11 dự báo cho phần mềm tự do năm 2008 (Phần 2 và hết)

Thứ bảy - 19/01/2008 07:45

11 Predictions for Free Software in 2008

Các dự báo từ 7 đến 11

Predictions Seven Through Eleven

Theo: http://linuxplanet.com/linuxplanet/opinions/6448/1/

Bài được đưa lên Internet ngày: 31/12/2008

Bruce Byfield

Monday, December 31, 2007 09:44:51 AM

GNU/Linux Preloads Continue, But Sluggishly

7. GNU/Linux được cài đặt sẵn sẽ tiếp tục, nhưng chậm lại

Trong năm 2007, Dell đã làm nên những hàng tít đầu bằng việc đưa ra Ubuntu được cài đặt sẵn trên một số máy tính. Sự kiện này đúng là đã đánh một dấu mốc, và Lenovo cũng đã công bố rằng hãng sẽ cài đặt sẵn trước SuSE trên một vài mẫu máy vào năm sau (2008).

Có thể, 1 hoặc 2 công ty khác cũng sẽ làm y như vậy, chỉ vì họ không muốn nhìn thấy họ bị chậm lại sau các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, ý kiến của tôi là những nỗ lực đó sẽ làm được ít để làm can đảm việc sử dụng GNU/Linux trên máy tính để bàn. Như một cộng đồng, chúng ta có một quan điểm mạnh và sẽ không xấu hổ về việc nói rõ nó ra, nhưng tổ chức của chúng ta sẽ cho chúng ta ảnh hưởng ngoài những con số của chúng ta. Xét thấy rằng người sử dụng máy tính trung bình có lẽ sẽ không chuyển khỏi Windows trong thời gian sớm, và hầu hết những người biện hộ cho phần mềm tự do ưa thích hơn việc tự cài đặt cho họ, việc cài đặt sẵn trước như thế này có lẽ sẽ không kiếm được nhiều tiền – hoặc có thể là được quảng cáo một cách mạnh mẽ.

Hầu hết những nỗ lực này sẽ chỉ tăng thêm 1 hoặc 2 phần trăm cho số lượng các máy tính để bàn GNU/Linux. Và nếu đường đáy trở nên đáng lo ngại cho Dell và Lenovo, hãy thử đoán xem cái gì sẽ được cắt bỏ trước tiên?

In 2007, Dell made headlines by offering Ubuntu pre-loaded on some machines. The event was rightly considered a milestone, and Lenovo has already announced that it will pre-load SUSE on some models next year.

Probably, one or two other companies will do the same, just so they won't look as though they're lagging behind competitors. However, my guess is that these efforts will do little to encourage the use of GNU/Linux on the desktop. As a community, we have a strong viewpoint and aren't shy about expressing it, but our organization gives us influence beyond our numbers. Considering that the average computer user isn't likely to switch f-rom Windows any time soon, and that most free software advocates prefer to do their own installs, none of these pre-installs are likely to be a huge money-maker--or even heavily advertised.

At most, these efforts will only add a percentage point or two to the GNU/Linux desktop numbers. And if the bottom line becomes troubled for Dell or Lenovo, guess what will get cut first?

Java Becomes Totally Free

8. Java sẽ trở thành hoàn toàn tự do

Khi Sun công bố rằng hãng đã đưa ra mã nguồn đối với Java vào tháng 11/2006, toàn bộ cộng đồng đã nổi lên cho việc sản xuất một triẻn khai tự do của Java. Khoảng 05% số mã nguồn đã được tung ra, và cộng đồng này đang làm việc để cung cấp một sự thay thế cho phần còn lại, hầu hết của nó Sun cho phép từ các bên thứ 3, và vì thế không thể tung ra các mã nguồn cho (phần đó).

Số các mã nguồn mất này chiếm ¼ của một triệu dòng lệnh mã nguồn, và bao gồm cả những hàm như phông, đồ hoạ, quản lý màu sắc, hỗ trợ các trình cài cắm và âm thanh.

Đôi khi, có thể vào nửa sau của năm 2008, công việc cuối cùng trong việc thay thế các phần bị mất này sẽ được hoàn tất. Thời điểm chính xác chưa được xác định, nhưng một triển khai tự do của Java sẽ được công bố 1 hoặc 2 tháng trước đó. Rồi chúng ta sẽ thấy liệu Java có thể trở thành một kẻ thách thức cho .Net và Mono hay không.

Since Sun announced that it was releasing the source code for Java in November 2006, an entire community has emerged dedicated to producing a free implementation of Java. About 95% of the code has been released, and the community is working to provide a substitution for the rest, most of which Sun licenses f-rom third parties and therefore can't release the code for.

This missing code amounts to a quarter of a million lines of code, and includes such functions as the font rasterizer, the graphics rasterizer, color management, plugin support, and sound.

Sometime, probably in the last half of 2008, the final work in replacing these missing pieces will be finished. The exact moment will pass unnoticed, but a free implementation of Java will be announced a month or two afterwards. Then we'll see if Java can become a major challenger to .NET and Mono.

One Laptop Per Child Achieves First Widespread Deployments

9. Dự án Mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay – OLPC sẽ đạt được những triển khai rộng khắp đầu tiên

OLPC, mục tiêu của nó là phân phối các máy tính rẻ, mạnh được cài đặt các phần mềm tự do cho các quốc gia đang phát triển, là một dự án mà nhiều người yêu và ghét. Và đúng là đồ ăn và quần áo dường như có lẽ là những ưu tiên ngay lập tức hơn tại nhiều vùng. Cá nhân mà nói, tôi luôn nghĩ nó là trường hợp giúp đỡ mọi người ở nơi nào có thể – sau tất cả, những người lập trình chuyên nghiệp biết nhiều hơn về máy tính hơn là làm nông nghiệp hoặc sản xuất. Bên cạnh đó, về lâu dài, khả năng cho giáo dục có thể làm được nhiều hơn để hạn chế đói nghèo hơn là đáp ứng cho sự khủng hoảng mới nhất.

Tuy nhiên, bất kể là thế nào thì bạn sẽ cảm nhận được về dự án, các máy tính của nó đang được sản xuất và việc triển khai rộng khắp sẽ sớm bắt đầu. Bạn có thể mong chờ các học giả thù địch nắm lấy mỗi vấn đề về kỹ thuật, và mỗi biểu hiện của sự tham nhũng, nhưng, cuối năm, chúng ta sẽ ở trong một tình thế bắt đầu phán xử OLPC. Rồi vài năm nữa trước khi phán quyết cuối cùng sẽ đến, nhưng năm 2008 là năm mà nó thực sự bắt đầu.

One Laptop per Child (OLPC), whose goal is to deliver sturdy, cheap computers loaded with free software to developing countries, is a project that many people love to hate. And it is true that food and clothing may seem like more immediate priorities in many regions. Personally, though, I've always thought it a case of people helping out whe-re they could--after all, geeks know more about computers than agriculture or textile manufacturing. Besides, in the long-term, the possibilities for education may do more to eliminate poverty than responding to the latest crisis.

However, no matter how you feel about the project, its computers are being manufactured and widespread deployment will begin shortly. You can expect hostile pundits to seize on every technical problem, and every sign of corruption, but, by the end of the year, we should be in a position to start judging OLPC. It will be a couple more years before the final verdict is in, but 2008 is when it truly boots up.

The GNU General Public License Becomes an Issue for New Debates

10. Giấy phép GPL sẽ trở thành một vấn đề cho những tranh cãi mới

Sau những phản ứng thẳng thắn của Linus Torvalds và một vài nhà lập trình phát triển nhân, nhiều người đã ngạc nhiên khi việc đưa ra phiên bản 3 của giấy phép GPL vào cuối tháng 06/2007 đã không gây ra sự phân rã trong cộng đồng. Tuy nhiên, đã có những lý do tốt cho sự thiếu phản ứng này: Hầu hết các dự án sẽ không về sự tung ra một phiên bản mới đơn giản để thay đổi giấy phép đó, và nhiều người muốn chờ và xem sao.

Nhưng năm 2008, các phiên bản mới sẽ được đưa ra, và các dự án sẽ không thể đặt ra ngoài quyết định của họ lâu hơn nữa. Đặc biệt, sớm hay muộn, một số người có thể sẽ thử đệ trình một đóng góp cho nhân Linux hoặc theo phiên bản mới nhất hoặc cấp phép đúp với phiên bản cũ hơn. Tôi đồ rằng phiên bản mới cuối cùng sẽ chiếm ưu thế trong hầu hết các dự án, đơn giản là vì nó trả lời các mối quan tâm mà phiên bản cũ hơn không làm được, nhưng, cho tới khi nó làm được, tất cả những oán thù và những mảnh cũ của tu từ học sẽ được lên tiếng một cách lặp đi lặp lại.

After the outspoken reactions by Linus Torvalds and some of the kernel developers, many people were surprised when the release of the third version of the GNU General Public License in late June 2007 didn't cause the community to fragment. However, there were good reasons for this lack of reaction: Most projects weren't about to release a new version simply to change the license, and many wanted to wait and see.

But in 2008, new versions will be released, and projects will be unable to put off their decision any longer. In particular, sooner or later, someone may try to submit a contribution to the Linux kernel either under the newest version or dual-licensed with the older version. I suspect the new version will eventually prevail in most project, simply because it addresses concerns that the older one doesn't, but, until it does, all the old animosities and pieces of rhetoric are going to be voiced repeatedly.

Something That I Can't Imagine

11. Cái gì đó mà tôi chưa thể tưởng tượng ra

Dự đoán này hầu như là phần mở rộng của các vấn đề mà đã tồn tại rồi, vì thế chúng hầu như không phiêu lưu. Nhưng nếu 9 năm sử dụng phần mềm tự do và dõi xem cộng đồng này đã dạy cho tôi mọi thứ, đó là mong chờ những thứ không mong chờ được.

Không nghi ngờ, chúng ta sẽ thấy các vấn đề trong năm 2008 mà không có gì trong năm 2007 chúng ta có thể chuẩn bị được – và cộng đồng phần mềm tự do, như một tổng thể sẽ tiếp tục là một sự đa dạng đổi mới, ngang ngạnh và thẳng thắn mà nó sẽ ra lệnh cho những cảm xúc của chúng ta nhiều như sự cáu giận thường xuyên của chúng ta.

These predictions are mostly extensions of issues that already exist, so they are hardly daring. But if nine years of using free software and watching the community has taught me anything, it's to expect the unexpected.

Undoubtedly, we'll see issues in 2008 that nothing in 2007 could have prepared us for--and the free software community as a whole will continue to be an innovative, unruly and outspoken diversity of opinions and interests that commands our affections as much as our frequent exasperation.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay1,152
  • Tháng hiện tại59,027
  • Tổng lượt truy cập17,335,014
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây