Nokia tung ra một cuộc chiến toàn diện về hệ điều hành di động

Chủ nhật - 06/07/2008 06:50
Nokia Launches a Full Scale War for the Mobile OS

June 24, 2008, Zemlin

Theo: http://www.linux-foundation.org/weblogs/jzemlin/2008/06/24/nokia-launches-a-f...

Bài được đưa lên Internet ngày: 24/06/2008

Lời người dịch: Bài này cho chúng ta thấy về chiến lược phát triển của các hệ điều hành nguồn mở trong thế giới các thiết bị Internet di động trong tương lai. Tác giả bài viết này, Jim Zemlin, là một trong 15 người có ảnh hưởng nhất trong kinh doanh nguồn mở hiện nay trên thế giới (Xem: http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1215).

Đã nhiều năm nay chúng ta mới lại thấy một cuộc chiến tranh hệ điều hành toàn diện như thế này. Tuyên bố ngày hôm nay của Nokia rằng họ sẽ mở nguồn Symbian và làm cho nó sẵn sàng không có phí bản quyền là sự mở ra một mặt trận khác nữa trong cuộc xung đột về hệ điều hành di động đang bùng phát.

Máy tính di động là một thị trường phức tạp với mối quan hệ phức tạp giữa những vật mang (đường truyền), các nhà sản xuất thiết bị, các nhà làm luật, và các nhà cung cấp đủ loại khác nhau của chúng. Cách tốt nhất để nghĩ về điều này là xem sự giống nhau của nó với những ngày đầu của máy tính cá nhân. Trên thực tế, các thiết bị di động giảm kích thước và giá thành của các thành phần thiết bị di động hơn là một máy tính xách tay từ ngay cả ít năm trước. Hãy nghĩ về một thiết bị mà nó có giá 199USD, có một trình duyệt web, phần mềm máy trạm thư điện tử, trình soạn thảo văn bản, lập lịch, video, âm thanh, máy ảnh, vân vân. Nghe có vẻ rất nhiều thứ mà một máy tính xách tay có nhưng chỉ rẻ hơn và vừa với cái túi của bạn.

Vì thế ai sẽ sớm là người chiến thắng và thất bại trong cuộc chiến tranh này? Quan trọng hơn là tuyên bố ngày hôm nay có ảnh hưởng thế nào tới những nỗ lực về nền tảng di động của Linux ngoài đó như Android của Google, Limo Foundation, ACCESS, và những nền tảng khác? Cuối cùng điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự chịu đựng của sở hữu độc quyền trong thế giới máy tính di động như iPhone của Apple, hệ điều hành Blackberry của RIM và Microsoft Mobile? Việc trả lời các câu hỏi này đòi hỏi một chút về lịch sử.

It has been years since we have seen a full scale operating system war. Today’s announcement by Nokia that they will be open sourcing Symbian and making it available royalty free is the opening of yet another front in the blossoming mobile OS conflagration.

Mobile computing is a complex market with intricate relationships between the mobile carriers, device manufacturers, regulators, and their various suppliers. The best way to think about this is to see its similarity to the early days of the personal computer. In fact, mobile devices are getting to look a lot more like personal computers every day as Moore’s law continues to drive down the size and price of mobile device components while increasing their power. Most of today’s low end smart phones are far more powerful than a laptop f-rom even just a few years ago. Think about a device that is priced at $199, has a web browser, e-mail client, word processor, calendar, video, audio, camera, etc. Sounds a heck of a lot like a laptop only it is cheaper and fits in your pocket.

So who are the early winners and losers in this war? More importantly how does today’s announcement impact other Linux mobile platform efforts out there such the Google’s Android, the Limo Foundation, ACCESS, and others? Finally how will this impact the proprietary hold outs in the mobile computing world such as Apple’s iPhone, RIM’s Blackberry OS, and Microsoft Mobile? Answering these questions requires a little bit of history.

History repeats.

Lịch sử lặp lại

Giống như những ngày đầu của máy tính cá nhân PC, chúng ta đang thấy một sự tranh giành từ một loạt các nhà cung cấp hệ điều hành để trở thành nền tảng di động của tương lai. Ngược lại khi đó là PC/DOS, MS/DOS, Apple, Amiga, Atari, Commodore, IBM, OS/2. Người chiến thắng cuộc chiến đó rõ ràng là Microsoft và phần thưởng là lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể tưởng tượng được. Cũng khoảng thời gian đó chúng ta đã thấy cuộc chiến Unix với Sun, IBM, Novell, HP, DEC, Silicon Graphics và những người khác tất cả hình thành nên hàng loạt các liên minh “mở” (nghe cũng tương tự đấy chứ?) như Open Software Foundation, Unix International, Open Group và các thứ khác mà chúng kết thúc trong sự áp đảo của Sun thị trường Unix, SCO Group thì đi xuống trong lãng quên và Linux đang ăn dần bữa trưa của các thị trường của Unix. Trong phía máy tính chủ 2 người chiến thắng đang nổi lên từ trận chiến này: Linux và một lần nữa Microsoft.

Just like the early days of the PC, we are seeing a scramble f-rom a variety of operating system vendors to become the mobile platform of the future. Back then it was PC/DOS, MS/DOS, Apple, Amiga, Atari, Commodore, IBM. OS/2. The winner of that war was clearly Microsoft and the reward was greater than anyone could have imagined. At around the same time we saw the Unix Wars with Sun, IBM, Novell, HP, DEC, Silicon Graphics and others all forming various “open” alliances (sound familiar?) such as the Open Software Foundation, Unix International, the Open Group and others which ended in Sun dominating the Unix market, the SCO Group descending into oblivion and Linux eating the Unix markets lunch. In server computing two winners are emerging f-rom that war: Linux and once again Microsoft.

What is each side competing for?

Mỗi bên cạnh tranh vì cái gì?

Chia sẻ trí tuệ của các nhà lập trình. Trở thành nền tảng phát triển ứng dụng de facto cho di động là một mục tiêu ở đây. Càng nhiều ứng dụng mà sẵn sàng trên một nền tảng điện thoại thì càng nhiều thứ thú vị bạn có thể làm với nó. Với các ứng dụng mà bạn có thể tự động hoá lực lượng bán hàng của bạn, hãy dõi theo những vị trí các bạn của bạn, hãy tính toán các tỷ giá, hãy kết nối với mọi người trên facebook, hãy nghe nhạc, hãy xem phim, vân vân. Càng nhiều ứng dụng trên một nền tảng, càng nhiều người muốn sử dụng nó, càng nhiều người mà sử dụng một nền tảng, thì càng nhiều nhà lập trình phát triển hơn muốn xây dựng các ứng dụng cho thị trường mở rộng đó, và tiếp tục cứ như thế. Đối với Microsoft việc chiến thắng cuộc chiến tranh máy tính cá nhân PC đã cho phép họ trở thành nền tảng ứng dụng de facto cho những người sử dụng bị khoá vào máy tính để bàn, những người đã có các ứng dụng chỉ chạy được trên Windows trong nền tảng của họ đã nhiều năm.

Developer mind share. Becoming the defacto application development platform for mobile is the goal here. The more applications that are available on a phone platform the more interesting things you can do with it. With applications you can automate your sales force, track your friends locations, calculate currency rates, keep up with people on facebook, listen to music, watch a movie, etc. The more applications on a platform, the more people want to use it, the more people who use a platform, the more developers want to build applications for that expanding market, and so on and so forth. For Microsoft winning the PC war enabled them to become the defacto application platform for desktop computing locking users who had applications that only ran on Windows into their platform for years.

Wars generally produce one or two winners

Các cuộc chiến tranh nói chung sẽ tạo ra một hoặc hai người chiến thắng

Có bao giờ bạn chơi tennis tay ba chưa? Nó sẽ không làm việc tốt vì tính cho cùng 2 người chơi kết thành bè chơi với người thứ ba và hạn chế anh hoặc chị ta đối với trò chơi đó. Đây là luật lệ cơ bản của các liên minh; khi quyền lợi là đủ lớn thì các liên minh sẽ tạo ra để hạn chế những người chơi khác đối với cuộc chơi. Điều này tiếp tục trong nền công nghiệp di động ngay bây giờ. Tất các những người chơi biết rằng họ phải hình thành các liên minh ngoài sự cần thiết. Các hãng cạnh tranh thường không tham gia cùng với nhau trừ phi họ phải làm như vậy. Khi một đối thủ cạnh tranh đe doạ áp đảo thế giới và khoá những người khác thì thường các hãng sẽ liên kết cùng nhau để đấu tranh chống lại sự đe doạ đó. Các tổ hợp của các liên minh như thuỷ triều rút xuống và chảy cho tới khi thị trường đạt được một sự cân bằng tương đối hoặc cho tới khi một người chiến thắng duy nhất chiếm tất cả.

Have you ever played three way tennis? It doesn’t work very well because eventually two players gang up on the third and eliminate him or her f-rom the game. This is the basic rule of alliances; when the stakes are big enough alliances are formed in order to eliminate other players f-rom the game. This is going on in the mobile industry right now. All the players know that they must form alliances out of necessity. Competing firms generally don’t join together unless they have to do it. When a rival threatens to dominate the world and lock others out often firms will join together to combat this threat. Combinations of alliances ebb and flow until the market reaches a reasonable equilibrium or until a single winner takes all.

Who are the players? How does this impact them?

Ai là những người chơi? Điều này ảnh hưởng tới họ như thế nào?

Microsoft: Windows mobile có thị phần lớn và phát triển trong thế giới điện thoại thông minh. Chúng có ở đó bằng việc cung cấp một kinh nghiệm trên một thiết bị di động giống như đối với một người đang thoải mái với chiếc máy tính cá nhân để bàn của họ. Điều này có nghĩa là họ đã thúc đẩy sự độc quyền về máy tính để bàn của họ để mưu đồ áp đảo thế giới máy tính di động. Điều này là ưu điểm duy nhất của họ trong cuộc chiến này. Vấn đề của họ là họ đang sử dụng một mô hình phát triển lỗi thời mà nó đòi hỏi nỗ lực nghiên cứu và phát triển nội bộ khổng lồ, chậm đổi mới, và đòi hỏi mỗi người chơi khác trong nền công nghiệp này phải trả tiền phí giấy phép cho Microsoft. Đơn giản; con thuyền này sẽ không bơi được lâu nữa. Trong thế giới số lượng lớn, lãi suất thấp, thắt cuống họng của máy tính di động, các nhà sản xuất thiết bị đơn giản sẽ không nhượng lại việc kinh doanh phần mềm lãi suất cao cho Microsoft. Các công ty như Motorola, Samsung, LG, NEC, Pansonic, Nokia và những hãng khác có những thương hiệu riêng của họ và những tham vọng riêng của họ. Trong ngữ cảnh này thì tuyên bố ngày hôm nay tới như một cú đánh mạnh vào Microsoft như đối thủ cạnh tranh của nền tảng sở hữu độc quyền chính duy nhất khác của họ đã tuyên bố họ đang giảm phí giấy phép xuống zero – không (0) và mở mã nguồn của họ. Ô hô.

Microsoft: Windows mobile has large and growing market share in the smart phone world. They got there by providing a experience on a mobile device similar to the one people are comfortable with on their desktop PC. Which means they leveraged their desktop monopoly in order to attempt to dominate the mobile computing world. This is their sole advantage in this war. Their problem is that they are using an outdated development model which requires a massive internal R&D effort, slows innovation, and requires every other player in the industry to pay licensing fees to Microsoft. Simply put; this boat is not going to float for long. In the cut throat, low margin, high volume world of mobile computing, device makers are simply not going to cede the high margin software business to Microsoft. Companies like Motorola, Samsung, LG, NEC, Panasonic, Nokia and others have their own brands and their own ambitions. In that context today’s announcement comes as a big blow to Microsoft as their only other major proprietary platform competitor has just announced they are reducing their license fees to zero and open sourcing their code. Ouch.

iPhone của Apple: Apple sản xuất ra một hệ điều hành thích hợp trên một thiết bị duy nhất với một mô hình rất đóng. Họ làm nó đặc biệt tốt. Sự sáng tạo của họ và thiết kế điện tử tiêu dùng siêu hạng là không thể so sánh được. Tuy nhiên, bằng việc tạo ra một nền tảng đóng thì Apple đang lặp lại lịch sử bằng việc cam kết trong đúng những chiến thuật y hệt mà đã làm cho hãng thua cuộc chiến tranh máy tính cá nhân. Họ có thể đi đầu trong một thời gian ngắn trong một nhóm người tiêu dùng mà những người này sẽ trả nhiều tiền vì thiết kế tao nhã và công nghệ siêu việt, nhưng việc trụ vững được điều này chống lại một hệ thống tương trợ mở hơn là không phải một chiến lược dài hạn cho sự thành công. Nokia đã nhận thức được điều này ngày hôm nay. Cuối ngày thì Apple đang trở thành một công ty dịch vụ hơn là việc chào trò chơi và âm nhạc để lấy phí, thứ gì đó mà Nokia nhận thức được hoàn toàn mở là họ cũng muốn trở thành và chắc chắn là cả sự thúc đẩy của Google đằng sau Android. Đó là một mặt trận đấu tranh khác nữa.

Apple iPhone: Apple produces a niche operating system on a single device with a very closed model. They do it extremely well. Their innovation and cutting edge consumer electronic design is unparalleled. However, by creating a closed platform Apple is repeating history by engaging in the exact same tactics that caused it to lose the PC wars. They may have a short term lead amongst a group of consumers who are will to pay a lot for elegant design and cutting edge technology, but sustaining this against a more open ecosystem is not a long term strategy for success. Nokia acknowledged this today. At the end of the day Apple is becoming more of a services company offering music and entertainment for a fee, something Nokia openly acknowledges they want to become as well and is certainly Google’s motivation behind Android. Which is yet another battlefront.

RIM: Xem Apple mà không có các dịch vụ.

RIM: See Apple without the services.

Linux: Google Android, Limo, vân vân. Bây giờ Symbian sẽ mở và phí bản quyền một trong những ưu thế của Linux đối với nền tảng này đã không còn. Ưu thế duy nhất khác của Symbian đã có là một cơ sở được cài đặt rộng lớn và đó sẽ tiếp tục phục vụ cho chúng đôi khi. Tuy nhiên, sẽ tiếp tục có những nhược điểm cơ bản có liên quan tới Linux mà Symbian phải làm việc với. Đầu tiên là cơ sở đã được cài đặt rộng lớn của họ. Trong khi nó có những ưu điểm, nó cũng khoá sự phát triển nền tảng của Symbian vào trong các giao diện lập trình ứng dụng API cổ xưa mà đã được phát triển cho các thiết bị với các yếu tố mẫu cổ xưa và những hạn chế về tốc độ thực thi đáng kể. Hãy nghĩ về các vấn đề mà Microsoft đã gặp phải với tính tương thích của Vista và XP. Symbian cũng không thu lợi được từ việc chia sẻ mã nguồn trên toàn bộ các nền tảng khác nhau của máy tính. Linux chia sẻ sự phát triển với các hệ thống nhúng, các thiết bị của máy tính để bàn, siêu máy tính và máy tính phía máy chủ. Những nỗ lực để giảm tiêu thụ năng lượng trng một trung tâm dữ liệu lớn sẽ có lợi cho cuộc sống của bộ pin trong các thiết bị Linux di động. Nokia bây giờ phải đặt cộng đồng di động Linux lưu ý rằng hãng cần sản xuất một cách nhanh chóng những công cụ phát triển và hạ tầng thử nghiệm mà chúng sẽ cho phép tạo ra một hệ thống tương trợ các nhà cung cấp phần mềm độc lập ISV (Independent Software Vendors). Dự kiến cả Android và Limo Foundation sẽ gặp phải thách thức đó một cách nhanh chóng. Cuối cùng, Linux hỗ trợ nhiều thành phần thiết bị hơn bất kỳ nền tảng nào khác trong thị trường. Một khi có thể đơn giản đi dạo xuống các phố của Guangzhou và lắp ráp được một thiết bị dựa trên Linux với hầu hết moi tập hợp các thành phần hàng hoá tiện nghi.

Linux: Google Android, Limo, et. al. Now that Symbian will be open and royalty free one of the advantages that Linux had over that platform is gone. The only other advantage Symbian had was a large installed base and that will continue to serve them for some time. However, there continue to be some fundamental disadvantages relative to Linux that Symbian must deal with. First is their large installed base. While it has it advantages, it also locks Symbian platform development into the obsolete API’s that were developed for devices with obsolete form factors and significant performance limitations. Think of all the problems Microsoft has had with Vista and XP compatibility. Symbian also fails to benefit f-rom sharing a code base across the entire pantheon of computing. Linux shares development with embedded systems, desktop devices, super computing and server side computing. Efforts to reduce power consumption in a large data center will benefit battery life on Linux mobile devices. Nokia has now put the Linux mobile community on notice that it needs to rapidly produce the development tools and testing infrastructure that will enable the creation of an ISV ecosystem. Expect both Android and the Limo Foundation to meet that challenge quickly. Finally, Linux supports more device components than any other platform in the market. One can simply walk down the streets of Guangzhou and assemble a Linux based device with almost any set of commodity components.

Việc chờ đợi trong các cánh gà: Adobe Air, Microsoft Silverlight, Java Mobile, Google Widgets, và trình duyệt web. Các nền tảng phát triển này nằm trong một lớp ngay trên hệ điều hành và tìm cách để triết ra thứ phù hợp của hệ điều hành nằm bên trong. Vì sao viết một ứng dụng cho Windows, Symbian hoặc iPhone khi tôi có thể đơn giản viết một ứng dụng trong Adobe Air và nó sẽ chạy trong cả 3 thứ kia.

Waiting in the wings: Abobe Air, Microsoft Silverlight, Java Mobile, Google Widgets, and the web browser. These development platforms lie one layer up f-rom the operating system and seek to abstract away the relevance of the underlying operating system. Why write an application for Windows, Symbian or the iPhone when I can simply write an application in Adobe air and it will run across all three.

Hy vọng: Các hệ thống mở

Tuyên bố ngày hôm nay là nhận thức xa hơn rằng tương lai của máy tính là một trong những sáng tạo tập thể. Đây là sự chứng nhận cho thực tế rằng trong khi mô hình cũ của việc thuê những người tốt nhất, khoá họ trong một phòng thí nghiệm, và canh phòng một cách hăng hái mã nguồn ucar bạn có thể đã làm việc trước đó nhưng về lâu dài nó đơn giản là sẽ không làm việc. Hy vọng là đó là một nền tảng di động có thể được phát triển và được chào bởi nhiều nhà cung cấp với tính tương thích của các ứng dụng trên các thiết bị cạnh tranh của họ. Trong thế giới này người tiêu dùng sẽ chiến thắng bằng việc có khả năng có được thiết bị sáng tạo nhất từ một loạt các đối thủ cạnh tranh mà không thua thiết đầu tư ứng dụng của họ nếu họ muốn chuyển. Để làm được việc này sẽ đòi hỏi 5 thứ: phần mềm tham chiếu nguồn mở (nghĩa là Linux và Symbian), một tiêu chuẩn mà nó xác định một nền tảng di động, một tập hợp các thử nghiệm mà các nhà cung cấp thiết bị có thể sử dụng để đảm bảo hệ điều hành mà họ sử dụng là tương thích với tiêu chuẩn đó, và tập hợp các công cụ của các nhà lập trình phát triển mà họ làm cho nó đơn giản cho các ứng dụng mới được tạo ra cho nền tảng đó, và một thương hiệu chỉ ra được sự tuân thủ với nền tảng “Được xây dựng trên Android” hoặc “Được trang bị bởi Symbian”. Dường như nền công nghiệp này có thể có thiện chí để làm điều này.

Nokia phải được ca ngợi vì bước đi của hãng theo đúng hướng. Cũng phải lưu ý rằng Nokia có được cái chân của mình một cách chắc chắn đứng cả trong các trại Linux và Symbian như những thành viên của Linux Foundation, Limo Foundation và những người tạo ra thiết bị Linux di động N Series.

The hope: Open Systems

Today’s announcement is further acknowledgment that the future of computing is one of collective innovation. It is testimony to the fact that while the old model of hiring the best people, locking them away in a lab, and zealously guarding your code may have worked before but that long term it simply is not going to work. The hope is that a mobile platform can be developed and offered by multiple vendors with application compatibility across their competing devices. In this world the consumer wins by being able to get the most innovative device f-rom a variety of competitors without losing their application investment if they want to switch. To do this will require five things: open source reference software (ie; Linux and Symbian), an open standard which defines a mobile platform, a set of tests that device vendors can use to insure the operating system they use is compatible with the standard, a set of developer tools that make it simple for new applications to be cre-ated for the platform, and a trademark indicating compliance with the platform “Built on Android” or “Powered by Symbian.” It appears the industry may have the will to do this.

Nokia should be lauded for its step in the right direction. It should also be noted that Nokia has its feet firmly planted in both the Linux and Symbian camps as members of the Linux Foundation, the Limo Foundation and creators of the N Series Mobile Linux device.

Về tác giả bài viết:

Jim Zemlin là giám đốc điều hành của Linux Foundation, tổ chức phi lợi nhuận chuyên về sự phát triển của Linux. Bạn có thể thấy khi Jim đang phát biểu tại các hội nghị công nghệ bằng việc kiểm tra lịch làm việc của Linux Foundation (theo đường liên kết bên dưới). Bạn cũng có thể thấy ông trên các báo chí (Xem đường liên kết bên dưới).

Jim Zemlin is the executive director of the Linux Foundation, the non-profit organization devoted to the growth of Linux. You can see when Jim is speaking at technology conferences by checking the Linux Foundation calendar. You can also find him in the news.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay17,376
  • Tháng hiện tại266,768
  • Tổng lượt truy cập16,701,913
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây