts - such as fair use, thepublic commons and cultural expression - to be minimised. It's atreaty that will be cited every time the USA wants to extradite aBritish citizen over copyright, for example - even when no law inEurope is being broken. LikeDRM, ACTA quantises discretion and reduces all our freedoms.

Despitethe fact it is obviously controversial - even the MEP tasked withworking on it for the European Parliament quit- the European Commission saw fit to co-ordinate its signing by mostEuropean administrations last week. They are now ridiculingopposition to their actions and misrepresentingthe impact of ACTA.  A clear gesture of defiance to thepopular will expressed against SOPA/PIPA, this is anti-democraticarrogance at its worst and a gift to Britain's euro-sceptics.

Vậnđộng các MEP

Tấtcả còn chưa mất, dù vậy. ACTA sẽ tới Nghị viện châuÂu vào tháng 06 để được phê chuẩn, và có từng cơhội mà các MEP có thể được vận động để từ chốinó. Vì hiệp địnhnày đã được hoàn tất trong bí mậtvà được trình bày cho thế giới như một việc đã rồi,thì việc từ chối hoặc chấp nhận nó toàn bộ chỉ lànhững lựa chọn sẵn sàng. Nhưng vì, theo Ủy ban châu Âu,nó không làm thay đổi luật nào, thì giả thiết sự từchối nó không phải là sự thua thiệt lớn.

Tôiđược nhắc về cuộc chiến của Internet chống lại Chỉthị Bằng sáng chế Phần mềm vào năm 2005. Đó cũng từnglà một hướng pháp lý dại khờ mà có thể đã tác độngnghiêm trọng lên doanh nghiệp châu Âu bằng việc cho phépcác tập đoàn quốc tế độc quyền khổng lồ bóp nghẹtsự cạnh tranh, thậm chí cho phần mềm tương hợp đượcđược phép với luật bản quyền. Các MEP đã được nóiChỉ thị từng là một mẩu không gây tranh cãi của luậtcông nghiệp mà nên chỉ được phẩy tay cho qua. Ủy banchâu Âu đã phẩy tay cho nó qua trên cơ sở đó.

Vàhọ đã bị ngạc nhiên, đó từng là một sự phản xungkhổng lồ từ một số lượng lớn các công dân im lặngvề chính trị trước đó ở khắp châu Âu, lên tới cựcđiểm trong một sự phản kháng khổng lồ tại Nghị việnchâu Âu. Các MEP đã đối mặt với một sự phản xungcủa công chúng. Trong khi cơ chế thực sự cho sự thấtbại của nó từng mù mờ và phức tạp để giải thích,thì lý do cơ bản mà Chỉ thị Bằng sáng chế Phầnmềm đã bị thua từng là các MEP đã phát hiện họ đãbị lừa dối và rằng chủ đề đó trên thực tế đãtừng là gây tranh cãi cao độ và nhằm vào các công dân.

Chúngta cần thể hiện y hệt đối với ACTA. Đây không phảilà một vấn đề chỉ là thương mại hay kinh doanh thôngthường. Đây là một hiệp định mà nó bóp nghẹt tâmhồn của xã hội kết nối mạng vì những lợi ích củanhững kẻ chiến thắng trong các thị trường công nghệcủa thế kỷ 20. Trong những tháng tới chúng ta tất cảcần nói ra.

MobilisingMEPs

Allis not lost, though. ACTA will come to the European Parliament inJune for ratification, and there is every chance that MEPs can bemobilised to reject it. Since the treaty has already been finalisedin secret and presented to the world as a fait accomplis,rejecting or accepting it whole are the only available options. Butsince, according to the European Commission, it changes no laws,presumably its rejection is no big loss.

I'mreminded of the battle by the Internet against the Software PatentDirective back in 2005. That too was an unwise legislative directionthat would have seriously impacted European business by allowinggiant monopolistic international corporations to stifle competition,even for interoperable software permitted by copyright law. MEPs hadbeen told the Directive was a non-controversial piece of industry lawthat should just be waved through. The European Council wavedit through on that basis.

Totheir surprise, there was a massive backlash f-rom a large number ofpreviously politically silent citizens across Europe, culminating ina hugeprotest at the European Parliament. MEPs were faced with a publicbacklash. While the actual mechanism for its defeat was obscure andcomplicated to explain, the basic reason the Software PatentDirective was defeated was that MEPs discovered they had beendeceived and that the topic was in fact highly controversial andcitizen-oriented.

Weneed to demonstrate the same for ACTA. It's not a business-as-usualcommercial-only matter. It's a treaty that stifles the soul of themeshed society in the interests of the winners in the technologymarkets of the twentieth century. In the coming months we all need tospeak out.

Dịchtài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay5,999
  • Tháng hiện tại254,188
  • Tổng lượt truy cập18,049,953
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây