Microsoft xoay sự thất bại pháp lý thành một thắng lợi ngu xuẩn của PR

Thứ ba - 26/02/2008 08:05
Microsoft Spins Legal Defeat into PR Fool`s Gold

Theo: http://www.eweek.com/c/a/Windows/Microsoft-spins-Legal-Defeat-into-PR-Fools-G...

Bài được đưa lên Internet ngày: 21/02/2008

If you didn't know what was really behind Microsoft's open standards and source promises, it might sound like Microsoft was making real changes.

Nếu bạn không biết những gì thực sự đằng sau những hứa hẹn về nguồn mở và các tiêu chuẩn mở của Microsoft, thì có thể nghe như Microsoft đang tiến hành những thay đổi thực sự.

Bạn đã cho Microsoft lòng tin vì sự trơ tráo. Họ nhận sự thất bại trong tay từ hệ thống toà án của Liên minh châu Âu vì cố che đậy thông tin và bây giờ toà án đó sẽ bắt họ phải mở ra đúng các thông tin đó, trong khi Microsoft nói tất cả về việc gia tăng “tính mở của các sản phẩm của mình và hướng tới tính tương hợp lớn hơn, cơ hội và sự lựa chọn cho các nhà lập trình phát triển, các đối tác, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh”.

Ôi, xin lỗi. Tôi cảm thấy hơi bị ốm rồi.

Đầu đề của một xuất bản phẩm, Microsoft thực hiện bước táo bạo ôm lấy nguồn mở, chỉ ra rằng bạn có thể thực sự lừa phỉnh được một số người tại một số thời điểm nào đó. Nghe này, Microsoft đang không làm gì ngoài việc cố biến một thất bại toàn phần và toàn diện thành một chiến thắng trong quan hệ công chúng PR.

Tất cả những thứ Microsoft hứa sẽ làm – việc mở các giao diện lập trình ứng dụng API đối với các chương trình chính của hãng, việc viết thành tài liệu cách mà Microsoft hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghiệp và các mở rộng, việc làm việc về tính tương hợp của các tài liệu – chúng tất cả đều được yêu cầu bởi quyết định của Liên minh châu Âu. Trên thực tế, theo Liên minh châu Âu, Microsoft đã không đi đủ xa trong tuyên bố của hãng.

You've got to give Microsoft credit for gall. They take a crunching defeat at the hands of the European

Uni-on court system for trying to conceal information and now that the court has forced them to reveal that same information, Microsoft is all about increasing "the openness of its products and drive greater interoperability, opportunity and choice for developers, partners, customers and competitors."

Urgh. Excuse me. I feel a little ill.

One publication's headline, Microsoft makes boldest move yet embracing open source, shows that you really can fool some of the people some of the time. Listen, Microsoft is doing nothing but trying to turn a complete and total defeat into a PR victory.

All those things Microsoft promises it will do—opening up the APIs for its major programs, documenting how Microsoft supports industry standards and extensions, working on document interoperability—they're all required by the EU decision. In fact, according to the EU, Microsoft didn't go far enough in its announcement.

Theo phản ứng của Uỷ ban chống độc quyền của châu Âu đối với tin này của Microsoft, thì “tuyên bố của Microsoft không liên quan tới câu hỏi liệu Microsoft có tuân thủ với các điều luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu hay không trong lĩnh vực này trong quá khứ. Uỷ ban này có thể chào mừng mọi động thái hướng tới tính tương hợp đích thực. Tuy nhiên, Uỷ ban lưu ý rằng tuyên bố hôm nay tiếp sau ít nhất 4 tuyên bố tương tự như vậy của Microsoft trong quá khứ về tầm quan trọng của tính tương hợp”.

Microsoft quá tồi sẽ không sống theo những lời hứa của mình hoặc những nghĩa vụ pháp lý của mình. Tuyên bố của Uỷ ban chống độc quyền của Liên minh châu Âu đi tiếp: “Vào tháng 01/2008, Uỷ ban đã mở ra 2 cuộc điều tra chống độc quyền chính thức chống lại Microsoft – một có liên quan tới tính tương hợp, còn một có liên quan tới việc trói vào các sản phẩm phần mềm riêng rẽ... Tuyên bố ngày hôm nay của Microsoft sẽ không nhằm vào viện lý trói buộc đó”.

Và đó là những viện lý gì? Chính là những viện lý mà Microsoft khiếu nại đang làm rất nhiều thứ tốt hơn hiện nay. “Một trong những cuộc điều tra này tập trung vào sự khước từ về pháp lý của Microsoft mở ra các thông tin đầy đủ về tính tương hợp đối với một loạt các sản phẩm, bao gồm các thông tin liên quan tới bộ phần mềm Office, một số các sản phẩm máy chủ, và cũng trong mối liên quan tới cái gọi là khung công việc .NET và về câu hỏi liệu định dạng tệp Office Open XML (OOXML) mới của Microsoft, khi được triển khai trong Office, có thể đủ tương hợp được với các sản phẩm 'của các đối thủ cạnh tranh' hay không”.

According to the European Anti-Trust Commission's response to Microsoft's news, Microsoft's "announcement does not relate to the question of whether or not Microsoft has been complying with EU antitrust rules in this area in the past. The Commission would welcome any move towards genuine interoperability. Nonetheless, the Commission notes that today's announcement follows at least four similar statements by Microsoft in the past on the importance of interoperability."

Too bad Microsoft hasn't lived up to its promises or its legal obligations. The EU Anti-Trust Commission statement goes on: "In January 2008, the Commission initiated two formal antitrust investigations against Microsoft—one relating to interoperability, one relating to tying of separate software products … Today's announcement by Microsoft does not address the tying allegations."

And what are those allegations? The same ones Microsoft claims it's doing so much better with now.

"One of these investigations focuses on the alleged illegal refusal by Microsoft to disclose sufficient interoperability information across a broad range of products, including information related to its Office suite, a number of its server products, and also in relation to the so-called .NET Framework and on the question of whether Microsoft's new file format Office Open XML, as implemented in Office, is sufficiently interoperable with competitors' products."

Tuyên bố của Liên minh châu Âu đi tiếp: “Cuộc điều tra thứ hai liên quan tới viện lý về việc trói các sản phẩm phần mềm riêng rẽ, bao gồm (trình duyệt web) Internet Explorer, vào hệ điều hành của máy tính cá nhân Windows”.

Vâng, chúng ta thấy Microsoft lại một lần nữa cò quay như điên. Liên minh châu Âu đòi hỏi hãng này chỉ ra rằng hãng hiện đang nghe lời toà án châu Âu, nên bây giờ Microsoft nói, 'Vâng, hãy xem chúng tôi tự hào về việc làm ra những thứ này (mà các người yêu cầu chúng tôi làm bằng mọi cách)'.

Nhưng thực tế đang làm gì? Microsoft, ví dụ, đã mở các giao thức máy chủ và mạng của hãng. Hãng còn đi tới một thoả thuận với nhóm Samba để cho Samba, một nhóm nguồn mở, vào giao thức mạng như chiếc mũ miện nạm kim cương của hãng.

Nhưng bây giờ, nếu bạn nhìn vào những thứ được in ra đẹp đẽ mà Microsoft đang hứa, bạn sẽ thấy rằng Microsoft chỉ hứa không kiện các nhà lập trình nguồn mở tạo ra các phần mềm không thương mại mà thôi. Nếu nói, ồ tôi sẽ không biết, Red Hat, Canonical, hay Mandriva đã sử dụng Samba, Microsoft dường như sẽ nói rằng công việc kinh doanh đó là thông thường và chúng ta có thể chỉ kiện bạn vì những vi phạm các bằng sáng chế.

Tôi nghi ngờ họ có thể. Liên minh châu Âu là đủ nóng trong việc giám sát của họ. Microsoft còn chạy theo mối nguy hiểm của những thứ tôi thích gọi là sự điên rồ của bằng sáng chế – patent MADness (chơi chữ trong tiếng Anh với các từ viết tắt là Mutually Assured Destruction – Sự tàn phá được đảm bảo từ cả đôi bên), nhưng Microsoft thích tiếp tục giữ các bằng sáng chế của mình trong sợ hãi, không tin cậy và nghi ngờ – FUD (Fear, Uncertainty, Doubt).

The EU statement went on: "The second investigation concerns allegations of tying of separate software products, including Internet Explorer, to the Windows PC operating system."

Ah yes, here we have Microsoft yet again spinning like crazy. The EU is requiring the company to show that it is now obeying the European court, so now Microsoft is saying, 'Yes, see we're proud of doing these things (which, oh by the way, you're requiring us to do anyway).'

But is it even really doing that? Microsoft, for example, has had to open up its network and server protocols. It even came to an agreement with The Samba Group to let Samba, an open-source group, at its network protocol crown jewels.

But now, if you look at the fine print of what Microsoft is promising, you'll see that Microsoft is only promising not to sue open-source programmers creating non-commercial software. If say, oh I don't know, Red Hat, Canonical, or Mandriva were to use Samba, Microsoft seems to be saying that it's business as usual and we just might sue you for patent violations.

I doubt they would. The EU is already hot on their trail. Microsoft also runs the danger of what I like to call patent MADness (Mutually Assured Destruction), but Microsoft loves to keep talking up its open-patent FUD.

Một ý nghĩ cuối cùng cho ngày hôm nay: Thật thú vị là làm sao Microsoft bây giờ lại nói tất cả về tính tương hợp của tài liệu? Cái gì là rất đặc biệt hôm nay? Đây là cái ngày trước khi câu hỏi về liệu Microsoft có là mở là một lần nữa được quan tâm bởi ISO.

Để trích dẫn từ Andrew Updegrove, một đối tác với hãng luật Boston Gesmer Updegrove LLP và một chuyên gia nổi tiếng về tiêu chuẩn, từ blog của ông trong mục thông tin hôm nay: “Tôi dự đoán rằng không có sự trùng khớp rằng tuyên bố này tới chỉ 2 ngày làm việc (và chỉ một ngày, đối với hầu hết các nơi trên thế giới) trước khi cuộc họp quyết định có biểu quyết BRM được triệu tập tại Geneva vào thứ 2 tuần sau. Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc đưa ra cho những người tham gia trong những tranh luận về định dạng tài liệu OOXML của Microsoft không có cơ hội hiển đầy đủ những gì Microsoft thực sự đã hứa tiến hành, để gặt hái được lợi tối đa trong quan hệ với công chúng”.

Bạn có nghĩ thế không?

Tôi muốn nghĩ rằng Microsoft thực sự mong muốn làm việc và chơi tốt với những người khác với các tiêu chuẩn mở. Thực sự, tôi muốn vậy. Nhưng nếu bạn nhìn gần vào sự phô diễn của quan hệ công chúng PR này, và đó là tất cả sự thực, và sau đó nhìn vào lịch sử lâu đời của Microsoft về việc tạo ra và xoá bỏ những lời hứa về tính tương hợp, thì tôi sẽ không tin tưởng nó vì một phút ở New York.

One final thought for today: Isn't it interesting how Microsoft is now all about document interoperability? What's so special about today? It's the day before the question of whether Microsoft is open is once more considered by the ISO.

To quote Andrew Updegrove, a partner with the Boston law firm Gesmer Updegrove LLP and a well-known standards expert, f-rom his blog on today's news: "I expect that there it is no coincidence that this announcement comes just two business days (and only one, for most of the world) before the Ballot Resolution Meeting convenes in Geneva next Monday. This will effectively give those participating in the discussions of Microsoft's OOXML document format no opportunity to fully understand what Microsoft has actually promised to do, while reaping the maximum public relations benefit."

You think?

I'd like to think that Microsoft really is willing to work and play well with others with open standards. Really, I would. But if you take a close look at this PR stunt, and that's all it really is, and then look at Microsoft's long history of making, and breaking, interoperability promises, well I don't believe it for a New York minute.

Tại thời điểm này, lời hứa duy nhất của Microsoft về hoà bình và hợp tác mà tôi mong muốn tin vào có lẽ là một thứ được phác thảo của Trung tâm Pháp lý về Tự do của Phần mềm – SFLC (Software Freedom Law Center) được dẫn dắt bởi Eben Moglen và được viết bằng máu của Steve Ballmer. Ngắn gọn của nó, với những gì tôi quan tâm, vẫn chỉ là công việc kinh doanh như thường lệ đối với Microsoft.

Hoặc, để làm cho điều này rõ ràng hơn, đây là một phiên bản của LOL Cat (xem theo đường liên kết bên dưới), mà nó thực hiện một công việc đẹp đẽ về việc phản ánh các quan điểm của tôi.

Đối với những người không có các thẻ (card) điểm các lãnh đạo nguồn mở và Microsoft, từ trên xuống dưới, đó là Steve Ballmer, Eric Raymond (nguyên chủ tịch của tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở – Open Source Initiative), Bill Gates và Ric-hard M. Stallman (Chủ tịch của tổ chức Phần mềm Tự do – Free Software Foundation).

At this point, the only Microsoft promise of peace and cooperation I'm willing to believe would be one drafted by SFLC (Software Freedom Law Center) head Eben Moglen and written in Steve Ballmer's blood. Short of that, as far as I'm concerned, it's still business as usual for Microsoft.

Or, to make this even clearer, here's a LOL Cat version, which does a nice job of reflecting my views. For those of you without your Microsoft and open-source leader score cards, f-rom top to bottom, that's Steve Ballmer, Eric Raymond, Bill Gates and Ric-hard M. Stallman.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay752
  • Tháng hiện tại88,119
  • Tổng lượt truy cập15,095,054
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây