Liệu máy tính đám mây có là sự kết thúc của Microsoft hay không?

Thứ ba - 11/11/2008 06:58
Is The Cloud The End Of Microsoft?

Posted by Art Wittmann, Oct 30, 2008 12:19 AM

Theo: http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2008/10/is_the_cloud_th.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/10/2008

Như tờ Information Week nhận thấy sự tiết lộ của Microsoft tại Hội nghị các nhà lập trình phát triển chuyên nghiệp của hãng tuần này, đang trở nên rõ ràng là những người đứng đầu Microsoft biết họ sẽ không nằm trong cùng nghiệp vụ mà họ đã có chỉ một vài năm trước. Vậy liệu đây có là giai đoạn chuyển đổi mà nó nói lên sự kết thúc sự áp đảo của Microsoft trong nền công nghiệp phần mềm hay không?

Tôi nghĩ câu hỏi này thực sự áp dụng được một cách rộng rãi hơn. Dù tôi đã không nghĩ như thế ngay cả chỉ một năm về trước, dường như đối với tôi thì nền công nghiệp phần mềm đang ở vào một điểm chuyển làn. Các lực lượng đang hội tụ để làm cho phần mềm như một dịch vụ như một giải pháp thay thế có thể tồn tại được cho các doanh nghiệp mọi kích cỡ. Nó luôn là trường hợp mà sự hữu hiệu được đưa ra bởi các hệ thống phiên bản duy nhất có thể cho phép các ứng dụng được xây dựng theo mục tiêu để cạnh tranh trên cơ sở giá thành với các phần mềm dựa trên tiền đề truyền thống, đặc biệt là đối với các công ty nhỏ hơn. Về cơ bản, nếu không có bộ não nào đối với một công ty để outsource bảng lương của mình, thì một sự ngang bằng tương tự áp dụng được cho hầu hết csc phần mềm công nghệ thông tin của nó. Những liên quan về an ninh và sự riêng tư cũng như chỉ riêng sự tuân thủ mang tính pháp lý có thể phải đủ để làm hầu hết các doanh nghiệp nhỏ hơn thành các khách hàng của phần mềm là một dịch vụ (SaaS). Về sự hỗ trợ từ xa và sự đa dạng của các thiết bị người sử dụng, và nó thực sự là một người không đầu.

As InformationWeek covers Microsoft's revelations at its Professional Developer Conference this week, it's becoming clear that Microsoft's top brass know they aren't in the same business they were just a few years ago. So is this the transitive stage that spells the end of Microsoft's dominance of the software industry?

I think the question actually applies more broadly. Though I didn't think it was so even just a year ago, it seems to me that the software industry is at an inflection point. Forces are converging to make software as a service a viable al-ternative for businesses of all sizes. It's always been the case that the efficiency offered by multitenant single-version systems would allow purpose-built applications to compete on a cost basis with traditional-based software, particularly for smaller companies. Basically, if it's a no-brainer for a company to outsource its payroll, a similar equation applies to most of its IT software. Security and privacy concerns as well as regulatory compliance alone should probably be enough to make most smaller businesses SaaS customers. Pile on remote support and a variety of user devices, and it really is a no-brainer.

Nhưng sự cân bằng này cũng đang thay đổi đối với các doanh nghiệp lớn. Flextronics là một khách hàng lớn cho Workday và các công ty như GE và Coke đang tiến hành các dịch chuyển thành SaaS. Đối với họ, sự phức tạp về việc phân lĩnh vực cho các ứng dụng không mang tính sống còn cho một lực lượng lao động toàn thế giới bằng những sự phức tạp từ sự hỗ trợ thiết bị cho tới hỗ trợ ngôn ngữ cso nghĩa là SaaS có ý nghĩa – ít nhất cho một số ứng dụng.

Rõ ràng, Microsoft có điều này. Những tuyên bố về Azure của hãng tất cả là về việc chuyển sang máy tính dựa vào các dịch vụ. Và ở dạng đặc trưng, Microsoft tự thấy như một người chơi ở tất cả các mức độ. Hãng sẽ cung cấp hạ tầng, nền tảng và ứng dụng. Hãng cũng hy vọng rằng đám đông các nhà lập trình phát triẻn phần mềm của hãng sẽ đi theo vụ này và tạo ra những ứng dụng trên nền tảng mới này. Đây là nơi cần sự bền bỉ, và là nơi mà trò chơi quen thuộc của Microsoft về tuyên bố một Kế hoạch Lớn nhiều năm trước khi nó thực sự sẽ có gì đó để đưa ra có thể sẽ không làm việc được tốt như hãng đã từng làm trong quá khứ.

Có thể sẽ không nghi ngờ rằng các tuyên bố PDC về Azure sẽ không chủ yếu hướng vào người sử dụng đầu cuối, dù họ là các khách hàng hoặc doanh nghiệp lớn. Microsoft lo về các nhà lập trình phát triển của hãng. Sẽ không có cái không thể tránh khỏi về thành công của Microsoft như một nền tảng đám mây, và quả thực là bước đi sai gần đây mà nó là Vista, sự tham gia chậm trễ không thể tha thứ được của hãng vào sự ảo hoá, và sự lộn xộn về cách để xử lý thách thức của các dịch vụ phần mềm phải đưa cho mọi người sự ngưng nghỉ tạm thời. Nhưng còn hơn thế, các nhà lập trình phát triển – có thể trung thành với những nền tảng ưa thích của họ – đánh giá một hệ thống mà họ có thể hiểu, sử dụng, và ngay cả viết một kế hoạch kinh doanh.

But the equation is changing for large businesses, too. Flextronics is a huge customer for Workday and companies like GE and Coke are making moves into SaaS. For them, the complexity of fielding noncritical applications to a worldwide workforce with complexities ranging f-rom device support to language support means SaaS makes sense -- at least for some apps.

Clearly, Microsoft gets this. Its Azure announcements are all about moving into services-based computing. And in typical form, Microsoft sees itself as a player on all levels. It will provide the bare-metal infrastructure, the platform, and the applications. It also hopes that its software developer throng will follow suit and cre-ate apps on the new platform. Here's whe-re the going gets tough, and whe-re Microsoft's usual game of announcing a Grand Plan many years before it actually will have anything to deliver may not work as well as it has in the past.

For one thing, there should be no doubt that PDC announcements about Azure weren't aimed centrally at the end users, be they consumers or enterprises. Microsoft is worried about its developers, as it should be. There's no inevitability about Microsoft's success as a cloud platform, and indeed the recent misstep that is Vista, its inexcusably late entry into virtualization, and its confusion about how to tackle software services challenge should give everyone pause. But more than that, developers -- as faithful as they can be to their favorite platforms -- appreciate a system they can understand, use, and even write a business plan around.

Sự thất bại của Microsoft để giải thích bất kỳ lĩnh vực nào về mô hình kinh doanh đám mây của hãng mang lại cho những thứ còn lại trong đám từ ngữ tốt đẹp của hãng về tính có thể hiểu được như một giáo viên của C-harlie Brown. Sự cạnh tranh của hãng có thể nói cho bạn chính xác cách mà bạn sẽ trả tiền cho các dịch vụ, và đối với một nhà lập trình phát triển nhìn vào lĩnh vực mà sản phẩm SaaS của riêng họ, điều đó tạo ra tất cả sự khác biệt. Hơn bấy kỳ thứ gì, Microsoft đang mô tả những gì sẽ được hiểu như là nền tảng như một dịch vụ. Nền tảng đó là để cho các nhà lập trình phát triển, và các nhà lập trình phát triển phải hiểu cách mà họ (hoặc liệu họ) sẽ kiếm tiền.

Tôi gần đây đã gặp Coghead, mà là một nhà cung cấp SaaS trên đỉnh của EC2 và S3 của Amazon. Nó cũng muốn lôi kéo các nhà lập trình phát triển. Thế mô hình kinh doanh của nó là gì? Các nhà lập trình phát triển có thể tạo ra các ứng dụng của họ cho việc sử dụng tự do hệ thống của Coghead, rồi Coghead sẽ đòi 10 USD cho một người sử dụng trong 1 tháng. Tôi không biết liệu điều đó có là mô hình đúng cho các nhà lập trình phát triển hay không, nhưng ít nhất họ có một cơ hội đưa ra được liệu một sản phẩm có thể kiếm cho họ tiền được không.

Microsoft's failure to explain any aspect of its cloud business model renders the rest of its good words about as intelligible as C-harlie Brown's teacher. Its competition can tell you exactly how you'll pay for services, and for a developer looking to field their own SaaS product, that makes all the difference. More than anything, Microsoft is describing what's come to be known as platform as a service. The platform is for developers, and developers have to understand how (or whether) they'll make money.

I met recently with Coghead, which is a PaaS provider on top of Amazon's EC2 and S3. It, too, wants to attract developers. So what's its business model? The developers can cre-ate their apps for free using the Coghead system, then Coghead c-harges $10 per user per month. I have no idea if that's the right model for developers, but at least they have a chance at figuring out whether a product might make them money.

Ở mức độ thấp hơn, bản thân Amazon chắc chắn là một người đi đầu trong lĩnh vực này, và nó có thể có một kỹ năng nền tảng tốt hơn là Microsoft làm để cung cấp các dịch vụ phần cứng và nền tảng. EC2, S3, Simple DB, và dịch vụ Simple Queuing xem ra rất giống với những dạng của những thứ mà một nhà lập trình phát triển hướng Web có thể thích sử dụng hơn là làm Live ID và dịch vụ SQL từ Microsoft.

Nếu sự thực là Amazon có tập kỹ năng đúng và Microsoft không có, thì nó cũng nói lên sự lo lắng cho cả Oracle và SAP nữa. Oracle đặc biệt có thể bị tổn thương vì cơ sở dữ liệu của hãng thường nằm ở trong tim của các phần mềm tiền đề được gói nhỏ gọn lại. Nếu có một sự chuyển dịch kích cỡ tốt khỏi những phần mềm tiền đề sang các dịch vụ đám mây, thì con bò sữa đó có thể bắt đầu nhìn giống như một kẻ thiếu máu nhỏ bé.

Giống như mọi sự chuyển dịch trong nền công nghiệp phần mềm, sự dịch chuyển sang các dịch vụ đám mây sẽ không bao giờ là toàn bộ. Vì chỉ có những máy tính chủ lớn mainframes xung quanh, sẽ có các phần mềm tiền đề cho một thời gian dài để đi tới, nhưng sẽ có một sự chuyển dịch, và đó là nơi mà những đồng tiền mới sẽ được bỏ ra và được làm. Ít hơn một năm về trước, tôi đã nghĩ là Google và Amazon có thể sẽ là những tay chơi trong phần mềm và các hệ thống hướng công nghệ thông tin (để các phần mềm và dịch vụ của các doanh nghiệp lớn một mình) – còn bây giờ thì tôi không chắc lắm.

At a lower level, Amazon itself is certainly a leader in this space, and it may have a better fundamental skill set than Microsoft does for providing hardware and platform services. EC2, S3, Simple DB, and Simple Queuing Service look a lot more like the sorts of things that a Web-oriented developer would like to use than do Live ID and SQL service f-rom Microsoft.

If it's true the Amazon has the right skill set and Microsoft doesn't, it spells trouble for the likes of Oracle and SAP, too. Oracle in particular could hurt as its database is often at the heart of shrink-wrapped premises software. If there's a good-sized shift away f-rom premises software to cloud services, that cash cow could start to look a little anemic.

Like every shift in the software industry, the move to cloud services will never be total. Just as there are still mainframes around, there will be traditional on- premises software for a good long time to come, but there will be a shift, and it's whe-re new money will be spent and made. Less than a year ago, I didn't think Google and Amazon would be players in IT-oriented software and systems (let alone enterprise software and services) -- now I'm not so sure.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay12,315
  • Tháng hiện tại221,987
  • Tổng lượt truy cập18,017,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây