Cập nhật ACTA V

Thứ sáu - 17/02/2012 06:08

ACTAUp-date V

By GlynMoody, Published 10:54, 13 February 12

Theo:http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2012/02/acta-up-date-v/index.htm

Bài được đưa lênInternet ngày: 13/02/2012

Lờingười dịch: Một lần nữa tác giả bài viết vạch trầnsự giả dối của ACTA, về bản chất muốn trói buộcnhững người sử dụng Internet, nhưng lại mượn hàng giảvật lý để đánh lừa các quốc gia “ngớ ngẩn” kývào đó. Đây là kết luận của tác giả: “Đây là LỜINÓI DỐI LỚN CỦA ACTA: rằng chúng ta phải triển khai nóđể bảo vệ đổi mới sáng tạo của chúng ta từ việcphải bỏ đi một cơn lũ khổng lồ các hàng giả tuồnvào EU. Nhưng như Kader Arif nhấn mạnh, điều này đơngiản không có ý nghĩa: các quốc gia mà là các bên kýACTA sẽ không gửi các hàng giả tới châu Âu (ngoại trừcó khả năng Hy Lạp, và rằng tạichâu Âu, và đã bao trùm bởi các luật của EU), trong khicác quốc gia mà xuất khẩu những số lượng lớn cáchàng giả sang châu Âu sẽ không có trong ACTA, và vì thếsẽ phớt lờ nó. Thế là, sự chứng minh cốt lõi choACTA không giữ được, và ýđịnh của Ủy ban châu Âu đẩy qua một hiệp định màsẽ làm hại rất nhiều cho Internet và các quyền cơ bảncủa con người lên nền của việc đấu tranh chống hànggiả là thứ yếm thế và cực kỳ bất lương”.

Xemthêm: FSFchống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏathuận đối tác Xuyên Thái Bình Dươngvà: [01],[02],[03],[04],[05],[06],[07],[08],[09].

Sự bảo vệ của Ủyban châu Âu (EC) đối với ACTA về cơ bản có 2 ngạnh.Cái đầu là việc “ACTA không thay đổi gì đói vớichâu Âu”; tôi đã thảo luận vì sao điều đó từng đơngiản là không đúng theo 2 cập nhật trước của tôi. Cáisau là: “chúng ta cần ACTA để bảo vệ các nền kinh tếcủa chúng ta khỏi những đồ làm giả”. Để sang bênmưu mẹo tài tình của bàn tay mà làm mờ đi sự khácbiệt giữa những đồ giả vật lý và các bản sao chépsố - thứ gì đó tôi đã lưu ý trước đó - tôi muốnchỉ ra vì sao yêu sách này quá là sai.

Trước hết, hãy nhìnvào một tuyên bố điển hình về “vấn đề” làm giả;đây là một tuyên bố từ sự tuyên truyền chính thứccủa chính phủ Anh, và, tuyên bố về ACTA:

Việc làm giả và ăncắp các quyền sở hữu trí tuệ được thừa nhận nhưmột vấn đề toàn cầu. Tổ chức về Hợp tác và Pháttriển Kinh tế OECD ước tính rằng thương mại quốc tếvề hàng hóa vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ tínhhơn 250 tỷ USD một năm. Chỉ riêng tại châu Âu, chúng tađang đánh mất hơn 8 tỷ euro hàng năm thông qua các hànggiả đưa vào thị trường. Điều này ảnh hưởng tớitính cạnh tranh của các doanh nghiệp của chúng ta, cướpđi từ những công nhân công ăn việc làm và có thể gâyhại cho những người tiêu dùng thông qua sự phân phốicác sản phẩm nguy hiểm.

ACTA là về việc xửtrí các hoạt động vi phạm phạm vi rộng đó, thườngđược các tổ chức tội phạm theo đuổi và thườngxuyên đặt ra mối đe dọa cho sức khỏe và an toàn củacông chúng. ACTA nhằm để thiết lập các tiêu chuẩn quốctế chia sẻ về cách mà các quốc gia nên hành độngtrong các trường hợp đó. Quan trọng, ACTA sẽ không tạora các quyền sở hữu trí tuệ, luật hoặc những sựphạm tội mới tại Anh và EU. Nó đơn giản thiết lậpcác qui định chung rộng rãi và hiệu quả cho cách mànhững người nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ cóthể bắt tuân thủ các quyền của họ trong thực tiễn.

TheEuropean Commission's defence of ACTA has essentially two prongs. Thefirst is that "ACTA changes nothing for European"; Idiscussed why that was simply not true in my previous two up-dates.The other is: "we need ACTA to protect our economies f-romcounterfeiting." Leaving aside the sleight of hand that blursthe distinction between physical counterfeits and digital copies -something I've noted before - I want to show why this claim too isfalse.

Firstof all, let's look at a typical statement of the counterfeiting"problem"; this one is f-rom the UK government's officialpropaganda, er, statementabout ACTA:

Counterfeitingand piracy of intellectual property rights is recognised as a globalissue. The Organisation for Economic Cooperation and Development(OECD) estimates that the international trade in goods infringingintellectual property rights accounts for more than $250 billion ayear. In Europe alone, we are losing more than €8 billion annuallythrough counterfeit goods entering the market. This impacts thecompetitiveness of our businesses depriving workers of jobs and canharm consumers through the distribution of dangerous products.

ACTAis about tackling these large-scale infringement activities, oftenpursued by criminal organisations and which frequently pose a threatto public health and safety. ACTA aims to establish sharedinternational standards on how countries should act in these cases.Importantly, ACTA will not cre-ate new intellectual property rights,laws, or criminal offences in the UK or EU. It simply establishesefficient and broadly common rules for how intellectual propertyright-holders can enforce their rights in practice.

Như bạn có thểthấy, điều này sử dụng lý lẽ “các sản phẩm nguyhiểm”, mà không có bất kỳ thứ gì để làm với việcsao chép số, và tuyên bố “chúng ta đang mất hơn 8 tỷeuro hàng năm thông qua các hàng giả đưa vào thị trường”,và rằng “ACTA nhằm để thiết lập các tiêu chuẩn quốctế chia sẻ trong cách mà các quốc gia sẽ hành độngtrong các trường hợp đó”.

Phía Anh chỉ tời mộttrang của Ủy ban châu Âu có nhiều hơn những thứ y hệt:

ACTA là một thỏathuận thương mại quốc tế mà sẽ giúp các quốc gia làmviệc cùng nhau để xử trí nhiều hơn những vi phạm cácQuyền Sở hữu Trí tuệ phạm vi rộng có hiệu quả. Cáccông dân sẽ hưởng lợi từ ACTA vì nó sẽ giúp bảo vệtư liệu thô của châu Âu - những đổi mới sáng tạo vànhững ý tưởng (toàn văn của ACTA trong tất cả các ngônngữ châu Âu).

Nền kinh tế châu Âucó thể chỉ còn giữ được cạnh tranh nếu nó có thểdựa vào đổi mới, sáng tạo, chất lượng và tính đặcbiệt của nhãn hiệu. Những thứ đó là một số trongnhững ưu thế cạnh tranh chính trên thị trường thếgiới, và chúng tất cả được các Quyền Sở hữu Trítuệ bảo vệ. Khi châu Âu đang đánh mất đi hàng tỷeuro hàng năm thông qua các hàng giả tràn ngập các thịtrường của chúng ta, thì việc bảo vệ các Quyền Sởhữu Trí tuệ có nghĩa là bảo vệ công ăn việc làm tạiEU. Nó cũng có nghĩa là an toàn của người tiêu dùng vàcác sản phẩm an ninh.

Một lần nữa, đặtsang một bên những thông tin công khai rằng điều này chỉlà về những vi phạm “phạm vi rộng” khi, như tôi đãlưu ý trong các cập nhật trước đó, không có mức tốithiểu cho những vi phạm như vậy, mà có thể về nguyêntắc bắt những có nhân đơn lẻ đang chia sẻ một tệpMP3 đơn giản, chúng ta thấy lý lẽ cơ bản y hệt: rằngbằng việc cho thông qua ACTA, việc làm hàng giả sẽ đượcgiảm và công ăn việc làm được cứu.

Asyou can see, this uses the "dangerous products" argument,which has nothing whatsoever to do with digital copying, and states"we are losing more than €8 billion annually throughcounterfeit goods entering the market", and that "ACTA aimsto establish shared international standards on how countries shouldact in these cases."

TheUK site points to a European Commission pagethat has more of the same:

ACTAis an international trade agreement that will help countries worktogether to tackle more effectively large-scale Intellectual PropertyRights violations. Citizens will benefit f-rom ACTA because it willhelp protect Europe's raw material - innovations and ideas (Full textof ACTA in all EU languages)

Europe'seconomy can only remain competitive if it can rely on innovation,creativity, quality, and brand exclusivity. These are some of ourmain comparative advantages on the world market, and they are allprotected by Intellectual Property Rights. As Europe is losingbillions of Euros annually through counterfeit goods flooding ourmarkets, protecting Intellectual Property Rights means protectingjobs in the EU. It also means consumer safety and secure products.

Again,leaving aside the outright misinformation that this is only about"large-scale" violations when, as I noted in previousup-dates, there is no minimum level for such violations, which can inprinciple catch single individuals sharing a single mp3, we find thesame basic argument: that by passing ACTA, counterfeiting will bereduced and jobs saved.

Trang của Ủy ban châuÂu EC về ACTA chỉ cho chúng ta tới một báo cáo về làmhàng giả. Hình như, mọi thứ còn tồi tệ hơn:

Những can thiệp củahải quan có liên quan tới các hàng hóa bị nghi ngờ viphạm các quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đã gần gấp đôitrong năm 2010. Hầu hết 80.000 trường hợp đã được ghilại trong năm 2010, so với 43.500 trường hợp trong năm2009. Sự gia tăng đột ngột này là vì việc gia tăng sốlượng những sự đánh chặn trong giao thông của bưuđiện, mà đã làm gia tăng đáng kể như là kết quả củasự gia tăng số lượng mua sắm trực tuyến tại châu Âu.

Nhưng hãy khoan, điềuđó nói rằng điều này là do sự đánh chặn của giaothông của bưu điện - chứ không phải bắt đượccác hàng giả nguy hại lén lút qua các biên giới với cácxe tải lớn các hàng hóa ranh ma. Điều đó thú vị, vìnếu ACTA sẽ được sử dụng để giúp dật tắt đượcviệc làm hàng giả như vậy, thì nó sẽ chắc chắn khôngcòn nghi ngờ gì cố làm việc dó một phần bằng việcxử trí các website nơi mà mọi người đang mua tất cảcác hàng hóa - sẽ không có cách khác. Và điều đó cónghĩa mọi thứ giống như việc khóa các website, bất chấpnhững gì Ủy ban châu Âu có thể muốn chúng ta tin. Nhưngđó chỉ là phỏng đoán. Hãy chỉ tập trung vào những sựviệc, như EC giữ hô hào chúng ta phải làm.

TheEuropean Commission page on ACTA points us to a reporton counterfeiting. Apparently, things are getting worse:

Customsinterventions involving goods suspected of infringing IPR have almostdoubled in 2010. Almost 80,000 cases were recorded in 2010, comparedto 43,500 cases in 2009. This dramatic increase is due to the growingnumber of interceptions in postal traffic, which has significantlyincreased as a result of the growing number of online purchases inEurope.

Buthang on, that says that this is due to interceptions of postaltraffic - notcatching wicked counterfeiters sneaking across the borders withvan-loads of dodgy goods. That's interesting, because if ACTA will beused to help stamp out such counterfeiting, it will doubtless try todo that in part by tackling the Web sites whe-re people are buying allthis stuff - there's no other way. And that means things likeblocking Web sites, despite what the European Commission would haveus believe. But that's just speculation. Let's just concentrate onthe facts, as the EC keeps on exhorting us to do.

Solet's look more closely at whe-re all these counterfeits are comingf-rom exactly. According to the European Commission's own figures, thetop places whe-re counterfeit goods originate are as follows:

Nên hãy nhìn gần hơnnữa vào nơi đâu tất cả những hàng giả đó tới mộtcách chính xác. Theo các số liệu của riêng Ủy ban châuÂu, thì những địa điểm hàng đầu nơi mà các hàng giảxuất xứ là như sau:

Trung Quốc 94.92%

Ấn Độ 3.48%

Hong Kong 2.95%

Moldova 2.06%

Thổ Nhĩ Kỳ 1.44%

Hy Lạp 0.91%

Bây giờ, yêu sách làACTA sẽ bảo vệ đổi mới sáng tạo và bảo vệ công ănviệc làm của châu Âu bằng việc xử trí các hàng giảđưa vào thị trường, giá trị khoảng 8 tỷ euro mỗinăm. Nhưng có một vấn đề mỏng mảnh ở đây: ACTA chỉtác động tới các quốc gia đã ký nó. Thế là, nó khôngcó hiệu lực pháp lý cho các quốc gia mà không ký. Nhìnvào danh sách ở trên, chỉ quốc gia nào mà là một phầncủa ACTA là Hy Lạp; điều này có nghĩa là lớn nhất,chỉ 0.91% hàng giả có thể được xử trí bởi các quiđịnh của ACTA. Phần còn lại 99% hàng giả vào EU -khoảng 7.92 tỷ euro mỗi năm - sẽ không bị ảnh hưởng,vì chúng xuất xứ tại các quốc gia mà sẽ không là bênký ACTA.

Nhưng đừng chỉ lấylời tôi cho sự xác nhận này rằng ACTA sẽ thực sự chỉcó một tác động tối thiểu lên việc xử trí hàng giảtại châu Âu. Một ngày nào đó, tôi đã viết về cáchmà người chịu trách nhiệm báo cáo của riêng Nghị việnchâu Âu về ACTA, Kader Arif, đã từ chức vì ghê tởm cáchmà những thương thảo về ACTA đã được tiến hành. Tạpchí Phố Uôn có một số bình luận rất thú vị từ ôngvề việc vì sao ông nghĩ ACTA là một thảm họa cho châuÂu, và điều đó đưa vào điểm chính sau:

Lý lẽ của Ủy banvề ACTA không làm thay đổi bất kỳ thứ gì cho các côngdân châu Âu, nhưng rằng nó đại diện cho sự tiến bộkhổng lồ đối với các công ty của chúng ta hoạt độngở nước ngoài. Điều này không nghiêm trọng. Có thể,nếu Trung Quốc hoặc Ấn Độ từng là một phần củathỏa thuận, thì chúng ta có thể đã xem rằng ACTA từnglà một trong những cách xuất khẩu tới những quốc giađó mà pháp luật của chúng ta là rất bảo vệ các quyềnsở hữu trí tuệ. Điều này có thể từng là một tiếnbộ thực sự. Nhưng đây không phải thế, hầu hết tấtcả các bên ký ACTA là các nền kinh tế phát triển vớicác hệ thống tòa án hoạt động tốt. Kết luận là đơngiản: hoặc ACTA là vô nghĩa, hoặc nó là một mối đedọa.

Đâylà LỜI NÓI DỐI LỚN CỦA ACTA: rằng chúng ta phải triểnkhai nó để bảo vệ đổi mới sáng tạo của chúng ta từviệc phải bỏ đi một cơn lũ khổng lồ các hàng giảtuồn vào EU. Nhưng như Kader Arif nhấn mạnh, điều nàyđơn giản không có ý nghĩa: các quốc gia mà là các bênký ACTA sẽ không gửi các hàng giả tới châu Âu (ngoạitrừ có khả năng Hy Lạp, và rằng tại châu Âu, vàđã bao trùm bởi các luật của EU), trong khi các quốc giamà xuất khẩu những số lượng lớn các hàng giả sangchâu Âu sẽ không có trong ACTA, và vì thế sẽ phớt lờnó.

Thếlà, sự chứng minh cốt lõi cho ACTA không giữ được, vàý định của Ủy ban châu Âu đẩy qua một hiệp địnhmà sẽ làm hại rất nhiều cho Internet và các quyền cơbản của con người lên nền của việc đấu tranh chốnghàng giả là thứ yếm thế và cực kỳ bất lương.

China94.92%
India 3.48%
Hong Kong 2.95%
Moldova 2.06%
Turkey1.44%
Greece 0.91%

Now, the claim is that ACTA will protectEuropean innovation and safeguard jobs by tackling the counterfeitgoods entering the market, worth around €8 billion annually. Butthere's a slight problem here: ACTA only affects the countries thathave signed it. That is, it has no legal force for countries that arenot signatories. Looking at the list above, the only country that ispart of ACTA is Greece; this means that at most, only 0.91% ofcounterfeits might be tackled by ACTA's rules. The other 99% ofcounterfeits entering the EU - around €7.92 billion each year -will not be affected, because they originate in countries that aren'ta party to ACTA.

Butdon't just take my word for this assertion that ACTA will actuallyhave only a minimal effect on tackling counterfeits in Europe. Theother day, I wrote about how the European Parliament's own rapporteuron ACTA, Kader Arif, had resigned in disgust at the way the ACTAnegotiations had been conducted. The Wall Street Journal has somevery interesting comments f-rom him on why he thinks ACTA is adisaster for Europe, and these include the following keypoint:

Theargument of the Commission is that ACTA does not change anything forEuropean citizens, but that it represents a huge progress for ourcompanies operating abroad. This is not serious. Maybe, if China orIndia had been part of the agreement, we could have considered thatACTA was a way of exporting to these countries our legislation whichis very protective of intellectual property rights. This could havebeen a real progress. But this is not the case, almost all ACTAparties are developed economies with well functioning judicialsystems. The conclusion is simple: either ACTA is useless, or it is athreat.

Thisis the Great ACTA Lie: that we must implement it to protect ourinnovation f-rom being ripped off by a huge flood of counterfeitsentering the EU. But as Kader Arif underlines, this simply doesn'tmake sense: the countries that are signatories to ACTA aren't sendingcounterfeits to Europe (except possibly Greece, and that's inEurope, and already covered by strict EU laws), while the countriesthat do export large quantities of counterfeits to Europe aren't inACTA, and therefore will ignore it.

Thatis, the core justification for ACTA does not hold up, and theEuropean Commission's attempt to push through a treaty that will beso damaging to the Internet and basic human rights on the grounds offighting counterfeiting is cynical and dishonest in the extreme.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay25,815
  • Tháng hiện tại544,433
  • Tổng lượt truy cập33,891,873
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây