Phần mềm tự do ở Brazil: (Phần 3)

Thứ bảy - 10/05/2008 07:06
Phân tích và phỏng vấn với Marcos Mazoni

Free Software in Brazil:

Analysis & Interview with Marcos Mazoni

by Ryan & Isabela Bagueros, May 5 2008, San Francisco, California

Read in English: Page 1, Page 2, Page 3, Page 4

Leia em Português: Página 1, Página 2, Página 3, Página 4

(continued f-rom page two)

Theo: http://www.northxsouth.com/brazil/page3.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/05/2008

Lời người dịch: Vì sao Brazil, một trong 4 quốc gia trong nhóm BRIC (Brazil, Rusia, India, China) có nền kinh tế mới nổi lên lại thành công đến như vậy với các phần mềm tự do nguồn mở và lôi kéo theo hàng loạt các quốc gia khác ở Mỹ Latin đi theo con đường này như Ecuador (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1332), Cuba (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=539), Venezuela, Chile và Argentina (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1330). Đối với Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, thì phần mềm tự do là vấn đề của sự phát triển (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4602325.stm). Không rõ tại Việt Nam, phần mềm tự do được coi là gì?

Sự kháng cự đối với phong trào phần mềm tự do của Brazil

Resistance to Brazil's Free Software Movement

Không cần nói rằng việc giới thiệu một sự chuyển đổi toàn phần sang các phần mềm tự do và các phương thức phát triển mà chúng đi cùng nó có thể chạy được trong quán tính của các cơ quan bất kể là ở đâu nó đã được dự kiến. Việc giới thiệu nó trong khu vực nhà nước ở Brazil, một trong những quốc gia lớn nhất của nửa bán cầu này có tiếng về sự quan liêu trong chính phủ, nhất định không phải là một ngoại lệ. Nói thế để thấy cam kết của Brazil đối với các phần mềm tự do được thể hiện bằng cách là những trở ngại đó đã được vượt qua tốt như thế nào.

Ngài Mazoni: “Có sự kháng cự ở nhiều dạng. Chắc chắn sẽ có kháng cự bất cứ khi nào bạn trình bày cái gì đó mới. Đây là một dạng kinh doanh mới nên có những người mà họ không có khả năng thể hiện bản thân họ trong mô hình mới này. Đây là sự thay đổi từ hệ thống truyền thống, nơi mà bạn bán hàng dựa trên hoa hồng và những thứ tương tự như vậy. Vì thế có một sự kháng cự thực sự xảy ra, khách quan và chủ quan, từ mọi người. Nhưng tôi chỉ ra điều này là vấn đề của việc gắn kết với mô hình truyền thống vì các lý do cá nhân hoặc vì bạn không thể hình dung được cơ hội kinh doanh”.

“Nhưng cũng có kháng cự từ phản ứng tự nhiên của con người, mà nó tới từ những khía cạnh văn hoá, vì chúng ta đã lớn lên trong thế giới này, trong các trường học của chúng ta, vì một quá trình cạnh tranh, đúng không? Chúng ta không lớn lên với quá trình hợp tác. Chúng ta được phân loại ở trường học, trong mọi thứ mà chúng ta làm, vì thế từ đó rồi mọi thứ đều là ai là người đứng đầu tiên, thứ nhì, thứ 3. Chúng ta không chia sẻ kiến thức trong trường học. Trong trường học, đó là giáo viên nói cho chúng ta các thứ và chỉ một chút về chia sẻ kiến thức. Vẫn còn mô hình rất truyền thống đang được sử dụng trong các mạng trường học truyền thống trên toàn thế giới. Vì thế, chúng ta lớn lên và có một mô hình mà nó là rất nhiều về sự cạnh tranh. Toàn bộ câu hỏi của chủ nghĩa tư bản được toàn cầu hoá là chỉ có kẻ mạnh nhất mới thành công. Sự đoàn kết không là một sự khuyến khích được thấm nhuần trong chúng ta từ khi sinh ra. Vì thế khi chúng ta đưa ra một mô hình kinh doanh nơi mà sự đoàn kết là sự khác biệt về nguyên tắc, là sự khác biệt tích cực, thì sẽ có một trở ngại mạnh về văn hoá đối với điều này.”

It goes without saying that introducing a wholesale migration to free software and the development methodologies that accompany it would run into institutional inertia no matter whe-re it was attempted. Introducing it within the public sector of Brazil, one of the largest countries in this hemisphere with a reputation of bureaucracy in the government, is certainly not an exception. That said, Brazil's commitment to free software is demonstrated by how well these obstacles have been overcome.

Mr Mazoni: "There is resistance of various types. For sure there will be resistance whenever you present something new. It's a new type of business so there are people who won't be able to project themselves within this new model. It's a change f-rom the traditional system, whe-re you have commission-based sales and things like that. So there is a real resistance that happens, subjectively and objectively, f-rom people. But I figure this is a matter of sticking with the traditional model for personal reasons or because you can't visualize the business opportunity."

"But also there is resistance f-rom natural human reaction, that comes f-rom cultural aspects, because we were raised in the world, in our schools, for a competitive process, right? We weren't raised with a cooperative process. We are classified in school, in anything that we do, so f-rom then on it's all about who is first, second, third. We don't share knowledge in school. In school, it's the teacher telling us things and only a little sharing of knowledge. There's still a very traditional model being used in the traditional school networks in the entire world. So, we grow up having a model that's very much about competition. The whole question of globalized capitalism is that only the most strong will succeed.

Solidarity is not an incentive instilled in us f-rom birth. So when we present a model of business whe-re solidarity is the principal difference, the positive difference, there is a strong cultural impediment to this."

“Đó là thứ mà chúng ta không thể giải quyết từ ngày này sang ngày khác, mà đó là sự truyền bá rất nhiều lần. Điều này rất chính trị, nhiều sự kiện của phần mềm tự do cố chỉ cho mọi người rằng có một con đường khác liên kết tới những người khác, những người tài ba khác. Đây là một nhiệm vụ trung và dài hạn và điều này giải thích vì sao chúng ta có rất nhiều các sự kiện về phần mềm tự do ở Brazil. Để cố gắng chỉ ra rằng điều này là có thể, mặc dù mọi thứ chúng ta học được cho tới nay, từ ghế nhà trường của chúng ta, từ các quan hệ chính trị, gia đình và các mối quan hệ khác. Vì thế, đây là một nhiệm vụ trung và dài hạn mà nhiệm vụ này phải được thực hiện. Và một ngày nào đó khi mọi thứ thay đổi, những biến hoá này cũng sẽ mất đi”.

“Những cũng có một câu hỏi khác mà nó thực tế hơn, đó là tôi cũng liên quan tới. Yếu tố khác của sự khác biệt mà mọi người cảm thấy, tôi nghĩ, là kiến thức. Vì thế, khi mọi người được trình bày với một khả năng mới, một tập hợp các kỹ năng mới, thì thứ đầu tiên mà mọi người làm là kháng cự, để giữ cho các tập hợp kỹ năng của họ phù hợp được. Tôi là một chuyên gia trong các cơ sở dữ liệu, tôi là một chuyên gia về hệ điều hành, vì thế tôi không thể thấy một cơ sở dữ liệu làm việc hoặc một hệ điều hành làm việc như thế nào. Nhưng nếu họ cảm thấy thật bất lực với những thứ khác nhau, họ đang tự lâm vào rủi ro của việc không nói ra sự ưu việt mà tự nó trình bày ra được. Vì thế chúng ta phải chỉ cho mọi người rằng kiến thức được chia sẻ cho phép chúng ta tiến hoá nhanh hơn nhiều. Vì thế cũng có nhiệm vụ là thuyết phục mọi người về điều này”.

“Chúng ta phải làm việc với các câu hỏi này của sự kháng cự: văn hoá, câu hỏi thực tế cho bản thân nghề nghiệp này, cộng với các câu hỏi về kinh tế. Làm thế nào chúng ta làm việc được với điều này? Các sự kiện, các bài phát biểu, các dự án thành công. Các dự án thành công là rất quan trọng để mọi người có thể thấy điều đó trong khi dường như có những khó khăn, có cả rất nhiều những thuận lợi. Vì thế, đây là một nhiệm vụ đang được thực hiện mà chúng ta phải làm”.

"It's this that we can't resolve f-rom one day to another, that's a lot of evangelizing. It's very political, many free software events try to show people that there is another way of relating to other people, other people's talents. This is a middle- or long-term task and this is why we have so many free software events in Brazil. In trying to show that it's possible, in spite of everything we've learned until now, f-rom our school chairs, f-rom our political and family and all other relationships. So, this is a medium- or long-term task but one that has to be done. And one day when things change, those paradigms will also fall."

"But there is another question that's more practical, that I'm also involved with. Another element of difference that people feel, I think, is knowledge. So, when people are presented with a new possibility, a new skill set, the first thing that people do is resist, to keep their skill sets relevant. I am a specialist in databases, I am an operating system specialist, so I can't see how a database works or an operating system works. But if they feel so helpless with different things, they are putting themselves at risk of not taking an advantage that presents itself. So we have to show people that shared knowledge permits us to evolve much more quickly. So there's also the task of convincing people about this."

"We have to deal with these questions of resistance: cultural, the practical question for the professional himself, plus economic questions. How do we deal with this? Events, speeches, successful projects. Successful projects are very important so people can see that while it seems there are difficulties, there are many more advantages. So, it's an on-going task that we have to do."

On the media's relationship to the free software movement in Brazil

Về mối quan hệ với các phương tiện truyền thông đối với phong trào phần mềm tự do ở Brazil

Ngài Mazoni: “Tôi nghĩ rằng chúng ta quay về với câu hỏi về văn hoá, mà nó cũng áp dụng cho các phương tiện truyền thông. Khi được công bố rằng Brazil có thể sẽ chọn lựa chọn chiến lược này, giới truyền thông đã mường tượng ra một đống những người chiến thắng và những người thất bại và đó là vì sao họ đã kết thúc một cách rất thờ ơ. Trong thực tế, những gì Brazil đang làm là một quá trình, một quá trình mà nó xảy ra tại những thời điểm có cơ hội. Chúng ta không đang chuyển đổi thứ gì đó mà nó không sẵn sàng để được chuyển đổi. Đây là một quá trình mà phải được lên kế hoạch một cách thầm lặng. Chúng ta không ở trong một chiến dịch chống lại các phần mềm sở hữu độc quyền, chúng ta đang tham gia vào một phong trào lớn mạnh của các phong trào khác trong đất nước của chúng ta, trong châu lục của chúng ta và chúng ta tin tưởng trong một sự thăng bằng của trái đất này. Đây là một quá trình, đây không phải là thứ gì đó nơi mà chúng ta có những chiến thắng và thất bại. Và đó là nơi mà các phương tiện truyền thông chấm dứt việc bị lôi cuốn vào đó. Những thứ này sẽ được thực hiện với sự điềm tĩnh hơn, đàm phán nhiều hơn và vì thế chúng ta sẽ không biết chính xác điều này sẽ chấm dứt như thế nào, sự chuyển dịch này của mô hình kinh doanh này”.

Hết phần 3. Đón xem phần 4: Hợp tác với các quốc gia Mỹ Latin khác.

Mr Mazoni: "I think that we return to the cultural question, which also applies to the media. When it was announced that Brazil would take this strategic option, the media imagined a bunch of winners and losers and that's why they ended up being very apathetic. In truth, what Brazil is doing is a process, a process that happens at opportune times. We're not going to migrate something that isn't ready to be migrated. It's a process that has to be planned with calm. We are not in a crusade against proprietary software, we are participating in a grand movement of other movements in our country, in our continent and we believe in a better equilibrium of the planet. This is a process, this is not something whe-re we have victories and losses. And that is whe-re the media stops being attracted to it. These things are done with more calm, more negotiation and so we don't know exactly how it will end up, this transformation of the business model."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

ltnghia@yahoo.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay1,363
  • Tháng hiện tại5,689
  • Tổng lượt truy cập17,801,454
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây