Khi tiêu chuẩn không là tiêu chuẩn

Thứ sáu - 14/03/2008 08:04
When standards ain't standards

Theo: http://www.smh.com.au/news/perspectives/when-standards-aint-standards/2008/03...

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/03/2008

Lời người dịch: Lại nói về tính tương hợp. Hãy khoan nói về tính tương hợp của Microsoft Office với các bộ phần mềm văn phòng khác. Liệu tính tương hợp ngược đối với chính các tài liệu được tạo ra trong các phiên bản cũ của Microsoft Office so với Microsoft Office 2007 có được trọn vẹn hay không, lời giải có thể là có trong bài viết này.

Tôi là một fan hâm mộ lớn của phiên bản mới nhất của Microsoft Office, được gọi là Office 2007. Tất nhiên, bây giờ là năm 2008, nhưng nhiều năm trước Microsoft đã quyết định đóng nhãn cho các phiên bản phần mềm ứng dụng của hãng bằng cái năm mà cuối cùng chúng được đưa ra thị trường.

Điều này cũng thường được làm với các hệ điều hành nữa, cho tới khi nó trở nên quá là lúng túng vì ngày tung ra các phiên bản đó không được tỉnh táo như thường lệ.

Mà tôi lạc đề rồi.

Microsoft Office 2007 là một thứ khó tin của phần mềm. Nó không phải là một bản nâng cấp, như hầu hết các phiên bản trước đó. Nó làm mọi thứ tốt hơn nhiều. Nhưng, thực tế là cho tới nay nó được tung ra đã hơn 1 năm trời, mà hầu như không ai sử dụng nó.

Tôi làm việc với nhiều người mà với họ tôi trao đổi các tệp mọi lúc, và không ai trong số họ sử dụng phiên bản mới siêu phàm này. Tôi phải lưu ngược lại mọi thứ tôi làm trong phiên bản cũ rất kém cỏi.

Mỗi lần, tôi hỏi họ vì sao họ không nâng cấp. Tôi cũng có thể hỏi y như vậy với bạn, thưa kính độc giả. Vì sao bạn không nâng cấp lên phiên bản mới nhất này của Microsoft Office, mà nó được quảng cáo là vượt trội so với phiên bản cũ, khi mà văn phòng và sự sản xuất là rất quan trọng đối với tất cả chúng ta?

I am a big fan of the latest version of Microsoft Office, called Office 2007. Of course, the year is now 2008, but Microsoft many years ago decided to brand its applications software releases by the year they eventually came to market.

It used to do this with its operating systems as well, until it became too embarrassing because the release dates kept slipping.

But I digress.

Microsoft Office 2007 is a fabulous piece of software. It is not a minor upgrade, as most previous versions have been. It does everything much better. But, despite the fact that it's now been released for more than a year, hardly anybody is using it.

I deal with many people with whom I have to swap files all the time, and not one of them is using the vastly superior new version. I have to back-save everything I do into the vastly inferior old version.

Every time, I ask them why they have not upgraded. I might ask the same of you, gentle reader. Why have you not upgraded to the latest version of Microsoft Office, which is so demonstrably superior to the old, when office and productivity are so important to us all?

Câu trả lời tôi chỉ ra pha trộn giữa sự ngu dốt và sức ỳ, từng là sự trợ giúp của chủ nghĩa bảo thủ.

“Nếu nó không gãy, đừng có sửa nó” là một công thức để tồn tại trong thời kỳ đồ đá. Mọi thứ đã tốt hơn, và phiên bản mới của Microsoft Office nghiêm túc mà nói được cải thiện.

Nhiều người tin tưởng một cách sai lầm là Microsoft Office 2007 cần Vista để chạy. Không đúng. Nó chạy tuyệt vời trên Windows XP, mà tôi đang chạy như vậy. Những người khác thì tin là nó không tốt hơn nhiều như thế, khi mà nó đúng là như vậy. Những người khác kêu rằng nó sử dụng một định dạng tệp khác, mà nó là đúng như vậy. Đó là vấn đề mà bây giờ tôi sẽ đề cập tới.

Trong những năm 1990 Microsoft đã luôn nâng cấp các ứng dụng Microsoft Office của hãng, và thường thay đổi định dạng khi hãng nâng cấp như vậy. Điều này làm điên đầu mọi người, và đối với những phiên bản mới thì định dạng tệp mới được giữ nguyên. Bây giờ, với Office 2007, các định dạng đã thay đổi.

Các tệp của Word sẽ không còn tạo ra các tệp “.doc” nữa. Excel sẽ không còn tạo ra “.xls” nữa. Powerpoint sẽ không còn tạo ra “.ppt” nữa. Tất cả chúng sẽ được thay thế bằng những định dạng tệp mới và không tương thích: “.docx”, “.xlsx”, “.pptx”. Bạn có thể đọc và tạo ra các định dạng cũ với Office 2007, nhưng chiều ngược lại thì không được.

Người sử dụng các phiên bản trước của Office sẽ không thể đọc các tài liệu được tạo ra với phiên bản mới, những thứ mà chúng có đuôi là “x”. Bạn có thể tải về một tiện ích chuyển đổi từ website của Microsoft, nhưng nó sẽ không làm việc tốt và nó cồng kềnh nặng nề.

The answers I get indicate a mixture of ignorance and inertia, ever the handmaidens of conservatism. "If it ain't broke, don't fix it" is a recipe for staying in the Stone Age. Things get better, and the new version of Microsoft Office is seriously improved.

Many people mistakenly believe Microsoft Office 2007 needs Vista to run. Not true. It runs perfectly well on Windows XP, which is how I run it. Others believe it's not so much better, when it is. Others complain that it uses a different file format, which is true. That is the issue which I shall now address.

In the 1990s Microsoft constantly upgraded its Microsoft Office applications, and often changed the file format when it did so. This drove people crazy, and for the last few releases the file format has remained the same. Now, with Office 2007, the formats have changed.

Word files no longer cre-ate ".doc" files. Excel no longer cre-ates ".xls". Powerpoint no longer cre-ates ".ppt". All of these have been replaced by new and incompatible file formats: ".docx", ".xlsx", ".pptx." You can read and cre-ate the old formats with Office 2007, but the opposite is not the case.

Users of previous versions of Office cannot read documents cre-ated with the new version, the ones that end in "x". You can download a conversion utility f-rom Microsoft's website, but it doesn't work well and is cumbersome.

Nhưng định dạng mới là tốt hơn nhiều. Nó sẽ tạo ra các tệp nhỏ hơn nhiều mà chúng sẽ được tải lên và lưu trữ nhanh hơn. Và – điều này là quan trọng – chúng được dựa trên một công nghệ mà Microsoft gọi là OOXML (Open Office Extended Markup Language), một mở rộng của tiêu chuẩn XML được sử dụng một cách rộng rãi cho các tài liệu web.

OOXML sẽ thay thế các cấu trúc tệp nhị phân trước đó mà chúng là duy nhất đối với Microsoft và là khó khăn cho các công ty phần mềm khác làm việc với Microsoft, bằng việc sử dụng một cách xấc xược từ “mở” trong tên của định dạng mới của hãng, cố thuyết phục mọi người rằng tiêu chuẩn mới của hãng không phải là sở hữu độc quyền của Microsoft, và vì lẽ đó đã đưa tiêu chuẩn này tới một cơ quan tiêu chuẩn tư nhân ở châu Âu có tên gọi là Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính châu Âu ECMA (chứ không phải Hiệp hội các nhà sản xuất phần mềm) để phát triển và cải tiến.

Hiện giờ Microsoft và ECMA đang cố gắng làm cho OOXML được chấp thuận như một tiêu chuẩn “thực sự” bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO. Trong một số cuộc họp gần đây, Microsoft đã có gắng cật lực để làm cho nó được chấp thuận và nhiều quốc gia và các nhà cung cấp đã cố gắng cật lực như vậy để làm cho nó bị chặn lại.

Mọi thứ đều dẫn tới đỉnh điểm ở cuối tháng này tại một cuộc họp lớn tại Geneva. Việc vận động là sôi sùng sục. Tất nhiên, Microsoft nói rằng đó là một tiêu chuẩn mở, và nó sẽ giúp bất kỳ ai nếu OOXML được chấp thuận bởi cơ quan tiêu chuẩn quốc tế.

But the new format is much better. It cre-ates substantially smaller files that load and save more quickly. And - this is the important bit - they are based on a technology Microsoft calls OOXML (Office Open Extended Markup Language), an extension of the XML standard widely used for web documents.

OOXML replaces the former binary file structures that were unique to Microsoft and difficult for other software companies to work with. Microsoft, by cheekily using the word "open" in the name of its new format, is trying to convince people that its new standard is not proprietary to Microsoft, and to that end has given the standard to a private European standards body called Ecma to develop and promote.

Now Microsoft and Ecma are trying to have OOXML adopted as a "real" standard by the International Standards Organisation. In a number of recent meetings, Microsoft has tried hard to have it adopted and many countries and suppliers have tried equally hard to have it blocked.

It all comes to a head later this month at a big meeting in Geneva. The politicking is furious. Microsoft is, of course, saying that it's an open standard, and it will help everybody if OOXML is adopted by the world body.

Những gì Microsoft không nói là việc áp dụng như vậy là một điều kiện tiên quyết đối với việc sử dụng nó của nhiều chính phủ. Nó cũng bỏ qua thực tế là một tiêu chuẩn cạnh tranh kình địch, định dạng tài liệu mở ODF, được sử dụng bởi OpenOffice và các đối thủ kình địch khác của Microsoft Office, đã được chấp nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO rồi.

ODF còn đơn giản hơn nhiều. Nó về cơ bản tương tự như OOMXL, nhưng chỉ có 850 trang mã, so với hơn 6,000 trang của OOXML.

Không khó để tin tưởng, như trong nhiều cộng đồng tiêu chuẩn, rằng toàn bộ chiến lược của Microsoft là để cố giữ lâu hơn sự áp đảo toàn cầu và làm tê liệt các đối thủ cạnh tranh của hãng.

Sau tất cả, Microsoft có thể đã chấp nhận bản thân tiêu chuẩn ODF và không theo đuổi OOXML. Hãy tự hỏi bạn vì sao hãng lại phát triển một tiêu chuẩn cạnh tranh kình địch, rồi bắt ép những người khác áp dụng nó. Chúng ta sẽ biết trong vài tuần nữa xem ISO sẽ biểu quyết theo hướng nào.

Thực sự, đó là một sự hổ thẹn. Microsoft Office 2007 là một thứ công việc khó tin, nhưng ít người đang sử dụng nó, phần là vì định dạng tệp mới, OOXML làm việc tốt, nhưng mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nhiều nếu Microsoft áp dụng ODF. Bây giờ Microsoft dường như đã quá khôn ngoan một nửa, đối với sự tổn hại của riêng hãng và cả cho những người sử dụng. Microsoft Office 2007: một phần mềm lớn, một nỗi hổ thẹn về định dạng tệp.

graeme@philipson.info

What Microsoft is not saying is that such adoption is a prerequisite to its being used by many governments. It is also ignoring the fact that a rival standard, ODF (Open Document Format), used by Open Office and other rivals to Microsoft Office, has already been adopted by the ISO.

ODF is also much simpler. It is functionally similar to OOXML, but comprises only 850 pages of code, compared to more than 6000 pages for OOXML.

It is not hard to believe, as many in the standards community do, that Microsoft's whole strategy is to further entrench its global dominance and freeze out competitors.

Microsoft could, after all, have adopted the ODF standard itself and not pursued OOXML. Ask yourself why it would develop a rival standard, then bully others into adopting it. We will know in a couple of weeks which way the ISO vote goes.

It's a shame, really. Microsoft Office 2007 is a fabulous piece of work, but few people are using it, partly because of the new file format. OOXML works well, but things would have been much better had Microsoft adopted ODF. Microsoft now seems to have been too clever by half, to its own detriment and that of consumers. Microsoft Office 2007: great software, shame about the file format.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay3,786
  • Tháng hiện tại157,073
  • Tổng lượt truy cập17,742,403
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây