Các định dạng mở và nguồn mở cho chính phủ tốt hơn

Thứ hai - 11/01/2010 06:42

OpenFormats and Open Source for Better Government

Posted by Todd Lyons onMonday, January 4, 2010

Theo:http://www.toddlyons.ca/2010/01/open-formats-and-open-source-for-better.html

Bài được đưa lênInternet ngày: 04/01/2010

Lờingười dịch: Nếu sử dụng các định dạng tài liệuđóng sở hữu độc quyền như của Microsoft, chính phủcó thể mất dữ liệu chỉ trong vài năm. Đó là kinhnghiệm đã xảy ra vì “Nếubạn đặt giấy lên các giá, thì khá chắc chắn là nósẽ đang ở đó trong một trăm năm. Nếu bạn đã lưu trữthứ gì đó lên một đĩa mềm chỉ 3 hoặc 4 năm[2003-04], bạn đã có thể có lúc khó mà tìm ra một máytính hiện đại nào có khả năng mở được nó. Cácthông tin số trên thực tế vốn phù du hơn nhiều so vớigiấy; Bước đi của những tiến bộ của phần mềm vàphần cứng có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giớicủa một quả bom hẹn giờ khi nó tới lúc định giữsố”. May thay ở Việt Nam đã có chỉ thị yêu cầu cáccơ quan nhà nước phải chuyển sang sử dụng các địnhdạng tài liệu mở (có trong OpenOffice.org). Chỉ đáng tiếclà việc thực hiện còn chưa được như ý muốn và hiệnnay nhiều nơi có lẽ đang đi ngược lại với việc chotriển khai phần mềm cổng điện tử Microsoft SharePoint.

Chính phủ Canada hiệnđang dựa vào các định dạng tệp sở hữu độc quyềnvà ứng dụng phần mềm sở hữu độc quyền, mà chúngkhóa trói vào việc cấp phép mù quáng với một nhà sảnxuất phần mềm duy nhất – Microsoft. Không chỉ một câuhỏi về giá thành - như chúng ta trả cho một tập đoànđộc quyền cho những giấy phép theo ghế ngồi để chạycác phần mềm mà chúng đã áp đảo thị trường - màquan trọng hơn, có câu hỏi về sự truy cập trong tươnglai đối với các dữ liệu của chúng ta. Trong bài viếtnày, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ về cả 2 vấn đề.Trước khi bạn bỏ qua ý tưởng về một cơ quan chủchốt đánh mất sự truy cập tới các dữ liệu đượclưu trữ của nó một cách lố bịch, hãy xem đoạn nàytừ Natalie Ceeney, giám đốc điều hành của cơ quan Lưutrữ Quốc gia Anh:

Nếubạn đặt giấy lên các giá, thì khá chắc chắn là nósẽ đang ở đó trong một trăm năm. Nếu bạn đã lưu trữthứ gì đó lên một đĩa mềm chỉ 3 hoặc 4 năm[2003-04], bạn đãcó thể có lúc khó mà tìm ra một máy tính hiện đạinào có khả năng mở được nó. Các thông tin số trênthực tế vốn phù du hơn nhiều so với giấy; Bước đicủa những tiến bộ của phần mềm và phần cứng cónghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới của một quảbom hẹn giờ khi nó tới lúc định giữ số”.

Cơquan Lưu trữ Quốc gia Anh đưa một bộ sưu tầm của 900năm tài liệu viết. Tới năm 2007 họ đã ước tính rằng580 terabyte các dữ liệu của họ (tương đương với580,000 cuốn từ điển bách khoa toàn thư) đã được lưutrữ trong các định dạng tệp mà nó từ đó đã trởthành tuyệt chủng.

Trong khi ước đoáncủa Ceeney về “3 tới 4 năm trước” đánh vàotôi như thứ gì đó siêu khủng, thì những thay đổitrong công nghệ đã chắc chắn thay đổi sự lựa chọncủa chúng ta về vật lưu trữ và các định dạng tàiliệu điện tử. Các đĩa mềm 5.25 inch gần như không tồntại trong sử dụng hiện nay, và các ổ đĩa 3.5 inch đangbiến mất như là trang bị tiêu chuẩn trên các máy tínhhiện đại. Thông tin trên các đĩa mềm mật độ cao đãkhó để mà truy cạp dù việc làm như vậy có lẽ đòihỏi việc mua một ổ mềm USB ngoài và phần mềm ứngdụng tương thích. Tôi đã có kinh nghiệm đối vớimột số sự mất dữ liệu điện tử vì những địnhdạng tệp không tương thích và đã tuyệt chúng.

TheGovernment of Canada is currently reliant on proprietary file formatsand proprietary software applications, which lock it into a licensingbind with a single software manufacturer — Microsoft.  Thereis not only a question of cost — as we pay a monopoly corporationfor per-seat licenses to run software that already dominates themarket — but more importantly, there is the question of futureaccess to our own data.  In this post, I'd like to share mythoughts on both issues.
Before you dismiss the idea of a majorinstitution losing access to its stored data as ludicrous, considerthis quote f-rom Natalie Ceeney, chief executive of the UKNational Archives:

"Ifyou put paper on shelves, it's pretty certain it is going to be therein a hundred years. If you stored something on a floppy disc justthree or four years ago [2003-04], you'd have a hard timefinding a modern computer capable of opening it. Digital informationis in fact inherently far more ephemeral than paper. The pace ofsoftware and hardware developments means we are living in the worldof a ticking time bomb when it comes to digital preservation."

TheUK National Archives includes a collection of 900 years of writtenmaterial. As of 2007 they estimated that 580 terabytes of their data(the equivalent of 580,000 encyclopedias) was stored in file formatswhich have since become extinct.

WhileCeeney's estimate of "threeor four years ago"strikes me as somewhat hyperbolous, changes in technology havecertainly changed our se-lection of media storage and electronic fileformats.  5.25" floppy disks are nearly absent f-rom currentuse, and 3.5" disk drives are disappearing as standard equipmenton modern computers. Information on high-density floppies isn'tnecessarily difficult to access, though doing so may require thepurchase of an external USB floppy drive and compatibleapplication software. I've already experienced some electronic data loss due toincompatible, extinct file formats.  Much of the material Iproduced in the 90's, both academic and personal, was saved inAppleWorksor pfs: ProfessionalWrite format.

Nhiều tư liệu màtôi đã tạo ra trong những năm 90, cả cá nhân lẫn hànlâm, đã được lưu giữ trong AppleWorks hoặc pfs: địnhdạng viết chuyên nghiệp.

Đối với tôi, hầuhết khía cạnh không thuận tiện của bài viết gốc màtôi đã trích ra ở trên là việc nó nói lên “giảipháp” cho vấn để của các co quan Lưu trữ Quốc gia ởdạng đối tác với Microsoft, hãng đã được ký hợpđòng để đảm bảo tính tương thích trong tương lai đểđọc được các định dạng cũ, và có vẻ là, đểchuyển đổi và ghi chúng vào một định dạng sở hữuđộc quyền, hiện đại. Vì thế, trong khi sự truy cậptới các dữ liệu có thể được phục hồi, thì vấn đềdựa vào một tập đoàn độc quyền vẫn còn nguyên(hoặc, trong trường hợp của cơ quan Lưu trữ Quốc gia,sẽ bắt đầu).

Quanhệ đối tác của chính phủ Canada với Microsoft ban đầuđã tới theo cách của một quá trình cạnh tranh, nhưngtheo ý kiến của tôi thì nó đã trở thành một mối quanhệ đối tác của sự phụ thuộc, vì các dữ liệu củaChính phủ được lưu trữ trong một định dạng điệntử hoàn toàn bị sở hữu và kiểm soát bởi một tậpđoàn tư nhân nước ngoài.

Việclưu trữ các tệp trong một định dạng sở hữu độcquyền như .DOC của Word, .XLS của Excel hoặc .PPT củaPowerPoint đặt Chính phủ trong một vị trí phụ thuộcvĩnh viễn vào hãng tư nhân. Chúng ta yêu cầu một bộvăn phòng cụ thể (Microsoft Office) mà nó là sẵn sàng từchỉ một công ty để truy cập tới các dữ liệu củariêng chúng ta - các dữ liệu của nhân dân. Vì sao vậy?

Trong lúc sự thiếumột giải pháp thay thế phù hợp có thế từng biến điềunày thành sự nhượng bộ cần thiết, các định dạngkhác hiện đang tồn tại mà nó sẽ cho phép một loạtdạng thông tin mà chúng ta sử dụng sẽ được lưu trữtrong một định dạng mà có thể được mở bởi mộtloạt các gói phần mềm, vô hạn định, không có lo lắngvề những sức ép pháp lý, tài chính hoặc kỹ thuật.

Trong một trao đổigần đây tôi đã có với một đồng nghiệp, 2 câu hỏiquan trọng đã được đưa ra: (1) liệu sự bắt buộc sửdụng Microsoft Office đối với các nhân viên có là chốnglại sự cạnh tranh? Và (2) trong quá trình cạnh tranh màdẫn tới việc sử dụng Microsoft Office của Chính phủ,liệu những lựa chọn tự do nguồn mở có đang chạy?Biết rằng sự độc quyền của nền công nghiệp phầnmềm văn phòng của Microsoft, và những vụ kiện của họvề những cam kết của họ trong những thực tế kinhdoanh chống lại sự cạnh tranh tại các hệ thống tòa ántrên khắp thế giới, thì có những lo lắng về pháp lý.

Forme, the most uncomfortable aspect of the sourcearticle I've quoted above is that it announces the "solution"to the National Archives' problem in the form of a partnership withMicrosoft, who were contracted to ensure future compatibility to readold formats, andostensibly, to convert and writethem into a modern,proprietary format. So, while access to data may be restored, theissue of reliance on a monopoly corporation remains (or, in the caseof the National Archives, begins).

TheGovernment of Canada's relationship with Microsoft initially came byway of a competitive process, but in my opinion it has become arelationship of dependence, because Government data is saved in anelectronic format wholly owned and controlled by a private, foreigncorporation.

Storingfiles in a proprietary format like Word .DOC, Excel .XLS orPowerPoint .PPT places the Government in a position of perpetualdependence on private enterprise. We require a certain office suite(Micosoft Office) that is available f-rom only one company to accessour own data —  the peoples' data.  Why?

Whilethe lack of a suitable al-ternative may have once made this anecessary concession, other formats presently exist which will allowall the various types of information we use to be preserved in aformat that can be opened by a variety of software packages,indefinitely, without concern for legal, financial or technicalconstraints.

Ina recent exchange I had with a colleague, two important questionswere raised: (1) is the mandatory use of Microsoft Office byemployees anti-competitive? and (2) in the competitive process thatled to the Government's use of Microsoft Office, were free/opensource options in the running?  Given Microsoft's monopoly ofthe office software industry, and their trials for engagement inanti-competitive business practices in court systems worldwide, theseare legitimate concerns.

Mộttrong những thực tế của Microsoft mà chúng đã bị chỉtrích là sự kiểm soát và biến đổi thường xuyên cácđịnh dạng tệp, bao gồm cả những định dạng tệpđược sử dụng cho các tài liệu, trình chiếu, bảngtính, cơ sở dữ liệu và các website. Điều này tạo racác phần mềm và các phiên bản không tương thích, cácchu kỳ cập nhật thường xuyên, và những khó khăn chocác đối thủ cạnh tranh nguồn mở và tư nhân khác màhọ muốn hỗ trợ tiêu chuẩn sở hữu độc quyền này.Kinh nghiệm kinh doanh này được biết tới như “ôm lấy,mở rộng và tiêu diệt”, và nó đã là một chủ đềcủa tòa án chống độc quyền của nước Mỹ chống lạiMicrosoft.

Tài liệu mở, mộtchuẩn quốc tế của ISO và IEC được đăng ký nhưISO/IEC 26300:2006, là chuẩn mở hàng đầu được sử dụngbởi các chính phủ tại Anh, Đức, Úc, Nhật, Mỹ và hơnmột tá các quốc gia. Để đáp lại sự phổ biến giatăng này, Microsoft (thông qua một cuộc phỏng vấn vớiTom Robertson, giám đốc về tính tương hợp và các tiêuchuẩn) đã nói rằng nếu Tài liệu Mở trở thành mộtyêu cầu thì Microsoft có thể triển khai nó, mà mở rộngnó. Sau này, Microsoft đã trình bày cho ISO/IEC với một'định dạng mở' cạnh tranh được gọi là Office OpenXML.

Trong lúc Microsoft nênrõ ràng giữ đủ tư cách để cạnh tranh trong các quitrình cạnh tranh trong tương lai, thì theo ý kiến tôi Chínhphủ nên áp dụng các định dạng tài liệu mở mà chúnglà không phụ thuộc vào Microsoft, hoặc bất kỳ sảnphẩm/nhà cung cấp sở hữu độc quyền khác. Khi nhữngnhà thầu được yêu cầu cho công việc trong tương lai,thì tính tương thích đầy đủ với danh sách các địnhdạng chuẩn mở được Chính phủ phê chuẩn nên là mộtđiều kiện mà các nhà tham gia thầu phải đảm bảo nhưmột phần của quá trình cạnh tranh này.

Việc hạn chế nhữngđịnh dạng sở hữu độc quyền làm gia tăng các cơ họicho những tập đoàn khác đưa ra những giải pháp dịchvụ cho Chính phủ. Không khả năng của công ty nào đểcạnh tranh với hoặc thay thế một nhà cung cấp dịchvụ/phần mềm nào trước khi đó sẽ bị làm suy yếu bởisự thiếu kiến thức hoặc sự kiểm soát nội bộ củacông ty trước đó đối với một định dạng đóng.Tương ứng, nó gia tăng sự lựa chọn cho Chính phủ, giatăng số lượng các công ty mà có thể quản lý các thôngtin một cách có hiểu biết (bây giờ được lưu trữtrong một định dạng mở).

Oneof the Microsoft practices that has been criticized is the controland regular al-teration of file formats, including those used fordocuments, presentations, spreadsheets, databases and websites. This cre-ates software and version incompatibilities, regular upgradecycles, and difficulties for open source and other privatecompetitors who wish to support the proprietary standard.  Thisbusiness practice is known as "embrace,extend and extinguish", and it was a subject of the UnitedStates v. Microsoft antitrust trial.

OpenDocument,an ISO and IEC International Standard registered as ISO/IEC26300:2006, is the leading open standard used by governments in theUnited Kingdom, Germany, Australia, Japan, the United States, andover a dozen othernations.  In response to this increasing popularity,Microsoft (via an interview with Tom Robertson, GM ofInteroperability & Standards) stated that if OpenDocument becomesa requirement then Microsoft would implement it, but extendit. Later, Microsoftpresented the ISO/IEC with a competing 'open format' called OfficeOpen XML.

WhileMicrosoft should clearly remain eligible to compete in futurecompetitive processes, in my opinion the Government should adopt opendata file formats that are independent of Microsoft, or any otherproprietary vendor/product.  When external contractors arerequired for future business, full compatibility with a list ofGovernment-approved open standard formats would be a condition thatbidders must guarantee as part of the competitive process.

Eliminatingproprietary formats increases opportunities for other corporationsoffering service solutions to the Government. No company's ability tocompete with or replace a prior service / software provider will beimpaired by their lack of the previous company's internal knowledgeor control of a closed format.  Correspondingly, it increaseschoice for government, increasing the pool of companies that canknowledgeably manage information (now stored in an open format).

Tại Bắc Mỹ, Khốithinh vượng (bang) Massachusetts đã là một người áp dụngsớm các định dạng mở. Trong năm 2005, Eric Kriss, Bộtrưởng Hành chính và Tài chính đã nói:

“Đây là một điềuquan trọng cấp bách nhất của hệ thống dân chủ Mỹrằng chúng ta không thể để các tài liệu công củachúng ta bị khóa trói vào một số dạng của định dạngsở hữu độc quyền, có lẽ không thể đọc đượctrong trương lai, hoặc tuân theo giấy phép hệ thống sởhữu độc quyền mà chúng hạn chế sự truy cập”.

Cácdữ liệu của họ bây giờ truy cập bằng một loạt cácbộ văn phòng tự do nguồn mở, bao gồm OpenOffice, KOffice,và StarOffice và các trình soạn thảo văn bản tự do đứngriêng một mình như AbiWord. Điều này không chỉ đảm bảosự truy cập tiếp tục của Bang tới các dữ liệu trongtương lai, mà còn đưa ra trong một định dạng mà nó cóthể sử dụng được bởi các công dân của họ bấtchấp khả năng chi trả của họ cho các phần mềm sởhữu độc quyền như Microsoft Windows hoặc Microsoft Office.

Hãy xem nhân dânCanada mà tôi phục vụ. Tốt nhất, sự bất lực đốivới nhân dân để kham nổi các phần mềm tạo ra mộtkhoảng trống công nghệ giữa các tầng lớp, nơi mànhững người không có gì không sở hữu những công cụmà họ cần để sản xuất trong một xã hội thông tin.Tồi tệ nhất, khoảng trống này khuyến khích sự ăncướp phần mềm khi mọi người cảm thấy bị cưỡngbách phải chia sẻ và phá các bản sao của Microsoft Officemột cách phi pháp.

Trong khi có khả thicho một gia đình chật vật để có được một máy tínhcũ hơn mà chạy được một số phiên bản của Windows,thì sự sử dụng bị hạn chế mà không có một bộ phầnmềm văn phòng. OpenOffice là tương thích với Windows, Linuxvà OS X, là công khai tải về được từ Internet, và khôngmất tiền hoặc chi phí cấp phép khác. Đối với nhữngngười mà không có sự truy cập băng thông rộng, thìviệc sao chép và phân phối trên CD hoặc đầu USB thôngqua các bạn bè tại trường học hoặc công sở là khôngchỉ được phép, mà còn được khuyến khích.

Bây giờ xét tớichính phủ mà tôi phục vụ. Năm 2009 là một năm đặctrưng bởi tình trạng của nền kinh tế: thu lại chi tiêubởi những sự cắt giảm, và thu lại các mức độ nhânlực bởi sự kiệt sức.

Liệu một sáng kiếncủa chính phủ để giảm sự phụ thuộc vào phần mềmvà các định dạng sở hữu độc quyền có đóng gópđáng kể cho một kế hoạch hành động kinh tế trongtương lai, giảm gánh nặng tài chính lên cả Chính phủvà người dân hay không? Tôi tin tưởng như vậy.

Sự thiếu giá thànhcủa OpenOffice không phản ánh bằng bất kỳ cách gì lêngiá trị và tính tiện ích của nó. Như tôi đã lưu ý,OpenOffice và nhóm các định dạng tệp của Tài liệu Mởđang được sử dụng hiện này bởi các chính phủMassachusetts, Bỉ, Phần Lan, cơ quan Lưu trữ Quốc gia Úc,và Tòa án Tối cao Allahabad của Ấn Độ, và những nơikhác nữa.

Sự áp dụng của cácđịnh dạng dữ liệu mở là một bước logic đầu tiênhướng tới việc sử dụng các ứng dụng phần mềm tựdo nguồn mở (FOSS) (như bộ OpenOffice), mà chúng sẽ làmgiảm hoặc hoàn toàn hạn chế được các chi phí cấpphép cho người sử dụng. Trong một thế giới lý tưởng,chính phủ của tôi cũng nên triển khai một hệ điềuhành nguồn mở, nhưng … từng bước một.

Nếutôi hy vọng để cập nhật tất cả các máy tính đểbàn trong Chính phủ Canada - thì nhiều trong số đó gầnđẫy đã “được nâng cấp” lên Windows XP sau khi phảichạy Windows 2000 cho nhiều năm - một hệ điều hành nguồnmở như Linux hoặc BSD có thể đưa ra những tiết kiệmtương tự, sự ổn định, và sự kiểm soát đối vớihạ tầng thông tin của chúng ta mà một định dạng mởđưa ra cho bản thân thông tin đó.

Linux là tự do, vàkhả năng của nó như một máy chủ được thể hiện bấtcứ khi nào bạn trên Internet (60% các web được trang bịbởi Linux; 30% bởi Microsoft). Như một hệ điều hành đồhọa máy để bàn, Linux đã thay thế Microsoft Windows tạiGoogle, Novell, Panasonic, Tommy Hilfiger, Toyota Motor Sales USA,Quân đội Mỹ, Hệ thống Tòa án Liên bang Mỹ, và Dịchvụ Bưu điện Mỹ.

Chỉ là một ít thứcăn cho suy nghĩ. Để kết luận:

InNorth America, the Commonwealth (state) of Massachusetts was an earlyadopter of open formats.  In 2005,  EricKriss, Secretary of Administration and Finance said:

"Itis an overriding imperative of the American democratic system that wecannot have our public documents locked up in some kind ofproprietary format, perhaps unreadable in the future, or subject to aproprietary system license that restricts access."

Theirdata is now accessible by a variety of free and open source officesuites including OpenOffice,KOffice, and StarOffice and free stand-alone word processors likeAbiWord.  This not only ensures the State’s continued accessto the data into the future, but also offers it in a format that canis usable by their citizens regardless of their abilityto pay for proprietarysoftware like Microsoft Windows or Microsoft Office.

Considerthe Canadian people I serve.  At best, the inability for peopleto afford software cre-ates a technology gap between classes, whe-rethe have-nots do not possess the tools they need to be productive inan information society.  At worst, this gap fosters softwarepiracy as people feel compelled to illegally share and crack copiesof MS Office.

Whileit is feasible for a struggling family to obtain an older computerthat runs some version of Windows, it is of limited use without anoffice suite. OpenOffice is compatible with Windows, Linux and OSX,is publicly downloadablef-rom the Internet, and free of c-harge or other licensing fee. Forthose without broadband access, copying and distribution on CD or USBdrive through friends at school or at work is not only allowed, butencouraged.

Nowconsider the government I serve.  2009 was a year c-haracterizedby the state of the economy: shrinking expenditures by cutbacks, andshrinking staff levels by attrition.  Could a governmentinitiative to reduce dependence on proprietary software and formatscontribute significantly to a future economic action plan, reducingfinancial burden on both the Government and its citizens?  Ibelieve so.

OpenOffice'slack of cost does not reflect in any way on it's value or utility. AsI've already mentioned, OpenOffice and the OpenDocument group of fileformats are presently being used by the governments of Massachusetts,Belgium, Finland, the National Archives of Australia, and theAllahabad High Court of India, among many others.

Theadoption of open data formats is a logical first step towards the useof free and open source software (FOSS) applications (like OpenOfficesuite), which will reduce or completely eliminate per-user licensingfees on the thousands of computers whe-re the Government of Canadacurrently uses proprietary software.  In an ideal world, mygovernment would also roll out an open source operating system,but... one step at a time.

Ifwe do hope to up-date all the desktops in the Government of Canada —many of which were recently "upgraded" to Windows XP afterhaving run Windows 2000 for many years — an open source operatingsystem like Linux or BSD would offer the same savings, stability, andcontrol over our information infrastructure that an open formatoffers to the information itself.

Linuxis free, and its ability as a server is demonstrated whenever you areon the Internet (60% of the web is power by Linux; 30% by Microsoft).As a graphical desktop operating system, Linux has replaced MicrosoftWindows at Google, Novell, Panasonic, Tommy Hilfiger, Toyota MotorSales U.S.A, the U.S. Army, the U.S. Federal Court System, and theU.S. Postal Service.

Justsome food for thought. To conclude:

Việc giải phóng dữliệu: Các định dạng tài liệu mở đảm bảo sự truycập vĩnh viễn của chính phủ tới các dữ liệu củariêng mình tốt trong tương lai, bất chấp các phần mềmđược sử dụng trong những thập kỷ tới là gì. Trongkhi các ứng dụng thay đổi theo thời gian, thì chuẩn nàytiến hóa và đảm bảo sự độc lập. Quan trọng hơn, dữliệu vẫn giữ được trong định dạng mở (còn hơn cảvăn bản thường) sử dụng được bởi các công dân, bấtchấp khả năng chi trả cho phần mềm của họ.

Tiết kiệm giá thành:OpenOffice (và những phần mềm văn phòng nguồn mở khác)là miễn phí.

Khả năng chuyển đổi:Hiện tại, OpenOffice, StarOffice, và các bộ phần mềm kháccó thể tải và lưu được các tài liệu được tạo rabởi Microsoft Office. Không phần mềm hay sự tinh thông đặcbiệt nào cần để thay đổi chúng đối với Tài liệuMở (hoặc, lưu lại chúng trở ngược trong định dạngcủa Microsoft nếu cần). LƯU Ý: Vì bản chất cảu địnhdạng sở hữu độc quyền của Microsoft, việc định dạngphức tạp có thể chuyển đổi không chính xác, mà nógiải thích vì sao sử dụng một định dạng mở như Tàiliệu Mở là ưa thích hơn.

Sự lựa chọn:OpenOffice và định dạng Tài liệu Mở là thứ gì đó màchính phủ có thể áp dụng và hỗ trợ một cách nộibộ. Hơn nữa, chúng ta có thể chọn một bộ văn phòngsở hữu độc quyền mà nó sử dụng các định dạng tàiliệu mở (như StarOffice) nếu một sản phẩm thương mạiđược ưu tiên hơn.

Freeingdata: Open file formats ensure the government's perpetual accessto its own data well into the future, regardless of the software usedin the coming decades. While applications change over time, thestandard evolves and endures independently.  More importantly,the data remains in an open format (beyond plain text) usable bycitizens, regardless of their ability to pay for software.

Costsavings: OpenOffice (and other open source office software) isfree of c-harge.

Conversionability: At present, OpenOffice, StarOffice, and other suites canload and save documents cre-ated by Microsoft Office. No specialsoftware or expertise is needed to change them to OpenDocument (or,to re-save them back into Microsoft format if necessary).  NOTE:Due to the nature of the Microsoft proprietary format, complexformatting may not convert exactly, which is why the use of an openformat like OpenDocument is preferable.

Choice:OpenOffice and theOpenDocument format is something that the government can adopt andsupport internally. Additionally, we can choose a proprietary officesuite that uses open file formats (like StarOffice) if a commercialproduct is preferred.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay6,846
  • Tháng hiện tại307,710
  • Tổng lượt truy cập18,103,475
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây