Giấy phép của Windows 7 có thể làm bạn yêu phần mềm tự do

Thứ hai - 14/12/2009 06:47

TheWindows 7 License can make you love free software

Dec 04, 2009 10:01pm GMT

Bruce Byfield

Theo:http://www.linux-magazine.com/Online/Blogs/Off-the-Beat-Bruce-Byfield-s-Blog/The-Windows-7-License-can-make-you-love-free-software

Bài được đưa lênInternet ngày: 04/12/2009

Lờingười dịch: Những ai đang có ý định sử dụng Windows7 với giấy phép EULA của nó, thì xin hãy đọc trướcbài viết này, để xem mình sẽ được đối xử như thếnào? Liệu có ai muốn bỏ một đống tiền ra để mua dâytự trói mình và tự buộc phải khai các thông tin củamình cho ai đó mà mình không biết không nhỉ??? Họ cótất cả mọi quyền sinh quyền sát, còn bạn thì chẳngcó quyền gì. EULA ngược hẳn với giấy phép của phầnmềm tự do nguồn mở, như GPL đấy!.

Nếu bạn cần ký lạisự cống hiến của bạn đối với phần mềm tự do -nếu bạn có bao giờ đó tự nghi ngờ bản thân liệu sựhỗ trợ của bạn cho nguồn mở có đáng cho nỗ lực đóhay không - thì hãy tìm một bản sao của Thỏa thuận Giấyphép Người sử dụng Cuối của Windows 7 (EULA). Bạn sẽngay lập tức dừng lấy sự tự do của phần mềm chonhững giả dụ như vậy.

Vâng, tôi nhận thứcđược rằng việc đọc EULA cũng thú vị như theo dõi mộtcột đồ thị về sự tiến bộ trong khi tải [thứ gì đótừ Internet] về. Nhưng nỗ lực này là sáng rọi, đặcbiệt nếu, như tôi, bạn rơi khỏi sự sờ mó với cácgiấy phép sở hữu độc quyền. Như tôi đã thấy vàotuần trước, việc sử dụng phiên bản Windows Ultimatetrong khi chuẩn bị một vài bài báo cho Linux Pro Magazine vềtính tương thích, thì EULA còn đi xa hơn ra khỏi nhữnghạn chế trực diện trong các giấy phép của vài nămtrước. Kết quả là khác xa với giấy phép công cộngchung GNU (GPL) như bạn có thể tưởng tượng.

Tôi không nói ở đâyvề những hạn chế được mong đợi của một giấy phépsở hữu độc quyền. Nếu bạn không mong đợi một giấyphép như vậy để cho phép bạn cài đặt nó lên chỉ mộtmáy tính tại một thời điểm, hoặc để hạn chế sửdụng của nó chỉ cho 1 người sử dụng tại một thờiđiểm, thì bạn đơn giản là quá ngây thơ (dù tôi nhắclại rằng một số giấy phép của Adobe mà nó cho phépcài đặt lên nhiều máy, cho dù chỉ một máy được sửdụng tại một thời điểm). Y hệt như vậy đối vớinhững hạn chế về kỹ thuật trái ngược và số lượngcác bản sao sao lưu mà bạn có thể làm. Những hạn chếnhư vậy là chuẩn với các giấy phép sở hữu độcquyền.

Tôi còn có thể thấynhững mở rộng của những hạn chế này. Ví dụ, bạnliệu có các phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows không,rồi về mặt logic bạn phải có khả năng chỉ sử dụngmột thứ tại một thời điểm. Và theo cùng cái logic sởhữu độc quyền này, một cài đặt ảo hóa phải tínhnhư một cài đặt riêng rẽ. Từ quan điểm phần mềm tựdo của tôi, tôi có lẽ không ưa những hạn chế này,nhưng tôi hiểu lý do đằng sau chúng.

Những hạn chế khácđánh tôi như sự vô lý và chuyên quyền. Hãy tự bạntìm nếu bạn không tin tôi, nhưng EULA thực sự hạn chếbạn chạy nó với 2 bộ vi xử lý, và cực đại với 20thiết bị khác. Ngay cả ngạc nhiên hơn nữa, việc truycập từ xa bị hạn chế đối với “người sử dụngduy nhất ban đầu”. Những người sử dụng khác đòihỏi một giấy phép riêng rẽ trên máy tính mà từ đóviệc truy cập từ xa được thực hiện. Tôi nghi ngờ,làm thế nào bạn xác định được người sử dụng đầutiên nhỉ?

Ifyou need to renew your dedication to free software -- if you everfind yourself wondering if your support of open source is worth theeffort -- find a copy of the Windows 7 End User License Agreement(EULA). You will immediately stop taking software freedom forgranted.

Yes,I realize that reading EULAs is as exciting as watching a progressbar during a download. But the effort is illuminating, especially if,like me, you have fallen out of touch with proprietary licenses. As Ifound out last week, using the Windows Ultimate edition whilepreparing a couple of articles for Linux Pro Magazine aboutcompatibility, the EULA goes far beyond the straightforwardrestrictions in the licenses of a few years ago. The result is aboutas far away f-rom the GNU General Public License as you could imagine.

I'mnot talking here about the expected restrictions of a proprietarylicense. If you don't expect such a license to allow you to installit on only one machine at a time, or to limit its use to one user ata time, then you're simply naive (although I do recall some Adobelicenses that allow installation on multiple machines, so long asonly one machine is used at a time). The same goes for restrictionson reverse engineering and the number of backup copies you can make.Such limitations are standard with proprietary licenses.

Ican even see extensions of these limitations. For instance, shouldyou have 32 and 64 bit versions of Windows, then logically you shouldbe able to only use one at a time. And by the same proprietary logic,a virtualization install should count as a separate install. F-rom myfree software perspective, I may not like the limitations, but Iunderstand the reasoning behind them.

Otherlimitations strike me as absurd and arbitrary. Go look for yourselfif you don't believe me, but the EULA actually limits you to runningit with two processors, and a maximum of twenty other devices. Evenmore surprisingly, remote access is limited to "the singleprimary user." Other users require a separate license on themachine f-rom which the remote access is made. How, I wonder, do youdetermine the primary user?

Kiểmsoát máy tính của bạn

Nơi mà EULA thực sựbắt đầu để có thể bị phản đối là trong khi kíchhoạt và kiểm tra tính hợp lệ. Cần thiết phải bằnglòng đối với những yêu cầu này một lần là đủ quấyrầy rồi. Tuy nhiên, để bổ sung cho sự tổn thương sỉnhục xa hơn, Microsoft dự trữ cái quyền thực hiện sựkiểm soát kích hoạt và kiểm tra tính hợp lệ bổ sung,và để kích hoạt sự cài đặt một cách tự động. Hơnnữa, “một số thay đổi đối với các thành phần máytính của bạn hoặc phần mềm có thể đòi hỏi bạnphải kích hoạt lại phần mềm”. Nói cách khác, ngườisử dụng phải sẵn sàng để thiết lập một cách lặpđi lặp lại rằng họ đang sử dụng Windows 7 một cáchhợp pháp.

Cùnglúc mà bạn đồng ý với những chỉ dẫn này, bạn cũngxác nhận cho Microsoft thu thập thông tin về máy tính củabạn. Dù EULA nhắc rằng những thông tin này có thể baogồm địa chỉ IP của bạn “và các thông tin có dẫnxuất từ cấu hình phần cứng của máy tính của bạn”,nó không giả vờ để trao cho bạn một danh sách hoànchỉnh những thông tin nào có thể bị thu thập, thay vàođó tham chiếu bạn tới một website – dù, đang giữa lúccài đặt, hầu hết những người sử dụng sẽ phải cómột kết nối với Internet.

Sự thật, EULA hứarằng “Microsoft không sử dụng những thông tin này đểxác định hoặc liên hệ với bạn”. Nhưng những thôngtin đó là không khuyên giải một cách kỳ lạ và khôngcó một danh sách hoàn chỉnh những gì bị thu thập. Vàbổ sung nó vào thực tế rằng EULA cũng nói - gần cuốicùng, nơi mà sự chú ý của bạn có lẽ là sự lát đườngbằng đá phiến - rằng “Chúng tôi cũng có thể chia sẻnó với những người khác, như các nhà cung cấp phầncứng và phần mềm”, mà bạn không được rất nghi ngờxem sự thu thập các thông tin này như một sự vi phạmtính riêng tư. Ít nhất, khả năng để lựa chọn làkhông được tái đảm bảo.

Takingcontrol of your machine

Whe-rethe EULA really starts to get objectionable is during activation andvalidation. The need to acquiesce to these demands once is annoyingenough. However, to add further injury to insult, Microsoft reservesthe right to make additional activation and validation checks, and toactivate the installation automatically. Moreover, "some changesto your computer components or the software may require you toreactivate the software." In other words, users should be readyto repeatedly establish that they are using Windows 7 legitimately.

Atthe same time that you agree to these intrusions, you also authorizeMicrosoft to collect information about your machine. Although theEULA mentions that this information may include your IP Address "andinformation derived f-rom the hardware configuration of yourcomputer," it does not pretend to give you a complete list ofwhat information may be collected, referring you instead to a website -- as though, in the middle of installation, most users aregoing to have an Internet connection.

True,the EULA does promise that "Microsoft does not use theinformation to identify or contact you." But that information isstrangely uncomforting without a complete list of what is collected.And add it to the fact that the EULA also states -- near the end,whe-re your attention may be flagging -- that "We may also shareit with others, such as hardware and software vendors," you donot have to be very cynical to consider this collection ofinformation a gross violation of privacy. At the very least, theability to opt out would be reassuring.

Rồithì, chỉ để làm cho các vấn đề tồi tệ hơn, liệuviệc kiểm tra tính đúng đắn có dò ra “các phần mềmkhông được phép hoặc độc hại nào đó” hoặc sựsẵn sàng cập nhật, Microsoft có quyền tiến hành nhữngthay đổi đối với những thiết lập của bạn mà khôngcần hỏi tới sự đồng ý của bạn. Nếu máy tính củabạn hỏng việc kiểm tra này, thìMicrosoft có thể đánh què Windows hoặc ngăn cản các cậpnhật.

Windows Defender (Ngườibảo vệ Windows) hành động theo cách tương tự một cáchmặc định. EULA cũng thông báo cho bạn rằng các cậpnhật “sẽ được yêu cầu theo thời gian và được tảivề mà không cần lưu ý cho bạn hơn nữa”.

Không nghi ngờ hànhvi của Người Anh Em lớn này ám chỉ là cho sự tốt lànhcủa riêng bạn. Mối lo là, nó không được thừa nhậncho thực tế là bạn có thể sẽ cẩn trọng về việc ápdụng một cập nhật ngay lập tức, được biết về hồsơ quá khứ của Microsoft, hoặc muốn giữ lại tình trạngmáy của bạn vì một số việc thử nghiệm hoặc lậptrình mà bạn đang làm. Microsoft không làm nhiều hơn việccảnh báo cho bạn rằng những thay đổi như vậy “cóthể làm dừng công việc của các phần mềm khác” hoặc“làm cho bạn vi phạm giấy phép khác”.

Trênthực tế, EULA làm rõ rằng, bạn nên chạy trong các vấnđề, sự đền bù của bạn bị hạn chế đối với giáthành của phần mềm này và không bao được “nhữngthiệt hại không trực tiếp và ngẫu nhiên” - ngay cảnếu “Microsoft đã biết hoặc nên phải biết về khảnăng thiệt hại”. Nói cách khác, Microsoft có thể làmnhững gì hãng chọn với máy tính của bạn, và không cótrách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì mà hãng có thểgây ra.

Đường hướng chínhcủa EULA được thể hiện theo “Phạm vi của Giấyphép”, khi nó nói rằng “phần mềm này được cấpphép, không được bán. Thỏa thuận này chỉ trao cho bạnmột số quyền”. Tuyên bố này được tăng cường lạibằng những lưu ý như là “bạn không được phép pháhỏng sự kích hoạt” và “bạn không được phép pháhỏng sự kiểm tra tính đúng đắn”. Ai đang kiểm soátthì không bao giờ nghi ngờ - và chỉ trong trường hợp màtôi đã không làm rõ, thì nó không phải là người sửdụng.

Then,just to make matters worse, should the validation check detect"certain malicious or unauthorized software" or theavailability of up-dates, Microsoft has the right to make changes toyour configuration without asking for your consent. If your computerfails the check, then Microsoft can cripple Windows or preventup-dates.

WindowsDefender acts in a similar way by default. The EULA also informs youthat up-dates "will be required f-rom time to time and downloadedwithout further notice to you."

Nodoubt this Big Brotherly behavior is meant for your own good. Thetrouble is, it makes no allowances for the fact that you might becautious about applying an up-date immediately, given Microsoft's pastrecord, or want to preserve the state of your system because of sometesting or coding that you are doing. Nor does Microsoft do more thanwarn you that such changes "may stop other software working"or "cause you to breach another license."

Infact, the EULA makes clear that, should you run into problems, yourcompensation is limited to the cost of the software and does notcover "indirect or incidental damages" -- even if"Microsoft knew or should have known about the possibility ofdamage." In other words, Microsoft can do what it chooses withyour computer, and is not responsible for any problems that it mightcause.

Themain direction of the EULA is expressed under "Scope of theLicense," when it states that "the software is licensed,not sold. This agreement only gives you some rights." Thisstatement is reinforced by reminders such as "you are notpermitted to circumvent activation" and "you are notpermitted to circumvent validation." Who is in control is neverin doubt -- and, just in case I haven't made it clear, it isn't theuser.

Nhữngphòng bị không thể thi hành được và không thể chấpnhận được

Phản ứng đầu tiêncủa tôi đối với giấy phép này là việc nó chẳng làmgì để trao cho Microsoft sự kiểm soát mà nó muốn mộtcách liều mạng như vậy. Nếu bất kỳ thứ gì, thì nóchính xác làm ngược lại. Vài trong số sự phòng bị vềcơ bản là không thể thi hành được, như tuyên bố màbạn có thể “sử dụng nhưng không chia sẻ các biểutượng, hình ảnh, âm thanh, và phương tiện của nó”hoặc là bạn không thể sử dụng Windows 7 để phá máycủa ai đó khác.

Chỉ như một luậtmà không thể bị ép những sự khuyến khích khinh thườngđối với luật này, nên một EULA không thể thi hành đượckhuyến khích sự khinh thường đối với toàn bộ ý tưởngcủa các giấy phép phần mềm. Hầu hết, nó đưa ra mộtcông cụ để khởi kiện mọi người khi họ để ý tớinhững ý định pháp lý của Microsoft. Nếu không, tôi cóthể tưởng tượng là, vì những lưu ý nào đó, EULA củaWindows 7 có lẽ khuyến khích những vi phạm các điềukhoản của chính nó.

Phảnứng thứ 2 của tôi là nghi ngờ trong sự hoang mang, “Vìsao mọi người từ trước tới giờ lại có thể đồngý với một giấy phép như thế này chứ nhỉ?”. Câu trảlời, tôi đồ là hầu hết mọi người không đồng ý.Một số người đơn giản là ăn cướp phần mềm này.Những người khác, trong lúc là trung thực, lại vội vãcài đặt hoặc quá chán hoặc bị hăm dọa phải đọcEULA, nên họ không bao giờ biết những gì họ đang bịlôi vào. Vẫn còn, tôi đồ là những người sử dụng cóthể sẽ phản ứng thế nào nếu họ nhận thức đượcrằng họ có ít quyền trong Windows 7 hơn trong bất kỳ mẩutài sản cá nhân nào và rằng, trên thực tế, họ khôngsở hữu nó hoàn toàn.

Cá nhân mà nói, phảnứng của tôi là sự thay đổi đột ngột. Tôi chưa baogiờ nghĩ nhiều về một EULA mà bạn không thể đồng ýcho tới khi bạn mở phần mềm này, mà EULA này lặn sâutới mức mà tôi không bao giờ biết trước được –và, làm như vậy, cho là một nỗ lực tuyệt vọng để ởlại trong sự kiểm soát phải đối mặt của sự xung độtkhông chống lại được. Nếu có các chừng mực màMicrosoft phải nắm lấy để bảo vệ mô hình kinh doanhcủa hãng, thì chiến thắng vang dội của phần mềm tựdo không thể còn xa nữa.

Trong khi chờ đợi,khi tôi đã kết thúc những điều tra của mình, tôi đãxóa Windows 7 và đã trở về với sự lành mạnh của phầnmềm tự do với một tiếng thở dài khoan khoái sâu thẳm.

Unenforceableand unacceptable provisions

Myfirst reaction to this license is that it does nothing to giveMicrosoft the control it so desperately wants. If anything, it doesprecisely the opposite. Several of its provision are essentiallyunenforceable, such as the statement that you can "use but notshare its icons, images, sounds, and media" or that you cannotuse Windows 7 to crack someone else's machine.

Justas a law that cannot be enforced encourages contempt for the law, soan unenforceable EULA encourages contempt for the whole idea ofsoftware licenses. At the most, it provides a means to prosecutepeople when they have attracted the attention of Microsoft's legalcounsels. Otherwise, I can imagine that, for certain minds, theWindows 7 EULA probably encourages violations of its own clauses.

Mysecond reaction is to wonder in bewilderment, "Why would anyoneever agree to such a license?" The answer, I suppose is thatmost people don't. Some people simply pirate the software. Others,while honest, are in a hurry to install or too bored or intimidatedto read the EULA, so they never know what they are getting into.Still, I wonder how users would react if they realized that they haveless rights in Windows 7 than in any piece of personal property andthat, in fact, they don't own it at all.

Personally,my reaction was revulsion. I never have thought much of a EULA thatyou cannot agree to until you open the software, but this EULA sinksto depths I never anticipated -- and, in doing so, suggests adesperate attempt to stay in control in the face of overwhelmingodds. If these are the measures that Microsoft has to take to protectits business model, then the triumph of free software can't be faraway.

Meanwhile,when I finished my investigations, I de-leted Windows 7 and returnedto the sanity of free software with a profound sigh of relief.

Dịch tài liệu: LêTrung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay5,840
  • Tháng hiện tại176,633
  • Tổng lượt truy cập17,452,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây