Windows Vista đã chuyển mọi người sang Linux như thế nào

Thứ ba - 09/09/2008 06:54
How Windows Vista is turning people to Linux

by David M Williams Thursday, 28 August 2008

Theo: http://www.itwire.com/content/view/20274/1141/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/08/2008

Lời người dịch: “Windows Vista là “thứ tốt nhất chưa từng xảy ra cho Linux”. Bạn có nghĩ thế không?

“Năm của máy tính để bàn Linux” được cường điệu nhiều có thể vẫn có chưa tới với chúng ta nhưng không nghi ngờ là hệ điều hành tự do nguồn mở này đã chiếm được sức lôi kéo đáng kể trong năm vừa qua. Một lý do cho việc này là, với sự chắc chắn ngang ngửa, là sự lộn xộn của Windows Vista. Dưới đây giải thích bằng cách nào nó đang tích cực dẫn dắt mối quan tâm mới trong Linux.

Pia Wauth, cựu Chủ tịch của Linux Áo, gần đây đã nói tại nhóm người sử dụng Linux (LUG) địa phương của tôi. Bà đã hỏi thính phòng yếu tố chính nào đã đóng góp vào sự gia tăng trong việc phổ biến các phần mềm nguồn mở trong thời gian gần đây. Các phỏng đoán đã đưa ra một loạt từ việc các phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) chủ chốt từ Firefox tới OpenOffice, nhưng câu trả lời thành công hơn cả là Windows Vista. Đây là phiên bản hệ điều hành mới nhất cho người tiêu dùng (Windows Server 2008 là gần đây nhất), Waugh đã xác nhận, thứ này đang làm mọi người tìm kiếm một giải pháp thay thế.

The much-hyped "year of the Linux desktop" may still not be with us but there’s no doubting the free open-source operating system has gained significant traction in the last year. One reason for this is, with equal certainty, the mess that is Windows Vista. Here's how it's actively driving new interest in Linux.

Pia Waugh, former President of Linux Australia, recently spoke at my local Linux User Group (LUG.) She asked the audience what the major factor was contributing to the rise in popularity of open source software in recent times. Suggestions were offered ranging f-rom FOSS staples Firefox to OpenOffice, but the winning answer was Windows Vista. It is the latest consumer operating system release (Windows Server 2008 being more recent), Waugh asserted, which is making people seek an al-ternative.

Chắc chắn, chúng ta phải cân bằng và công bằng; Microsoft không thể hưởng tất mọi công trạng. Đã có những tiến bộ trong thế giới các phần mềm nguồn mở mà chúng đã được mọi người để ý tới. Điều này bao gồm cả thành công hiện nay của máy tính cá nhân Linux loại nhỏ của Eee của Asus đã mang các phần mềm dựa trên Linux của Xandros lên phía trước. Trong thực tế, Eee đã là một thành công rất ngạc nhiên rằng một mình nó đã tung ra toàn bộ một dòng sản phẩm mới cho Asus và cũng đẻ ra toàn một một chủng loại mới các phần cứng nhỏ nhẹ, hiện đại, có kết nối Internet được biết đến như các nettops và netbooks. Bỗng nhiên dường như mọi nhà sản xuất và những sản phẩm của họ cùng khuấy lên một cách mãnh liệt.

Những thiết bị nettops và netbooks này là những thiết bị đơn giản, dễ mua được đối với các nhu cầu máy tính ban đầu một cách đáng thừa nhận – mà chúng là mang xách được, hiệu quả và hầu hết là giá rẻ. Các thẻ giá thấp hơn ban đầu đạt được bằng việc xây dựng từ các phần cứng mà chúng là cấu hình thấp so với tình trạng chung ngày hôm nay.

Hơn nữa, và là rất quan trọng – và điều này không thể không tính tới, nếu bạn tha thứ cho sự chơi chữ – việc tiết kiệm giá thành cũng đạt được bằng việc nhổ tận gốc một cách hoàn toàn và tuyệt đối mọi và tất cả các phí giấp phép phần mềm. Các nhà sản xuất đang không chi tiền dù chỉ 1 xu – hoặc 1 euro hoặc 1 yuan – cho hãng phần mềm vì các quyền để đưa hệ điều hành của họ hoặc các chào khác cùng với chiếc máy tính. Họ đã cắt bỏ những gì nhiều người gọi là “thuế của Microsoft”.

Sure, we have to be balanced and fair; Microsoft can’t take all the credit. There have been remarkable advances in the world of open source software that have reached the public eye. This includes the runaway success of the diminutive ASUS Eee Linux PC which brought its Xandros Linux-based software to the forefront. In fact, the Eee was so surprisingly successful that it single-handedly launched an entire new product range for ASUS and also spawned a whole new category of modern lightweight, internet-connected hardware known as nettops and netbooks. Suddenly it seems every manufacturer and their dog is at work churning out such a beast.

These nettops and netbook devices are simple, affordable devices for admittedly rudimentary computing needs – but they are portable, effective and most of all low-cost. The smaller price tags are primarily achieved by building f-rom hardware which is low on the rung in terms of the state of the art today.
Additionally, and importantly – and this can’t be discounted, if you’ll pardon the pun – the cost savings are also achieved by completely and absolutely eradicating any and all software licensing fees. The manufacturers are not paying a single cent – or euro or yuan – to a software company for the rights to bundle their operating system or other offering along with the machine. They’ve cut out what many call “the Windows tax.”

Vâng, người sử dụng đầu cuối sẽ không bỏ qua; họ nhận được một máy tính mà nó được đóng gói để lấp đầy bằng những chức năng hữu dụng cùng với một hệ điều hành đủ năng lực một cách tuyệt vời để làm cho nó tất cả đều làm việc. Vâng, các nhà cung cấp đã chuyển sang Linux vì nó phù hợp với thị trường các thiết bị net giá thấp một cách tuyệt vời. Nó cung cấp một sự pha trộn khổng lồ hệ điều hành cơ bản được trộn với các ứng dụng sản xuất và giải trí cùng với hàng loạt các công cụ khác.

Thông qua sự phổ dụng mang tính bùng nổ của các thiết bị như thế này – ở các mức giá mà theo nghĩa đen ép mọi người phải mua một hoặc nhiều chiếc bất chấp liệu họ có nhu cầu xác đáng hay không – răng Linux đang ngày càng được thể hiện trước đông đảo quần chúng. Và những người đánh cược đang tìm thấy rằng họ có thể sử dụng thứ gì đó khác với Microsoft Windows mà vẫn tốt.

OK, vì thế Asus Eee đã làm được phần mềm của mình để đưa ra càng nhiều càng tốt về Linux cũng như truyền cảm hứng cạnh tranh làm mô phỏng theo. Thế còn về Windows Vista thì sao? Nó đã làm gì cho FOSS gần đây?

Yet, the end users aren’t missing out; they receive a computer which is packed to the brim with useful functionality along with a perfectly competent operating system to make it all work. Yes, the vendors have been turning to Linux because it suits the low-price net-device market so perfectly. It provides a tremendous blend of essential operating system mixed with productivity and entertainment applications along with various other tools.

It is through the explosive popularity of devices like these – at prices that literally do compel people to buy one or more regardless of whether they have genuine need – that Linux is being more and more exposed to the masses. And the punters are finding they can use something other than Microsoft Windows just fine.

Ok, so the ASUS Eee has done its bit to expose as many as it can reach to Linux as well as inspire imitative competition. But what about Windows Vista? What’s it done for FOSS lately?

------

Trước nhất, hãy Google nó cho bản thân bạn. Hãy tư vấn lời tiên tri của Google mà mọi người đều đã biết “Cái gì là sự hiểu biết về Windows Vista?” và trong khi nó không đưa ra cho bạn bất kỳ cong số đáng kể nào thì nó chắc chắn không cắt ngắn đi một thông điệp muôn thủa. “sự hiểu biết về Vista trần trụi là sự chia sẻ của Windows 98. Ít hơn 1% trong các doanh nghiệp”. Inquirer nói. “Trong việc thất vọng về sự hiểu biết về Vista, Microsoft động lòng thương sự vận hành của XP , Arstechnica tuyên bố. Nó cứ như thế tiếp tục và tiếp tục, cái thông điệp không ngưng nghỉ giống y như nhau”. “Vista – sự hiểu biết của doanh nghiệp vẫn còn thấp”, và “Rất ít doanh nghiệp lớn hiểu về Vista”, thêm 2 site nữa nói vậy.

Mọi thứ sẽ chưa phải là kết thúc và diệt vong; sự kết thúc của một doanh nghiệp thành phố chắc chắn không tụ tập tới những nơi mà những thành công bắt đầu bây giờ mà chúng ta sẽ có một câu chuyện khác với thị trường nội địa thường ngày của bạn, dạng những người mà họ tới cửa hàng và hỏi người phục vụ 15 tuổi cho lời khuyên.

Firstly, Google it for yourself. Consult the all-knowing Google oracle “What is the uptake of Windows Vista?” and while it won’t give you any hard numbers it’s certainly not short of a consistent message.

“Vista uptake is barely than Windows ’98 share. Less than 1 percent in businesses.” Says the Inquirer. “Amid disappointing Vista uptake, Microsoft relents on XP execution,” proclaims Arstechnica. It goes on and on, the message unrelenting it its uniformity. “Vista – business uptake still slow,” and “Very little enterprise-wide uptake of Vista,” reads two more news sites.

Things aren’t all doom and gloom; the business end of town sure haven’t been flocking to whe-re the wow starts now but we have a different story with your regular home market, the kind of people who go to a department store and ask the 15 year old sales assistant for advice.

Ở đây, IDC dự đoán 90% hiểu về Vista Home. Sự hiểu biết của người tiêu dùng trong năm đầu tiên về Vista vượt hơn so với sự hiểu biế của các doanh nghiệp lớn. Tương tự như vậy, Dataqauest thấy rằng sự hiểu biết về Windows Vista là lớn nhất trong các máy tính mới ở nhà.

Thực sự điều đó không đáng ngạc nhiên. Những kết quả này không ngụ ý rằng người sử dụng đã chà xát các phần mềm để đi mua Vista lần thứ 2 nó đã được tung ra. Có thể một vài người đã làm như thế, nhưng tôi muốn xem xét nó chắc chắn là một cú cược an toàn hơn là xu thế này thực sự thoái trào thành 2 thứ đơn giản: (1) qua quá trình một năm nhiều người sẽ phải mua một máy tính mới nguyên từ một cửa hàng, và (2) hầu hết tất cả các máy tính được mua ở cửa hàng có tên hiệu sẽ đi cùng với Windows Vista được tải lên và là ngầm định. Vì thế sẽ có một tỷ lệ phần trăm lớn sự hiểu biết về thị trường gia đình được tính ở đây.

Điều này có 2 phân nhánh; các doanh nghiệp lớn, nói chung, đang chọn không chuyển hạ tầng hiện có sang Windows Vista và, nếu bạn nghĩ về nó, các doanh nghiệp lớn đơn giản đang chọn không nhận Windows Vista trên các máy tính mới mua của họ. Điều này đã được nhận thấy từ Gartner Group, nhóm này nói vào năm ngoái rất nhiều các doanh nghiệp sẽ lựa chọn Windows XP hơn là Vista hoặc, nếu họ bị tắc với Vista, họ sẽ hạ cấp nó xuống XP. Cũng vậy, nghiên cứu của Foresteer đã thấy rằng sự hiểu biết về Vista ở mức thấp, rất thấp khoảng 2%.

Here, IDC predict 90% Vista Home uptake. The first year’s consumer uptake of Vista surpassed the enterprise uptake. Similarly, Dataquest find that Windows Vista uptake is largest on new home computers.
Really, that’s not surprising. These results don’t imply that consumers were chafing at the bit to go buy Vista the second it was released. Perhaps some did, but I’d certainly consider it a safe bet that this trend really boils down to two simple things: (1) over the course of a year a lot of people will have purchased a brand new computer f-rom a store, and (2) most all brand-name store-bought computers will come with Windows Vista loaded and enabled by default. So there’s a large percentage of the home market uptake accounted for.

This has two ramifications: enterprises, in the large, are choosing not to migrate existing infrastructure to Windows Vista and, if you think about it, enterprises are similarly choosing not to receive Windows Vista on their newly purchased computers. This was the finding of the Gartner Group who said last year the bulk of businesses will opt for Windows XP over Vista or, if they get stuck with Vista, they’ll still downgrade it to XP. Likewise, Forrester research found that Vista uptake was at the low, low rate of a paltry 2%.

Ngay cả gần đây nhất ngày 26/06 năm nay nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, Intel, đã nói họ không có kế hoạch triển khai Windows Vista cho dù đang ở giữa chu kỳ làm tươi của các phần cứng của hãng.

Rõ ràng, Windows Vista là một tên bù nhìn rơm. Vâng, theo chu kỳ bạn sẽ nghe từ ai đó nói rằng Windows Vista làm việc tuyệt vời đối với họ và họ không hiểu sự ồn ĩ – nhưng đây là quan điểm của thiểu số. Không cần thiết phải tính tới như 6 mức phân chia ở đây; mỗi người đều biết ai đó một cách trực tiếp người đã thử nghiệm Vista và đã làm trầm trọng hơn bởi điều đó – hoặc bản thân con người đó.

Sau tất cả những quảng cáo thổi phồng về Longhorn và cuộc cách mạng mà nó có thể, sau tất cả mọi sự chờ đợi, Windows Vista đã kết thức với sự rên rỉ, không phải một tiếng sấm nổ, và đang bị từ chối một cách tích cực.

Và thế là Linux tiến tới.

Even as recently as June 26 this year the world’s largest chipmaker, Intel, said they have no plans to roll out Windows Vista despite being in the middle of a refresh cycle of the organisation’s hardware fleet.
It’s clear, Windows Vista is a dud. Yes, periodically you will hear f-rom someone who says that Windows Vista works perfectly for them and they don’t understand the fuss – but this is the minority view. There’s no need to count as high as six degrees of separation here; everyone knows someone directly who has tried Vista and is exasperated by it – or that person is themself.

After all the hype of Longhorn and how revolutionary it would be, after all the waiting, Windows Vista has gone off with a whimper, not a bang, and is being actively rejected.

And here’s whe-re Linux comes in.

----------

Linux là một hệ điều hành theo quyền hạn riêng của nó. Một mặt, nó không cần tham chiếu tới Microsoft Windows một tẹo nào; nó dẫn dắt một máy tính từ việc khởi tạo tới tắt máy và làm mọi thứ ở giữa mà một hệ điều hành phải làm.

Mặt khác, Linux thường được tham chiếu tới, bởi các nhà báo tìm kiếm một tính từ, như một “giải pháp thay thế” hệ điều hành. Nó là một lựa chọn khác; không ai bị ép buộc phải gắn với Microsoft Windows chỉ đơn giản vì nó cách duy nhất sẽ làm cho phần cứng máy tính của bạn hoạt động. Sẽ có một lựa chọn khác. Lựa chọn Linux đang được xem xét một cách nghiêm túc bởi những người sử dụng ở nhà cho tới các doanh nghiệp lớn. Năm ngoái, Quốc hội Pháp – đã chuyển 1154 máy tính để bàn sang Ubuntu. Một số lượng đang gia tăng các nhà cung cấp phần cứng đang chọn cung cấp những thứ chào dựa trên Linux.

Chỉ trong tháng này IBM đã công bố rằng, lần đầu tiên, họ sẽ phát hành các nền tảng máy tính tự do khỏi Microsoft. Đây là một thông tin đáng kể. Sau tất cả, Microsoft thực sự phải cảm ơn IBM vì sự thành công hiện hành của họ. Nó đã không thể vì MS – DOS đã là rất kinh khủng nên Bill Gates đã trở nên giàu có; không, nhờ có thị trường nhái muốn bắt chước các máy tính cá nhân của IBM. Thế vượt trội của các máy tính cá nhân của IBM và các máy nhái tất cả được xuất xưởng với một giấy phép MS – DOS; mỗi lần bán máy tính cá nhân là tiền chảy vào ngân hàng của Microsoft. Nếu Gary Kindall khong bay đi thì chúng ta có lẽ thay vào đó bây giờ sẽ nói chuyện về CP/M của Digital Research.

Linux is an operating system in its own right. On the one hand, it needs no reference to Microsoft Windows whatsoever: it drives a computer f-rom boot to shutdown and does everything in the middle that an operating system ought.

On the other hand, Linux is often referred to, by journalists seeking an adjective, as an “al-ternative” operating system. It is another option; nobody is constrained to stick with Microsoft Windows simply because it is the only way they will make their computer hardware operate. There is another choice.
The Linux option is being seriously considered by home users to large enterprises alike. Last year, the French Parliament – the National Assembly – switched 1,154 desktops to Ubuntu. An increasing number of hardware vendors are choosing to provide Linux based offerings.

Just this month IBM announced that, for the first time, they will deliver Microsoft-free computer platforms. This is significant news. After all, Microsoft really has IBM to thank for their runaway success. It wasn’t because MS-DOS was so terrific that Bill Gates got rich; no, it was thanks to the clone market wanting to emulate IBM PCs. The preponderance of IBM PCs and clones all shipped with an MS-DOS license; every PC sale was money in Microsoft’s bank. Had Gary Kildall not gone flying we may instead be talking now about Digital Research’s CP/M.

Trong khi ý tưởng về một nhà cung cấp máy tính chủ chốt cung cấp một lựa chọn Linux là không duy nhất – sau tất cả, Dell đã thực hiện nó trong vài năm – độ lớn mà IBM đang lên kế hoạch còn vượt xa những thứ của bất kỳ ai khác. IBM đang kiến trúc toàn bộ một bộ các hệ thống dựa trên Linux mà chúng sẽ phong tước hiệp sĩ cho “các giải pháp” và chúng sẽ được tuỳ biến cho các nền công nghiệp và khu vực đặc thù. Sẽ có một dãy cho các chính phủ, một dãy cho các ngân hàng, một dãy cho các trường học và cứ như thế tiếp tục. IBM không chỉ đơn thuần bổ sung một lối vào cho catalog của họ và hy vọng ai đó sẽ để ý tới; thay vào đó họ đang đề xuất một cách tích cực để xác định lại các nền tảng được sử dụng bởi những tổ chức chính trong các vụ việc nhiều triệu đô la.

IBM khẳng định sức mạnh tổng hợp của các gói Eclipse và Lotus của họ, được đưa ra trong một môi trường Linux an ninh và ổn định, với một giá thành ít nhất là bằng một nửa những thứ tương đương mà Microsoft chào. Điều này rất có ảnh hưởng: khi bạn nói về nhiều triệu và nhiều triệu đô la thì thực tế bạn cũng có thể chia đôi hoá đơn của bạn hoặc gấp đôi hạ tầng của bạn đều là có sức thuyết phục cao.

Còn gì hơn nữa, với việc chống lưng của một tổ chức như IBM thì lý lẽ chống lại Linux rằng sự hỗ trợ là không sẵn sàng đang bị sụp đổ.

While the idea of a major computer supplier providing a Linux offering is not unique – after all, Dell has been doing it for a couple of years – the magnitude IBM is planning far exceeds that of any others.
IBM is architecting an entire suite of Linux-based systems which they dub “solutions” and which will be tailored to specific industries and sectors. There will be a range for governments, one for banks, one for schools and so on. IBM aren’t merely adding an entry to their catalogue and hoping someone will notice; instead they are actively proposing to redefine the platforms used by major organisations in multi-million dollar deals.

IBM assert the combined power of their Eclipse and Lotus packages, offered in a stable and secure Linux environment, comes in at less than half the cost of the equivalent Microsoft offering. This is pretty influential: when you’re talking about millions and millions of dollars the fact you can either halve your bill or double your infrastructure is highly compelling.

What’s more, with the backing of an organisation like IBM the oft-touted argument against Linux that support is not readily available is collapsing.

Vì sao IBM đã đi theo con đường này? Câu trả lời là đơn giản: họ quan sát rằng dã có một sự áp dụng chậm chạp Vistga trong các doanh nghiệp. Cùng lúc, họ đã quan sát được sự thành công được chứng minh của các dạng mới các máy tính cá nhân phi Microsoft trên thế giới – vâng, những thứ rất giống với máy tính cá nhân Linux Eee của Asus.

Nếu Microsoft đang đánh mất thị phần và tìm thấy các đối tác truyền thống của họ đang bỏ qua họ thì họ hãy chỉ nhìn vào nội bộ để mà trả lời: Windows Vista là một con chó. Và chúng ta không nói về một con chó thân thiện như một loại chó tha mồi, hoặc một con chó anh hùng như một anh hùng lấp lỗ châu mai hoặc ngay cả một con chó mà nó nặng mùi của một phụ nữ. Không, chúng ta đang nói về một đàn chó ốm yếu mà chúng đi lang thang trên đường phố vào ban đêm, gõ vào các thùng rác, vỗ đuôi vào những nơi mà nó muốn, sùi bọt mép và thường phải bị đuổi xuống.

Đây là loại chó mà nó đang dẫn dắt mọi người một cách tích cực tới xem các giải pháp thay thế. Không nghi ngờ gì rằng giống như Pia Waugh phong tước cho Windows Vista là “thứ tốt nhất chưa từng xảy ra cho Linux”.

Why did IBM go this route? The answer is simple: they observed that there was a slow adoption of Vista among businesses. At the same time they observed the proven success of new types of Microsoft-free PCs around the world – yes, the very same ASUS Eee Linux PC and its ilk.

If Microsoft are losing market share and finding their traditional partners are abandoning them they only have to look internally for the answer: Windows Vista is a dog. And we're not talking about a friendly dog like a labrador, or a heroic dog like the stereotypical fire station dalmation or even a dog that melts the heart of women like a pug. No, we're talking about a sick gangly dog that roams the street at night, knocks over garbage bins, poops whe-re it pleases, foams at the mouth and generally ought to be put down.

It's the kind of dog that is actively driving people to see al-ternatives. It’s no wonder that like Pia Waugh many dub Windows Vista as “the best thing that ever happened to Linux.”

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay5,766
  • Tháng hiện tại139,250
  • Tổng lượt truy cập17,724,580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây