Nguồn mở có nghĩa là kinh doanh

Thứ tư - 18/02/2009 06:47
Open Source Means Business

Sramana Mitra, 02.06.09, 03:00 AM EST

Các công ty lớn đã xây dựng từ việc thương mại hoá các phần mềm nguồn mở

Sizable companies have been built f-rom commercializing open-source software.

Theo: http://www.forbes.com/2009/02/04/open-source-entrepreneur-technology-enterpri...

Bài được đưa lên Internet ngày: 06/02/2009

Lời người dịch: Những ai cho rằng phần mềm tự do nguồn mở là thứ không thể kinh doanh thì hãy nghĩ lại khi đọc bài viết của một nữ doanh nhân viết những câu chuyện về những doanh nhân khác vốn đi lên từ chính phần mềm tự do nguồn mở.

Mọi thứ xung quanh chúng ta đang thắt lại: Đầu tư tín dụng không có lãi, sát nhập và mua lại, chào ra công chúng ban đầu. Sự suy sụp này đang bóp nghẹt sự đổi mới, và nó đang làm ngạt thở doanh nghiệp.

Nhưng một số doanh nhân đã thấy những cách thức để xây dựng các công ty của họ trên việc sử dụng phần mềm nguồn mở từ số tiền nhỏ nhoi, và họ đã chỉ ra cách kiếm tiền từ thứ gì đó thường được cho là tự do.

Lấy Brian Behlendorf, một người tiên phong nguồn mở mà đã tính lại những ngày ban đầu ấy. “Khái niệm 'phần mềm tự do' đã làm cho nó nghe như là một phong trào chống lại các nhà tư bản, vâng thực tế là chúng tôi đã là những nhà tư bản chính thống”, ông nói. “Chúng tôi đã thích nhiều thuộc tính của dạng phần mềm này và cảm thấy một nỗ lực thương hiệu hoá lại là cần thiết. Đó là khi mà khái niệm 'nguồn mở' đã được tạo ra”.

Bản năng của một nhà tư bản của Behlendorf đã dẫn dắt ông sau này sáng lập ra CollabNet, có trụ sở ở Brisbane, California, mà làm ra các phần mềm hợp tác cho phép các đội kỹ sư lan truyền qua các vị trí địa lý khác nhau để làm việc cùng nhau. Phần mềm của CollabNet đã được xây dựng từ một ứng dụng tự do nguồn mở gọi là Subversion, mà nó đã được sử dụng như một con ngựa thành Tơroa để thâm nhập vào các tài khoản. Các khách hàng ban đầu như Hewlett-Packard và Sun Microsystems đã hợp pháp hoá sản phẩm và mô hình kinh doanh của CollabNet, mà nó đứng chân giữa nguồn mở và phần mềm như một dịch vụ.

Everything around us is choking up: Credit, equity investments, mergers and acquisitions, initial public offerings. The slowdown is strangling innovation, and it is suffocating entrepreneurship.

But some entrepreneurs have found ways to build their companies on a shoestring using open source software, and they have figured out how to make money off something generally considered free.

Take Brian Behlendorf, an open source pioneer who recounts those early days. "The term 'free software' made it sound like an anti-capitalist movement, yet the reality is we were hardcore capitalists," he says. "We liked a lot of the attributes of that type of software and felt a rebranding effort was needed. That is when the term 'open source' was coined."

And it was Behlendorf's capitalistic instincts that led him to later found Brisbane, Calif.-based CollabNet, which makes collaboration software that allows engineering teams spread across different geographies to work together. CollabNet's software was built f-rom a free open-source application called Subversion, which was used as a Trojan horse to get into accounts. Early customers like Hewlett-Packard (nyse: HPQ - news - people ) and Sun Microsystems (nasdaq: JAVA - news - people ) legitimized CollabNet's product and the business model, which straddles the line between open source and software-as-a-service.

Cuối cùng, Benchmark Capital đã đầu tư cho CollabNet, nhưng không phải trước khi CollabNet đã rất sẵn sàng. Ngày nay, hãng này có hơn 500 khách hàng, bao gồm các doanh nghiệp lớn với hơn 1000 người sử dụng mỗi [doanh nghiệp]. Theo mọi tính toán, thì việc mạo hiểm của Behlendorf có một dấu ấn chắc chắn theo chủ nghĩa tư bản. (Đọc về con đường doanh nhân của Behlendorf theo đường liên kết bên dưới).

Một doanh nhân khác, John Roberts, được trang bị bằng một sự tin tưởng mù quáng trong phong trào nguồn mở, đã thành lập nên SugarCRM nổi tiếng bây giờ. Roberts đã có sự khó đọc khi là một đứa trẻ, làm cho con đường sau này của ông tất cả là truyền cảm hứng hơn. Roberts, ban đầu làm quản lý sản phẩm tại E.piphany, đã kể lại cách mà ông đã thành lập ra SugarCRM có trụ sở ở Cupertino, California.

“Khoảng cùng thời gian đó MySQL đã bắt đầu có được sức lôi cuốn, tôi đã thuyết phục được 2 kỹ sư giỏi tại E.phiphany tham gia với tôi”, Roberts nói. “Chúng tôi tất cả đã cùng nhau từ chức và đã bắt đầu SugarCRM vào ngày 10/04/2004, mà không có bất kỳ một thiên thần hay đồng tiền đầu tư rủi ro nào. Chỉ có 3 chúng tôi, mỗi người ở trong nhà của mình với bộ tai nghe, viết và thiết kế mã nguồn và đưa chúng lên Sourceforge.net. Chúng tôi đã làm như thế trong 3 tháng”.

Eventually, Benchmark Capital funded CollabNet, but not before CollabNet was already quite far along. Today, the company has over 500 customers, including enterprises with over a thousand users each. By all accounts, Behlendorf's venture has a firm footing in capitalism. (Read about Brian Behlendorf's entrepreneurial journey here.)

Another entrepreneur, John Roberts, armed with a blind faith in the open-source movement, founded the now famous SugarCRM. Roberts had dyslexia as a child, making his later journey all the more inspiring. Roberts, formerly in product management at E.piphany, recounted how he founded Cupertino, Calif.-based SugarCRM.

"Around the same time MySQL started getting some traction, I convinced two strong engineers at E.piphany to join me," Roberts says. "We all resigned together and started SugarCRM on April 10, 2004, without any angel or VC money. It was the three of us, each in his own house with headphones on, writing and designing code and posting it up on SourceForge.net. We did that for three months."

Comment On This Story

Bình luận về câu chuyện này

Và đủ sớm, tất cả mọi người trên thế giới đã bắt đầu tải về mã nguồn đó. Rồi Roberts đã quyết định gây tiền đầu tư rủi ro – rất nhiều tiền. Tiến nhanh về phía trước cho tới hôm nay: SugarCRM có hơn 4,000 khách hàng tại 30 quốc gia. (Đọc về con đường kinh doanh của John Roberts theo đường liên kết bên dưới).

Tại một châu lục khác, doanh nhân Rod Johnson của Úc đã đưa những hiểu biết của mình vào Java của doanh nghiệp và đã viết một cuốn sách trong lúc chăm sóc người mẹ ốm yếu của mình. “Với cuốn sách đó, tôi đã xuất bản 30,000 dòng mã miêu tả các khái niệm của cuốn sách”, Johnson nói. “Nhiều người đã quan tâm các mã đó, và tôi đã mở nguồn cho nó, như tôi đã làm”.

Các dòng mã đó đã trở thành khung công việc cho công ty của Johnson, hãng SpringSource. Có bao nhiêu người sử dụng phần mềm này ư? “Dự đoán tốt nhất của chúng tôi là 2/3 những người sử dụng Java cho doanh nghiệp đang sử dụng SpringSource. Tôi có thể ói rằng sự phổ biến của người sử dụng là khoảng 1 triệu người”, ông nói.

Và SpringSource kiếm tiền như thế nào? “Tiền tệ hoá ban đầu từ việc tư vấn và đào tạo”, Johnson nói. “Chúng tôi có một số các phần mềm bổ sung add-ons mà chúng cải thiện trong các tổ chức lớn”.

And soon enough, people all over the world started downloading the code. So Roberts decided to raise venture money--lots of it. Fast-forward to today: SugarCRM has more than 4,000 customers in 30 countries. (Read about John Roberts' entrepreneurial journey here.)

On another continent, Australian entrepreneur Rod Johnson took his expertise in enterprise Java and wrote a book while caring for his sick mother. "With that book, I published 30,000 lines of code illustrating the concepts in the book," Johnson says. "A lot of people were interested in the code, and I was approached to open-source it, which I did."

Those lines of code became the framework for Johnson's company, SpringSource. So how many people use the software? "Our best estimate is that two-thirds of enterprise Java users are utilizing SpringSource. I would say that the user population is around 1 million," he says.

And how does SpringSource make money? "Monetization was originally around consulting and training," Johnson says. "We still have a fairly large training business. The primary monetization model is around software. We have a number of software add-ons which improve the ownership experience of SpringSource. You can get 24-7 support via a subscription, which is important in large organizations."

Doanh số của SpringSource đang gấp đôi mỗi năm, và các hãng đầu tư rủi ro Benchmark và Accel Partners đã đầu tư đáng kể. Năm ngoái, SpringSource cũng đã tung ra một sản phẩm máy chủ ứng dụng mà nó giải quyết nhiều vấn đề mà các tổ chức sẽ đối mặt khi họ chuyển sang các hạ tầng máy tính đám mây.

Hãng này cũng nói những thứ đưa ra của hãng là ít phức tạp hơn các sản phẩm từ Oracle và IBM. Một máy chủ ứng dụng nguồn mở mà nó thách thức 2 người khổng lồ này ư? Thật tham vọng! (Đọc thêm về câu chuyện của Johnson theo đường liên kết bên dưới).

Những gì tôi muốn về tất cả các doanh nhân này: Họ đã có khả năng sử dụng các kỹ năng lập trình của riêng họ và mô hình phân phối và phát triển nguồn mở giá thành thấp để xây dựng nên sự lôi cuốn sớm để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Đưa ra những khái niệm “nguồn mở” và “kiếm tiền” trong cùng một hơi thở có lẽ giống như một phép nghịch hợp, nhưng các doanh nhân này đã định sát nhập 2 thứ này lại với nhau.

Nếu bạn là một kỹ sư còn phân vân về con đường sự nghiệp của bạn, thì bạn có thể chắc chắn nhìn vào nguồn mở thương mại như một mô hình tuyệt vời để sáng tạo trên một số tiền nhỏ và sự nghiệp doanh nghiệp ban đầu của bạn trong khi thế giới đang bò lê để chữa thương cho khủng hoảng kinh tế.

Sau tất cả, thay vì bỏ phí 6-9 tháng tìm kiếm một công việc, vì sao bạn không bỏ thời gian đó làm việc để đưa số phận của bạn vào trong những bàn tay của riêng bạn nhỉ?

SpringSource revenues have been doubling every year, and venture firms Benchmark and Accel Partners have invested substantial funding. In the past year, SpringSource also launched an application server product that addresses many of the issues corporations will face as they move to cloud computing infrastructures.

The company also says its offering is less complex than products f-rom Oracle (nasdaq: ORCL - news - people ) and IBM (nyse: IBM - news - people ). An open-source application server that challenges these two giants? Ambitious! (Read more of Johnson's story here.)

What I like about all these entrepreneurs: They were able to use their own coding skills and the low-cost open-source development and distribution model to build up traction early on to solve a specific problem. Uttering the terms "open source" and "making money" in the same breath may seem like an oxymoron, but these entrepreneurs have managed to merge the two.

If you are an engineer pondering your career path, you can certainly look at commercial open source as a great model to innovate on a shoestring and jump-start your entrepreneurial career while the world scrambles to recover f-rom the economic crisis.

After all, instead of wasting six to nine months looking for a job, wouldn't you rather spend that time working to take your destiny into your own hands?

Tác giả bài viết Sramana Mitra là một doanh nhân và nhà tư vấn chiến lược về công nghệ tại thung lũng Silicon. Bà đã sáng lập ra 3 công ty và viết một blog doanh nghiệp, Sramana Mitra on Strategy (tạm dịch và Sramana Mitra nói về chiến lược). Bà có một bằng kỹ sư về điện tử và khoa học máy tính của Đại học Công nghệ Massachusetts. Cuốn sách đầu tiên của bà, Những con đường của các doanh nhân (Tập 1), là có sẵn trên Amazon.com.

Sramana Mitra is a technology entrepreneur and strategy consultant in Silicon Valley. She has founded three companies and writes a business blog, Sramana Mitra on Strategy. She has a master's degree in electrical engineering and computer science f-rom the Massachusetts Institute of Technology. Her first book, Entrepreneur Journeys (Volume One), is available f-rom Amazon.com.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chính phủ Đức thu thập các ý tưởng về dữ liệu mở

German government collects ideas on open dataSubmitted by Adrian Offerman on April 07, 2015Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/german-government-collects-ideas-open-dataBài được đưa lên Internet ngày: 07/04/2015Lời người dịch: Các trích đoạn: “Chính phủ liên bang Đức đã khởi...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay3,391
  • Tháng hiện tại193,060
  • Tổng lượt truy cập14,536,653
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây