Các dịch vụ được quản lý trong các trường học ở Anh

Thứ ba - 24/03/2009 07:06
Managed services in UK schools

March 16, 2009

Posted by: John Spencer

Theo: http://www.computerworlduk.com/toolbox/open-source/blogs/index.cfm?entryid=19...

Bài được đưa lên Internet ngày: 16/03/2009

Lời người dịch: Những dự án chắc chắn phải chết một cách có thể đoán trước được trong ngành giáo dục của nước Anh liệu có cho ngành giáo dục Việt Nam được bài học nào chăng?

Trong một lần viếng thăm một phòng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của một trường học quản lý tốt trong tuần này, tôi bất ngờ 'có được' những gì mà các vấn đề chính mà chúng là lằng nhằng trong ICT của các trường học. Không phải là tôi không biết rằng đó là những vấn đề trước đó, mà chỉ là không có gì giống cuộc tranh luận thực tế để mang nó về nhà được cho bạn.

Các vấn đề này là, như một người có thể mong đợi, kết quả của hàng tỷ pound [đơn vị tiền tệ của Anh] của chính phủ đã được thông báo và có liên quan tới 2 dự án. Đầu tiên, sự sụp đổ của Nền tảng cho việc Học to lớn. Thứ hai là sự không rõ ràng của Dịch vụ được Quản lý.

Các nền tảng cho việc học

Không cần đi vào chi tiết một lần nữa của việc này. Mỗi người phải có một, các nhà cung cấp đang tự mình thất bại trong việc khoá trói các Cơ quan chính quyền địa phương vào các sản phẩm của họ, không có bất kỳ sản phẩm nào tương thích được với nhau, và Ofsted nói gần như không ai đang sử dụng chúng.

Vấn đề có vẻ là không có nội dung. Vâng nhờ mạng lưới Tây Bắc (North West Grid) cho việc học sẽ sớm có thông qua Ngân hàng Tài nguyên Số Quốc gia (NDRB), một dự án mà nó sẽ là phần nền phụ trợ (backend) cho tất cả các nền tảng cho việc học (LP). Điều này thực sự là MỘT THỨ TỐT LÀNH. Vấn đề thực tế mặc dù nằm với sự tự nhiên của con người.

Con người là một nghịch lý nhất của tạo hoá về sự hợp tác, tin tưởng, hy vọng, nghi ngờ, cạnh tranh, ích kỷ và có một qui định đơn giản cho những ai mà giả vờ để cai trị: 'đừng có đi ngược với bản năng tự nhiên của con người'. Tất cả chúng ta, một cách nghiêm túc, tất cả, có một quá trình 'có gì trong đó cho tôi chứ?' chạy trong nền tảng mọi lúc tạo nên một dạng tính toán thực tế. Câu hỏi 'cái gì trong đó cho tôi chứ?' luôn được hỏi, chỉ như là tiềm thức.

Điều này không thô thiển chỉ là sự ích kỷ hoặc tiền. Trong thực tế trừ phi bạn làm việc trong một ngân hàng mà nó quá là không thông thường. Đối với một số người, một cái gật đầu về sự thừa nhận đích thực là phần thưởng đủ cho sự rộng lượng khổng lồ... hãy hỏi bất kỳ lập trình viên nguồn mở nào hoặc bất kỳ ông bố bà mẹ nào về vấn đề này.

Điều thứ hai mà phải không bị cọ xát chống lại là sự đánh mất sự kiểm soát và sự tự do có thể hành động khi bạn muốn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra lặp đi lặp lại nhiều lần cách mà sự không có quyền lực ảnh hưởng sâu sắc tới con người như thế nào, sản sinh ra những phương thức rõ ràng về sức khoẻ vật lý và tinh thần tồi tệ, chưa nói tới việc bị giảm thọ.

Không phỉ là không có gì khi khẩu hiệu của công ty chúng tôi là 'hãy kiểm soát thông qua sự tự do'. Thà chậm còn hơn, những hay làm việc với các Nền tảng cho việc Học tập đầu tiên – sự vi phạm ở đây là câu hỏi 'cái gì trong đó cho tôi chứ?'.

Các trường học có một sự luân chuyển về nhân lực cực lớn. Khu vực độc lập này thực sự hướng tới 10% một năm và trong một số phần của khu vực được duy trì nó lớn hơn 20%.

Vì sao một giáo viên có thể đầu tư thời gian và năng lượng vào việc tạo ra nội dung cho các học sinh của họ, rồi tải nó lên vào LP của chung, khi hầu như mọi người có lẽ trong vòng 4 năm họ đã chuyển tiếp rồi? Trường học có lợi về công việc của họ nhưng bản thân họ có thể không bao giờ truy cập tới nó được. Bạn cũng có thể khá đảm bảo rằng việc đặt lại tài liệu nguồn của họ (nếu họ giữ nó) vào trường học mới sẽ không đơn giản vì nó sẽ là trong một hệ thống khác và không tương thích lẫn nhau!

Những gì trong đó đối với tôi để tải lên LP của LA, trong đó tôi không có quyền lợi khi tôi rời đi, với những suy nghĩ của tôi, các tài liệu, phát minh sáng chế, sự đánh giá ư? Câu trả lời là không gì cả, không, không. Vì thế nó sẽ không xảy ra được...

On a visit to a well run school ICT department this week I suddenly 'got' what the major issues are that are besetting school ICT. It's not that I didn't know that these were issues before, it's just that there is nothing like real debate to bring it home to you.

These issues are, as one would expect, the result of the government's billion-pound dictats and involve two projects. First, the great Learning Platform debacle. Second is the Managed Service scam. Both are compulsory, neither are popular...

Learning Platforms

There is no need to go into this in detail again. Everyone has to have one, vendors are falling over themselves to lock Local Authorities into their products, none are compatible with any other, and Ofsted says virtually no-one is using them.

The problem is ostensibly that there is no content. Well thanks to the NorthWest Grid for Learning there soon will be through the National Digital Resource Bank, a project which will back-end all LPs. This is truly A GOOD THING(TM). The real problem though lies with human nature.

Humans are a most cooperative, trusting, helpful, suspicious, competitive, selfish, paradox of a creature and there is a simple rule for those who pretend to governance: 'don't go against the grain of human nature'. We all, seriously, all, have a 'what's in it for me?' process running in the background all the time doing a kind of virtual bookkeeping. The 'what's in it for me?' question is always asked, if only subconsciously.

This is not as crude as mere selfishness or cash. In fact unless you work in a bank it is quite unusual. For some, a nod of genuine acknowledgement is sufficient reward for massive generosity... ask any Open Source developer or parent for that matter.

The second grain that should not be rubbed against is the loss of control and freedom to be able to act as you wish. Many studies have shown time and time again how powerlessness deeply affects humans, producing clear measures of poor physical and mental health, not to mention reduced life spans.

Not then for nothing is our company motto 'control through freedom'. More of this later, but dealing with Learning Platforms first - the violation here is the 'what's in it for me? question.

Schools have a huge turnover of staff. The Independent Sector actually aims for 10% per year and in some parts of the maintained sector it exceeds 20%.

Why then would a teacher invest time and energy in creating content for their students, then upload it to the corporate LP, when most likely within 4 years they will have moved on? The school has the benefit of their work but they themselves can no longer access it. You can also pretty much guarantee that re-instating their source material (if they kept it) at the new school will not be simple since it will be on a different and mutually incompatible system!

What's in it for me to upload the LA's LP, in which I have no stake when I leave, with my thoughts, materials, inventiveness, assessments? The answer is nothing, nyet, nada. So it won't happen...

Managed Services

Các dịch vụ được quản lý

Ban đầu tôi đã định viết ra một danh sách các nhà cung cấp dịch vụ quản lý mà sẽ 'chăm sóc' ICT trong các trường học (việc đưa ra ngoài làm là bắt buộc đối với tất cả các trường học ở Anh) và đối chiếu so sánh với những gia tăng về chi phí, nhưng tôi đã sớm bỏ nó. Có quá nhiều công ty ngoài chào các dịch vụ của họ, hầu hết trong số này tôi đã không bao giờ nghe thấy. Cuối cùng, việc đâm đầu vào sự không biết làm tôi hầu như nghĩ rằng RM đã là một sự đánh cược tốt cho tới khi bản thân tôi đã đưa ra được một cú đá tốt và đã tỉnh giấc.

Có thể, thay vào đó, 2 đoạn tiếp sau được lượm lặt từ các website có ích được bảo trợ bởi chính phủ đủ nói cho bạn về những thứ tốt lành và sự rùng mình; chúng đều là những trường hợp điển hình:

1) Các nhà cung cấp đã được tiếp cận thông qua công ty cung cấp công việc xây dựng. Trường học có liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương để đưa ra danh sách chọn và đồng ý về một nhà cung cấp cuối cùng nào đó...

… Nhà cung cấp được dẫn ra này đã có, vào thời điểm đó, kinh nghiệm tương đối một chút trong khu vực giáo dục.

Tất cả chi phí vào ICT đã gia tăng theo tầm nhìn về ICT của nhà trường nhưng giá thành bây giờ có thể đoán trước được nhiều hơn.

Tiếp theo, thày hiệu trường tin tưởng rằng nhà cung cấp dịch vụ này có động lực hơn khi thương thảo về giá đối với sự trang bị mới.

2) 'Để gia tăng hiệu quả và có được giá trị tốt nhất từ các kỹ năng của các nhân viên hiện hành, các nhân viên ICT của trường phải được trang bị để chuyển sự tập trung của họ từ các chi tiết kỹ thuật phức tạp khó hiểu sang việc tối đa hoá những lợi ích của việc sử dụng ICT cho những mục đích của việc dạy và học'.

Miễn bình luận, tự nó nói lên. Có rất nhiều những ví dụ như thế này.

Tuy nhiên, như tôi đã nói ở ban đầu của bài viết này, một tranh luận sống động đã xảy ra tại trường mà tôi đã tới thăm. Họ đã lo lắng bởi việc trực tiếp đẩy việc ra ngoài, lo lắng sâu sắc.

Vì sao ư? Vì phòng ICT của trường này đã rất năng động, có năng lực về mặt kỹ thuật và tầm nhìn, đó là vì sao! Họ đã chỉ thăm một trường đồng dạng với các trường hợp điển hình mà đã đưa việc ra bên ngoài và đã trở nên thất vọng sâu sắc. Việc diễn tả một số nội dung trong các trường hợp điển hình này sẽ sơ kết cảm tưởng của họ:

'Các nền kinh tế về sức mạnh của việc mua phần cứng' hoặc tương tụ dịch sang là 'đây là một bộ đồ nghề mà chúng ta đang trao cho bạn, một bộ đồ nghề là một đống khí gaz, nhưng chúng tôi đang chất hàng ra khỏi những người bạn rẻ tiền của chúng tôi nên hãy câm mồm'. 'Sự định hướng lại sự tập trung vào kỹ thuật có nghĩa là đừng có động vào những thứ mà bạn đã không gột rửa những thứ vô công rồi nghề về kỹ thuật, chỉ đi mở khoá cho máy in đã có một chàng trai tốt rồi'.

Bạn có được một bức tranh, một trường hợp kinh điển của sự mất mát cả về sự tự do và sự kiểm soát.

Tất nhiên nó sẽ là một thảm hoạ về ICT hướng nhà nước rất đắt giá, rất phi đạo đức (như thường lệ) trong việc làm.

Tất cả những thứ này có thể tránh được. Các dịch vụ được quản lý không phải là con quỷ trong bản thân nó, chỉ đơn thuần mở để lạm dụng bởi các nhà cung cấp không quá thận trọng và các đội quản lý trường học ngây thơ. Sự hỗ trợ của bên thứ 3 có thể được trang bị nhưng sự kiểm soát và sự tự do phải không bao giờ bị hy sinh vì động cơ cá nhân và sự tiện lợi.

Originally I was going to draw up a list of managed service suppliers who will 'look after' school ICT (as out-sourcing is mandated for all UK schools) and collate the projected price increases, but I soon gave up. There are so many companies out there touting their services, most of which I had never heard of. In the end, drowning in unknowingness I almost thought that RM was a good bet until I gave myself a good kick and woke up.

Perhaps, instead, the next two paragraphs gleaned f-rom helpful Government sponsored web sites say enough to give you the flavour and the shivers; they are both case studies:

1) 'Suppliers were approached through the company providing the building work. The school liaised closely with the local authority to shortlist and agree on a final provider....

...the eventual supplier had, at that point, relatively little experience in the education sector.

The overall spend on ICT has increased in line with the school's vision for ICT but costs are now much more predictable.

Furthermore, the headteacher believes that the service provider has more leverage when negotiating prices on new equipment.

2) 'To increase efficiencies and get the best value f-rom existing staff skills, school ICT staff must be empowered to redirect their focus f-rom intricate technical details to maximising the benefits of using ICT for the purposes of teaching and learning.'

No comment, it speaks for itself. There are loads of examples like this.

Anyway, as I said at the start of the article, a lively debate was had at the school I was visiting. They were troubled by the outsourcing directive, deeply so.

Why? Because the school ICT department were dynamic, visionary and technically competent, that's why! They had just visited a school not dissimilar to those case studies that have outsourced and returned deeply depressed. Paraphrasing some of the content in the case studies will summarise their feelings:

'Economies of hardware purchasing power' or similar translate into 'this is the kit we are giving you, ok it is a gas-guzzling pile of poo, but we are off -loading it f-rom our mates cheap so shut up'.

'Technical focus redirection' meant 'don't touch the stuff you unwashed technical layabout, just go unblock the printer there's a good boy'.

You get the picture, a classic case of loss of both freedom and control.

It will of course be a very expensive, very demoralising, state-directed ICT disaster (as usual) in the making.

All of this can be avoided. Managed Services are not evil in themselves, merely open to abuse by unscrupulous vendors and naive school management teams. Third party support can be empowering but control and freedom must never be sacrificed for expedience and convenience.

Summary

Tổng kết

Các dự án của chính phủ trong giáo dục thất bại vì chúng được nhận thức theo kiểu 'từ trên xuống dưới' bởi những người quan liêu mà họ quên rằng chúng phải được thực hiện để làm việc bởi những con người trên mặt đất. Khi bạn thiết lập các hệ thống chống lại sự tự nhiên của con người thì bạn sẽ rơi vào trong chế độ chuyên chế – sự thất bại mang tính hậu quả ở điểm nào đó trong tương lai là tất cả đã được đảm bảo.

Government projects in education fail because they are conceived 'top down' by bureaucrats who forget that they have to be made to work by humans on the ground. When you set systems against the grain of human nature you fall into totalitarianism - consequently failure at some point in the future is all but guaranteed.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay11,551
  • Tháng hiện tại124,399
  • Tổng lượt truy cập17,400,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây