Một lần nữa, cái gì đó không ổn với OOXML

Thứ năm - 20/03/2008 07:54
Once again, what's wrong with OOXML

Theo: http://www.noooxml.org/forum/t-46154/once-again-what-s-wrong-with-ooxml

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/03/2008

10 thứ sai cơ bản với OOXML và cái gọi là quá trình mà Microsoft đang bẻ queo khi thúc ép bất kể giá thành và thiệt hại thế nào.

Tiêu chuẩn là các hợp đồng mà chúng làm nền tảng cho các cộng đồng. Một tiêu chuẩn tốt là đúng đắn và không phân biệt giữ những người tham gia khác nhau trong cộng đồng đó. Giống như bất kỳ hợp đồng nào, những người viết văn bản luôn cố gắng có được những mệnh đề câu đặc biệt trong đó. Không công ty nào vốn đã ngay thẳng đối với những công ty khác, đều cố làm nghiêng chiếc bàn vì lợi nhuận lớn hơn, và ai cũng làm như vậy.

Tuy nhiên việc cài một lĩnh vực để chơi nghiêng (về mình) không phải là những gì về các tiêu chuẩn quốc tế. Lĩnh vực chơi này phải có mức độ. Và điều này có nghĩa là văn bản của tiêu chuẩn, hợp đồng đó, phải là kết quả của sự đồng thuận giữa tất cả các bên có liên quan.

Microsoft không phải là một tư bản độc quyền toàn cầu không vì cái gì. Hãng đặc biệt tốt trong việc nắm chộp các thị trường, giết chết các đối thủ cạnh tranh, và thuyết phục báo giới rằng tất cả là hoa hồng và ánh nắng mặt trời. Lịch sử của khu vực phần mềm là một cái đuôi dài những xác chết, với Microsoft mỉm cười và cố dấu con dao vấy máu.

Ten things that are fundamentally wrong with OOXML and the so-called process that Microsoft is hell-bent on pushing through no matter what the damage and cost.

Standards are contracts that underpin communities. A good standard is fair and does not discriminate between different participants in that community. Like any contract, those who write the text always try to get their special clauses in. No business is inherently fair to others, it's more profitable to try to tilt the table, and everyone does this.

However installing a tilted playing field is not what international standards are about. The playing field has to be level. And this means that the text of the standard, that contract, must be the result of real consensus between all affected parties.

Microsoft is not a global monopolist for nothing. It is extremely good at capturing markets, killing off competitors, and convincing the press that all is sunshine and roses. The history of the software sector is one long trail of dead bodies, with Microsoft smiling and trying to hide the bloody knife.

Ngay cả một doanh nghiệp thông thường không bệnh thái nhân cách có thể sai khi cố ép những điều khoản riêng của mình lên phần còn lại của thế giới. Microsoft, với lịch sử của họ, hãy chân thành, lừa gạt và giả dối, không có bất kỳ sự tin cậy nào để làm việc cả.

Cuộc chiến OOXML đã được trình bày bởi bộ mặt quen thuộc Microturf như một cuộc chiến giữa IBM và Microsoft, như là về ODF với OOXML, như là về những con người đầy tính báo thù đang cố dừng một cố gắng lương thiện để mở ra, về việc giết chết một con bò quý giá khỏi mối hận thù tuyệt đối.

Thật là buồn khi nghe hãng này tự bảo vệ bằng việc chơi người bị nạn. Microsoft là người bị nạn ư? Tôi thực sự không tin có ai đó nuốt được thứ này, nếu đó là những gì mà những bộ mặt quen thuộc Microturf nói, có thể đoán chừng là thông điệp này được kiểm chứng và chấp thuận bởi Redmond.

Even a normal non-psychopathic business would be wrong to try to force its own terms on the rest of the world. Microsoft, with their history of, let's be frank, lying and cheating, does not have any credit to work f-rom.

The OOXML battle has been presented by the Microturfs as being a fight between IBM and Microsoft, as being about ODF vs OOXML, as being about people vindictively trying to stop an honest attempt to open up, about killing a precious cow out of sheer spite.

It's rather sad to hear this firm defend itself by playing the victim. Microsoft is the victim? I really can't believe anyone swallows this, but if it's what the Microturfers are saying, presumably the message has been tested and approved by Redmond.

Let's look again at what's wrong with OOXML.

Hãy xem một lần nữa những gì không ổn với OOXML.

 • Trước tiên, bản thân định dạng này. Nó là khủng khiếp, một đống rác những di sản được gói lại một cách hời hợt trong XML và được bán như “Open XML”, có lẽ là một cố gắng trong mỉa mai. Mà những lỗi kỹ thuật như vậy sẽ không thực sự là vấn đề gì, nếu định dạng này có thể được làm sạch.

 • Như vậy, điều thứ 2, quá trình. Quá trình nhanh của OOXMLlà lố bịch, xấc xược và ngạo mạn. Quá trình nhanh là đối với những đặc tả kỹ thuật đã được sẵn sàng. Và “sẵn sàng” có nghĩa là chúng đi qua sự đồng thuận đủ khi xây dựng những hợp đồng đã “công bằng” cho cộng đồng đó. OOXML là sống sượng, đầy những lỗi, và đa phần được sắp xếp và sửa lỗi trong một quá trình nhanh.

 • Thứ ba, sự thối nát của ISO, vì sao ISO đã chấp nhận quá trình nhanh cho OOXML? Vì sao những qui tắc của JTC1 đối với quá trình nhanh lại được chỉnh sửa 3 ngày trước khi OOXML được bắt đầu theo quá trình nhanh, một cách đặc biệt thay đổi để cho quá trình nhanh của OOXML ư? Vì sao lại đúng những người đó của ECMA có trách nhiệm đối với OOXML và đối với các điều luật của JTC1 cho quá trình nhanh này?

 • Thứ tư, việc áp bức và mua các ban lãnh đạo (cơ quan tiêu chuẩn) quốc gia. Vì sao Microsoft đã lừa bịp được mọi uỷ ban mà nó có thể? Vì sao nó vận động hành lang ở cấp bộ khi hãng không thể bịp được các uỷ ban? Vì sao hãng tìm cách để làm chủ toạ các uỷ ban, và sau đó áp đặt các luật lệ để loại bỏ sự tham gia? Vì sao các quốc gia mà không bao giờ thảo luận về các tiêu chuẩn công nghệ thông tin trước đó bỗng nhiên trở thành các thành viên biểu quyết nhóm P cho OOXML?

 • Thứ 5, sự đánh lừa của quá trình. Vì sao cố gắng của BRM điều khiển hầu như 1,000 bình luận trong có 5 ngày? Vì sao cuộc thảo luận lại bị cắt ngắn và vì sao người chủ trì lại ép các đại biểu biểu quyết cho những thay đổi của ECMA một cách cả gói, mà không có thảo luận tiếp theo sau? Vì sao những thành viên nhóm O được phép biểu quyết tại BRM? Vì sao những luật lệ mà bao trùm BRM không bao giờ được giải thích cho bất kỳ ai? Vì sao các đại biểu được hỏi để tới Geneva nếu cuối cùng họ đã chọn giữa việc chấp thuận văn bản đang tồn tại của ECMA, hoặc những thay đổi được đệ trình bởi ECMA?

 • Thứ 6, sự dối trá và tuyên truyền. Vì sao Microsoft lại khăng khăng rằng Uỷ ban của Liên minh châu Âu yêu cầu rằng OOXML sẽ trở thành một tiêu chuẩn ISO? Vì sao Microsoft kêu rằng 2 tiêu chuẩn có nghĩa là “nhiều lựa chọn hơn”, khi mà đa tiêu chuẩn là cách được biết rõ là để chia rẽ và tách các cộng đồng? Vì sao Microsoft lại bỏ ra quá nhiều để oanh tạc các blog và Wikipedia?

 • Thứ 7, các bằng sáng chế. Ước tính số lượng các bằng sáng chế xung quan OOXML khoảng từ 200-300. Vì sao Microsoft không giải thích các bằng sáng chế của OOXML và ODF một cách rõ ràng? Vì sao hãng giả đò thân thiện đối với các phần mềm tự do nguồn mở, khi hãng rõ ràng không muốn cho phép GPG hoặc các đối thủ cạnh tranh FOSS vì lợi nhuận có khả năng tương hợp?

 • Thứ 8, quyền sở hữu. Microsoft kêu rằng hãng muốn chuyển sự duy trì OOMXL cho một uỷ ban của ISO. Nhưng uỷ ban này của ISO dường như cấu tạo từ những người bạn của Microsoft. Đâu còn việc xây dựng sự đồng thuận? Nơi mà quá trình này sẽ thực hiện nhiều gợi ý được đưa ra từ các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia và tập hợp chúng vào OOXML?

 • Thứ 9, mù mờ và gương chiếu. OOXML còn không phải là định dạng y hệt được sử dụng bởi MS Office. Toàn bộ “quá trình tiêu chuẩn hoá” là gian lận, nó liên quan tới định dạng mà Microsoft không và sẽ không triển khai theo đúng nghi thức. Bất kỳ ứng dụng nào muốn tương hợp với Microsoft Office sẽ cần khai thác và sử dụng những mở rộng không được ghi chép thành tài liệu, và Microsoft có thể thay đổi định dạng mà hãng thực sự sử dụng khi muốn, trong khi giả vờ tương thích theo ISO.

 • Cuối cùng, sự thiệt hại cho ISO. Việc gửi tới các đối tác kinh doanh như thác lũ vào trong các cuộc họp để biểu quyết có lẽ là ý thức chung từ quan điểm của Microsoft, nhưng đây là cách tấn công tới tất cả những ai coi quá trình của tiêu chuẩn là nghiêm túc. Các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia cố gắng biến các tranh luận kỹ thuật phức tạp thành các tiêu chuẩn hữu hiệu một cách rõ ràng, các hợp đồng mà chúng làm việc. Việc ép một cuộc biểu quyết mà không thảo luận là hạ thấp cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, và sỉ nhục tất cả những ai đã bỏ ra hàng chục năm trong quá trình này.

   • First, the format itself. It's horrid, a legacy dump superficially wrapped in XML and sold as “Open XML”, presumably an attempt at irony. But technical faults as such are not really a problem, if the format can be cleaned up.

   • So, second, the process. Fast tracking OOXML is absurd, insulting, and arrogant. The fast track is for specifications that are ready. And “ready” means they've gone through enough consensus building to already be “fair” contracts for that community. OOXML is raw, filled with bugs, and much too large to be digested and fixed during a fast track process.

   • Third, the corruption of ISO. Why did ISO accept to fast track OOXML? Why were the JTC1 rules for fast tracking ammended three days after OOXML was started on the fast track, specifically to change the fast track process for OOXML? Why were the same ECMA people responsible for OOXML and for the JTC1 rules for fast tracking?

   • Forth, the bullying and buying of national boards. Why did Microsoft stuff every committee it could? Why did it lobby at ministerial level when it could not stuff the committees? Why did it seek to hold the chair of committees, and then fix the rules to exclude participation? Why did countries that never discussed IT standards before suddenly become P voting members for OOXML?

   • Fifth, the illusion of process. Why did the BRM attempt to handle almost 1,000 comments in 5 days? Why was the discussion cut short and why did the convenor push delegates to vote on ECMA changes in bulk, without further discussion? Why were O members allowed to vote at the BRM? Why were the rules that covered the BRM never explained to anyone? Why were delegates asked to come to Geneva if they finally had to choose between accepting the existing ECMA text, or the proposed ECMA changes?

   • Sixth, the lies and propaganda. Why does Microsoft insist that the EU Commission demanded that OOXML become an ISO standard? Why does Microsoft claim that two standards mean “more choice”, when multiple standards is a well-known way to split and divide communities? Why does Microsoft spend so much on blogging and Wikipedia hacking?

   • Seventh, the patents. Estimates of the number of Microsoft patents around OOXML range f-rom 200-300. Why does Microsoft not explain its OOXML and ODF patents clearly? Why does it obfusticate its patent license terms, and pretend to be friendly to free and open source, when it clearly does not want to allow GPL or for-profit FOSS competitors to be able to interoperate?

   • Eight, the ownership. Microsoft claims that it wants to hand-over the maintenance of OOXML to an ISO committee. But this ISO committee seems to consist of Microsoft friends. Whe-re is the consensus-building? Whe-re is the process that will take those many suggestions made by national bodies and incoporate them into OOXML?

   • Ninth, the smoke and mirrors. OOXML is not even the same format as used by MS Office. The entire “standardisation process” is a fraud, it concerns a format that Microsoft does not and will not implement as formalized. Any application trying to interoperate with MS Office will need to discover and use undocumented extensions, and Microsoft can change the format it actually uses at will, while pretending to be ISO compatible.

   • Lastly, the damage to ISO. Sending business partners en-masse into meetings to vote may be common sense f-rom Microsoft's point of view, but it's offensive to all those who take the standards process seriously. National bodies strive to turn complex technological debates into clear usable standards, contracts that work. Forcing a vote without discussion is to demean the national body, and to insult all those who have spent decades in the process.

Để kết thúc, Microsoft đã, với OOXML, bắn vào chính họ lên cả 2 chân, sau đó đặt những mẩu cụt đầy máu đó vào cái miệng to của họ và nhai, lâu và cật lực. Họ đã tạo ra một quá trình giả dối bằng việc hối lộ ISO ở mức cao. Họ đã giao chiến với các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trong quá trình này, rồi đã mua và ép những cơ quan này vào trong việc biểu quyết “một cách hợp lệ”. Và khi các uỷ ban từ chối sự hăm doạ, họ đã đi tới các bộ trưởng và cố đút lót họ. Họ đã sử dụng báo chi của họ và những ngân sách khổng lồ để rao bán thứ này như một quá trình đúng đắn và cần thiết.

Họ đã giả vờ rằng họ là vật hy sinh, của một ODF chuyên quyền và một IBM thao túng.

Microsoft hy vọng rằng việc mua sự chấp thuận triện cao su của ISO một cách kỳ diệu sẽ làm cho OOXML thành một tiêu chuẩn chấp nhận được. Hãng hy vọng mọi người sẽ bị thuyết phục rằng OOXML là một hợp đồng đúng đắn sau tất cả, và sẽ chấp nhận nó như những điều khoản bình đẳng với các tiêu chuẩn ISO khác.

Nó sẽ không làm việc được. Mỗi mâu thuẫn sẽ tạo ra sự thay đổi, và những gì Microsoft đã làm là để gây ra cơn thịnh nộ toàn cầu, mà nó đang tự thân tổ chức và tìm kiếm các liên minh và bạn bè trong chính phủ, trong các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, trong cộng đồng các tiêu chuẩn, và trong các công ty.

Chỉ có một thứ có thể đánh được một tư bản độc quyền với tiền của không hạn chế để mua và gây ảnh hưởng tới mọi người, và đó là sự giận dữ và sức mạnh của cộng đồng. Cộng đồng này đang tồn tại, là khổng lồ, và đang giận dữ tột đỉnh.

Cuộc chiến này sẽ không kết thúc vào ngày 31/03 này.

To conclude, Microsoft have, with OOXML, shot themselves in both feet, then put the bloody stumps into their big mouth and chewed, hard and long. They cre-ated a fradulent process by corrupting ISO at a high level. They engaged national bodies in this process, then bought and bullied those bodies into voting “properly”. And when the committees refused to be intimidated, they went to ministers and tried to bribe them. They used their press and astroturfing budgets to sell this as a fair and necessary process. They pretended that they were the victim, of an autocratic ODF and a manipulative IBM.

Microsoft hopes that buying the rubber-stamp approval of ISO will magically make OOXML an acceptable standard. It hopes people will be convinced that OOXML is a fair contract after all, and will accept it on equal terms with other ISO standards.

It won't work. Every conflict cre-ates change, and what Microsoft have done is to unleash a global fury, that is organizing itself and finding allies and friends in government, in those national bodies, in the standards community, and in business.

Only one thing can beat a monopolist with unlimited funds to buy and influence people, and that is the anger and strength of a community. This community exists, is huge, and is angry as hell.

This fight won't end on March 31st.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập45
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm43
 • Hôm nay8,409
 • Tháng hiện tại245,651
 • Tổng lượt truy cập16,680,796
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây