'Mối quan tâm' của Microsoft về trình duyệt nguồn mở: Ballmer

Chủ nhật - 16/11/2008 07:19
Microsoft 'interested' in open source browser: Ballmer

Rodney Gedda 07/11/2008 09:30:00

Theo: http://www.techworld.com.au/article/266449/microsoft_interested_open_source_b...

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/11/2008

Lời người dịch: Steve Ballmer từng có câu nói nổi tiếng trước đây rằng nguồn mở là thứ “ung thư”. Cũng con người ấy, bây giờ đã nói khác, “Nguồn mở là thú vị”. Bạn thấy thế nào?

Nội dung bài:

Microsoft đã đưa ra lời xác nhận trong trẻo rõ ràng nhất về các trình duyệt Web nguồn mở có đề ngày tháng hẳn hoi với giám đốc điều hành Steve Ballmer không loại trừ việc chấp nhận công nghệ như vậy như một giải pháp thay thế cho trình duyệt nổi tiếng của bản thân hãng là Internet Explorer, nói đây là “điều thú vị”.

Tại Sydney khi nói tại một sự kiện về sức mạnh của các nhà lập trình phát triển, Ballmer đã làm nóng hội trường bằng lời tung hô mạnh mẽ “Các nhà lập trình phát triển, Các nhà lập trình phát triển, Các nhà lập trình phát triển”, nhưng đã ngạc nhiên để nghe một câu hỏi về sự áp dụng trình duyệt nguồn mở từ một trong những sinh viên trong thành phần tham dự của ông ta.

“Vì sao IE vẫn còn phù hợp và vì sao nó đáng để bỏ tiền để giúp các máy [duyệt] khi mà có những trình duyệt nguồn mở sẵn sàng mà chúng có thể đáp ứng được những thay đổi theo các tiêu chuẩn cỉa Web còn nhanh hơn? ”

“Thật táo tợn, nhưng là một câu hỏi tốt, nhưng táo tợn”, Ballmer nói.

Quả thực là như vậy. Nếu tôi là một cổ đông của Microsoft thì tôi muốn biết vì sao Microsoft đang bỏ quá nhiều tiền vào việc giúp máy duyệt của trình duyệt Web của riêng hãng trong khi có những trình duyệt khác sẵn sàng một cách tự do. Thứ tốt lành mà vị chủ toạ tại Trung tâm Triển lãm ở Sydney sẽ nhấn mạnh tất cả ở bên dưới.

Microsoft has given its most ringing endorsement of open source Web browsers to date with chief executive officer Steve Ballmer not ruling out adopting such technology as an al-ternative to its own popular Internet Explorer, saying it is "interesting".

In Sydney to speak at a Power to Developers event, Ballmer ignited the audience with his powerful "Developers! Developers! Developers!" chant, but was surprised to hear a question about open source browser adoption f-rom one of his student constituents.

"Why is IE still relevant and why is it worth spending money on rendering engines when there are open source ones available that can respond to changes in Web standards faster?"

"That's cheeky, but a good question, but cheeky," Ballmer said.

Indeed it is. If I was a Microsoft share holder I would want to know why Microsoft is sinking so much money into its own Web browser rendering engine when there are others available for free. Good thing the chairs in Sydney's Exhibition Centre are all bolted down.

Ballmer đã bắt đầu câu trả lời của mình một cách đầy triết lý, nói rằng Microsoft sẽ cần nhìn vào những gì mà trình duyệt này sẽ là trong tương lai, nếu không có sự đổi mới sáng tạo quanh chúng, mà những thứ này ông nghĩ “có lẽ đúng”, Microsoft vẫn có thể cần trình duyệt của riêng hãng vì những mở rộng sở hữu độc quyền mà chúng mở rộng chức năng của nó.

“Vẫn sẽ có nhiều sự đổi mới sáng tạo sở hữu độc quyền trong bản thân trình duyệt này nên chúng ta có thể cần phải có một dịch vụ trợ giúp”, ông nói.

Rồi sau đó tới sự tiết lộ phát giác đáng sửng sốt rằng Microsoft cũng có thể áp dụng một máy trình duyệt nguồn mở.

“Nguồn mở là thú vị”, ông nói. “Apple đã ôm lấy Webkit và chúng ta có thể nhìn vào đó, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng những mở rộng cho IE8”.

Ballmer cugnx đã thừa nhận rằng Microsoft đã chậm với sự chuyển từ IE 6 sang IE 7 trong quá trình phát triển Longhorn, mà nó đã trở thành Vista. “Nhưng tôi không muốn đi tới đó”.

Ballmer began his answer philosophically, saying Microsoft will need to look at what the browser is like in the future and, if there is no innovation around them, which he thinks is "likely", Microsoft may still need its own browser because of proprietary extensions that broaden its functionality.

"There will still be a lot of proprietary innovation in the browser itself so we may need to have a rendering service," he said.

Then came the startling revelation that Microsoft may also adopt an open source browser engine.

"Open source is interesting," he said. "Apple has embraced Webkit and we may look at that, but we will continue to build extensions for IE 8."

Ballmer also admitted Microsoft got delayed with the transition f-rom IE 6 to IE7 during the development of Longhorn, which became Vista. "But I don't what to go there."

Các nhà lập trình phát triển muốn tiền

Một câu hỏi khác nổi lên từ sự thành công gần đây của App Store và Facebook của Apple cho việc trợ giúp các nhà lập trình phát triển độc lập kiếm tiền thông qua cơ cấu phân phối ứng dụng của các nhà cung cấp. Ballmer muốn làm nhiều hơn ở đây cho các nhà lập trình phát triển của Microsoft.

Kiếm tiền là một thứ tốt và với một vài cơ hội cạnh tranh tôi không nghĩ bất kỳ ai cũng đang kiếm bất kỳ đồng tiền nào”, ông nói. “Một số công việc tốt đang được thực hiện với Facebook và iPhone nơi mà dễ dàng cho các nhà lập trình phát triển để phân phối các ứng dụng. Nó dễ dàng hơn để có mở. Không nhiều tiền được làm ra, nhưng việc trao cho các nhà lập trình phát triển một cách để nhìn thấy được nhiều hơn mã nguồn của họ là một ý tưởng tốt”.

“Microsoft có thể làm nhiều hơn ở đây. Chúng ta chưa sẵn sàng để nói về các cơ hội, nhưng không sợ! Chúng ta làm việc cật lực, đặc biệt là với Facebook”.

Giống như Microsoft đang làm việc theo một cách được tổ chức hợp lý hơn để đưa nhiều nhà cung cấp phần mềm độc lập ISV hơn (nhấn mạnh về sự độc lập) vào kho công nghệ của hãng trước khi sự mất mát không thể đảo ngược được đối với các nền tảng cạnh tranh. Một kho ứng dụng tốt hướng thị trường là cách tuyệt vời để đạt được điều này.

Developers want money

Another question arose f-rom the recent success of Apple's App Store and Facebook for helping independent developers make money via the host vendors application delivery mechanism. Ballmer wants to do more here for Microsoft developers.

"Making money is a good thing and with some of the competitive opportunities I don't think anyone is making any money," he said. "Some good work is being done with Facebook and the iPhone whe-re it’s easy for developers to distribute applications. It's easier to get exposure. Not much money is being made, but giving developers a way to get more visibility of their code is a good idea.

"Microsoft can do more here. We are not ready to talk about opportunities, but fear not! We are hard at work, particularly with Facebook."

Looks like Microsoft is working on a more streamlined way to bring more ISVs (emphasis on independent) into its technology stack before the are irreversibly lost to competing platforms. A well marketed application repository is the perfect way to achieve this.

Các sản phẩm mới

Những gì Steve Ballmer đã phấn khích khi nói về các sản phẩm mới nhỉ? Vâng, có một Steve Ballmer là người sử dụng và một Steve Ballmer là một người truyền bá của các nhà lập trình phát triển.

“Từ viễn cảnh của một người sử dụng tôi phấn khích bởi Windows Mobile 7 và phiên bản tiếp sau của Windows Live vào cuối năm”, ông nói.

Như một nhà lập trình phát triển, Ballmer thấy một tương lai tươi sáng cho sự tích hợp của SharePoint với SharePoint dựa trên cloud trực tuyến. Cũng trên những con bài này giao diện cơ sở dữ liệu của Microsoft Access đang được chuyển sang SharePoint.

“Năng suất làm lợi cho các ứng dụng nghiệp vụ và các công cụ mà chúng ta đang xây dựng, với Microsoft Access như phần giao diện ngoài, sẽ làm cho nó thành một môi trường phát triển mức cao hơn”, ông nói. “Việc viết các ứng dụng với SharePoint sẽ khá lôi cuốn cho một số người”.

New products

What gets Steve Ballmer excited when it comes to new products? Well, there's Steve Ballmer the user and Steve Ballmer the developer evangelist.

"F-rom a user perspective I'm excited by Windows Mobile 7 and the next release of Windows Live at end of the year," he said.

As a developer, Ballmer sees a bright future for integration of SharePoint with the cloud-based SharePoint online. Also on the cards is porting the Microsoft Access database front end to SharePoint. "The productivity benefits for business applications and the tools we are building, with Microsoft Access as a front end, will make it a higher-level development environment," he said. "Writing applications with SharePoint will be pretty attractive for some people."

Nền máy tính dành cho mọi người sẽ là tương lai

Để kết thúc bài phát biểu của mình, Ballmer đã bắt đầu đoán trước về những gì mà các máy tính sẽ giống vào 10 năm nữa kể từ bây giờ.

Nếu ai đó hỏi tôi nghề nghiệp nào là tốt nhất để khuyến cáo mọi người tham gia – thì đó là phát triển phần mềm, ông nói. “Quá nhiều đổi mới sáng tạo sẽ được tạo ra trong 10 năm tới. 10 năm từ bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại và nói cuộc sống đã hoang sơ thế nào khi đó”.

“Chúng ta sẽ nói với các máy tính và chugns sẽ trả lời. Mọi thứ chúng ta sờ tới sẽ là một bề mặt giao tiếp điện tử được kết nối tới Internet. Mọi thứ sẽ đưọc chảy tự động. Sẽ có chắc chắn nhiều phần mềm được viết trong thế giới này”.

Human computing is the future

To finish his keynote, Ballmer began prognosticating about what computers will be like 10 years f-rom now.

If someone asked me what's the best profession to recommend people get into - that's software development," he said. "So much more innovation will be cre-ated in the next 10 years. Ten years f-rom now we will look back and say how primitive life was back then."

"We will talk to computers and they will respond. Everything we touch will be an electronic surface connected to the Internet. Everything will be automatically streamed. There is sure a lot of software left writing in this world."

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay3,031
  • Tháng hiện tại136,515
  • Tổng lượt truy cập17,721,845
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây